/*Menu hide on click outside*/
Published
25. August 2021
Expires
14. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
2

Description

Har du lyst til, at være med til lede og koordinere det tekniske område i en operativ enhed med ca. 175 medarbejdere fordelt på i alt 11 tjenestesteder i Danmark, Tyskland og Sverige.

Du får en stor grad af ansvar i jobbet og får selv mulighed for at være med til at forme stillingens indhold, da stillingen er nyoprettet.
Om os
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) er en del af Søværnets 3. Eskadre. Vi er placeret på Flådestation Korsør sammen med dele af 3. Eskadre stab.
SOE består, foruden chefen og en mindre stab, af Maritimt Overvågningscenter (MOC), Marineudkigsstationer (MUS) og Vessel Traffic Service (VTS) centre.

CH SOE og staben leder og vejleder de underlagte enheder i den operative opgaveløsning. SOE støtter Søværnets farvandsovervågning bl.a. gennem billedopbygning, sikker vejledning af skibstrafikken gennem VTS områderne og monitering af skibstrafikken i særlige områder.
SOE ledelse og stab består af i alt 5 medarbejdere: Chef (kommandørkaptajn), næstkommanderende (orlogskaptajn), operationsofficer (kaptajnløjtnant), maritim VTS sagsbehandler (civil) og en teknisk sagsbehandler og rådgiver (seniorsergent), som kan blive dig.
Arbejdet i staben er præget af tæt samarbejde, frihed under ansvar og stor mulighed for at bidrage til den samlede ledelse af SOE. Der er en uformel omgangstone på kontoret og ”kort afstand” mellem medarbejdere og ledelse.
Du vil skulle dele kontor med operationsofficeren og vores maritime VTS sagsbehandler.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for SOE overordnede tekniske sagsbehandling og leder det tekniske område i SOE, herunder støtter du SOE enhedschefer med teknisk support med særligt fokus på MUS tekniske område.

Du er chefens nærmeste rådgiver på det tekniske område.
Du foretager teknisk sagsbehandling i tæt koordination med 3. ESK Teknisk Koordinationssektion.
Du leder og kontrollerer som sikkerhedsofficer det militære sikkerhedsområde og rådgiver og vejleder også her SOE enheder.
Du sørger for at materielforvaltningen i SOE generelt er på et højt niveau og at gældende bestemmelser på området overholdes.
Endelig er du ansvarlig for overordnede koordination med og kontakt til eksterne myndigheder herunder Forsvarets Ejendomsstyrelse ifm. serviceopgaver ved SOE enheder.
Om dig
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) søger en seniorsergent med faglig teknisk baggrund og stor lyst til at sætte sit præg på og lede det tekniske område i en driftig operativ enhed, der løser opgaver indenfor billedopbygning, støtte til sikker sejlads og maritim efterretningsindhentning i de danske farvande.
Du er en erfaren teknisk seniorsergent med bla. sejladserfaring og et bredt kendskab til søværnets operative virke. Det er ikke vigtigt om du din baggrund er automatikfagtekniker, elektronikfagtekniker eller maskintekniker. Stillingen kan besættes af alle tre tjenestegrene.
Din succes i stillingen afhænger af din interesse for det tekniske område og om du formår at bringe din brede tekniske erfaring i spil.
Du er ”fiks på fingrene” og har en interessere og nysgerrighed i at undersøge systemtekniske fejl og udbedre disse.
Din interesse og flair for det systemtekniske område er således med til at optimere vores operative opgaveløsning.
Det er vigtigt at du er imødekommende og kan rådgive og vejlede chefen for SOE og SOE underlagte chefer og ledere med kvalificeret teknisk rådgivning.

Du er god til at adresse udfordringer, inden de bliver for store, og kommer gerne med løsningsforslag baseret på din egen erfaring.
Du er en god teamplayer med godt humør, hvilket er vigtigt i en lille stab, hvor vi arbejder tæt sammen og kvalificerer vores beslutninger gennem dialog på tværs af sagsområder og funktionsniveau.
Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale, hvilket er afgørende i den tekniske sagsbehandling og i dialogen med egne enheder og eksterne samarbejdspartnere.
Du har erfaring fra arbejde med militær sikkerhed, gerne som sikkerhedsofficer, men det er ikke et krav, da vi tilbyder kompetenceudvikling på de områder hvor det må være nødvendigt.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte NK SOE J. H. Henriksen, 3e-soe-nk@mil.dk, 2557 4642.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 10. september 2021 og samtaler forventes afholdt uge 37. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Har du lyst til, at være med til lede og koordinere det tekniske område i en operativ enhed med ca. 175 medarbejdere fordelt på i alt 11 tjenestesteder i Danmark, Tyskland og Sverige.

Du får en stor grad af ansvar i jobbet og får selv mulighed for at være med til at forme stillingens indhold, da stillingen er nyoprettet.
Om os
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) er en del af Søværnets 3. Eskadre. Vi er placeret på Flådestation Korsør sammen med dele af 3. Eskadre stab.
SOE består, foruden chefen og en mindre stab, af Maritimt Overvågningscenter (MOC), Marineudkigsstationer (MUS) og Vessel Traffic Service (VTS) centre.

CH SOE og staben leder og vejleder de underlagte enheder i den operative opgaveløsning. SOE støtter Søværnets farvandsovervågning bl.a. gennem billedopbygning, sikker vejledning af skibstrafikken gennem VTS områderne og monitering af skibstrafikken i særlige områder.
SOE ledelse og stab består af i alt 5 medarbejdere: Chef (kommandørkaptajn), næstkommanderende (orlogskaptajn), operationsofficer (kaptajnløjtnant), maritim VTS sagsbehandler (civil) og en teknisk sagsbehandler og rådgiver (seniorsergent), som kan blive dig.
Arbejdet i staben er præget af tæt samarbejde, frihed under ansvar og stor mulighed for at bidrage til den samlede ledelse af SOE. Der er en uformel omgangstone på kontoret og ”kort afstand” mellem medarbejdere og ledelse.
Du vil skulle dele kontor med operationsofficeren og vores maritime VTS sagsbehandler.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for SOE overordnede tekniske sagsbehandling og leder det tekniske område i SOE, herunder støtter du SOE enhedschefer med teknisk support med særligt fokus på MUS tekniske område.

Du er chefens nærmeste rådgiver på det tekniske område.
Du foretager teknisk sagsbehandling i tæt koordination med 3. ESK Teknisk Koordinationssektion.
Du leder og kontrollerer som sikkerhedsofficer det militære sikkerhedsområde og rådgiver og vejleder også her SOE enheder.
Du sørger for at materielforvaltningen i SOE generelt er på et højt niveau og at gældende bestemmelser på området overholdes.
Endelig er du ansvarlig for overordnede koordination med og kontakt til eksterne myndigheder herunder Forsvarets Ejendomsstyrelse ifm. serviceopgaver ved SOE enheder.
Om dig
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) søger en seniorsergent med faglig teknisk baggrund og stor lyst til at sætte sit præg på og lede det tekniske område i en driftig operativ enhed, der løser opgaver indenfor billedopbygning, støtte til sikker sejlads og maritim efterretningsindhentning i de danske farvande.
Du er en erfaren teknisk seniorsergent med bla. sejladserfaring og et bredt kendskab til søværnets operative virke. Det er ikke vigtigt om du din baggrund er automatikfagtekniker, elektronikfagtekniker eller maskintekniker. Stillingen kan besættes af alle tre tjenestegrene.
Din succes i stillingen afhænger af din interesse for det tekniske område og om du formår at bringe din brede tekniske erfaring i spil.
Du er ”fiks på fingrene” og har en interessere og nysgerrighed i at undersøge systemtekniske fejl og udbedre disse.
Din interesse og flair for det systemtekniske område er således med til at optimere vores operative opgaveløsning.
Det er vigtigt at du er imødekommende og kan rådgive og vejlede chefen for SOE og SOE underlagte chefer og ledere med kvalificeret teknisk rådgivning.

Du er god til at adresse udfordringer, inden de bliver for store, og kommer gerne med løsningsforslag baseret på din egen erfaring.
Du er en god teamplayer med godt humør, hvilket er vigtigt i en lille stab, hvor vi arbejder tæt sammen og kvalificerer vores beslutninger gennem dialog på tværs af sagsområder og funktionsniveau.
Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale, hvilket er afgørende i den tekniske sagsbehandling og i dialogen med egne enheder og eksterne samarbejdspartnere.
Du har erfaring fra arbejde med militær sikkerhed, gerne som sikkerhedsofficer, men det er ikke et krav, da vi tilbyder kompetenceudvikling på de områder hvor det må være nødvendigt.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte NK SOE J. H. Henriksen, 3e-soe-nk@mil.dk, 2557 4642.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 10. september 2021 og samtaler forventes afholdt uge 37. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!