/*Menu hide on click outside*/
Published
29. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Page Views
0

Description

Er du seniorsergent eller eventuelt oversergent med udviklingspotentiale, som har et stort overblik og brænder for at arbejde med dykkersystemer, teknik og SAP - så er det dig som Søværnets Dykkertjeneste søger.Om os
Søværnets Dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime dykker- og ammunitionsrydningsoperationer. Division 25 har i det seneste årti blandt andet været indsat i internationale operationer i Afghanistan, Det Indiske Ocean (OPERATION OCEAN SHIELD), Middelhavet (OPERATION RECSYR og OPRECLIB) og senest i den Den Persiske Golf (OPERATION AGENOR).

Herudover har Søværnets Dykkertjeneste også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind- og udland.Om stillingen

Som teknisk befalingsmand, indgår du i teknikafdelingens (TEK) daglige arbejde som sagsbehandler.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative og praktiske opgaver.

De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til SAP PM og vedligehold af SDT strukturen i SAP, men også kontakt til de samarbejdspartnere der servicerer SDT materiel og input til nyt materiel i SDT.

Den praktiske del af jobbet er ”hands-on” vedligehold, klargøring og optimering af SDT materiel, både til daglig og under øvelser og operationer. Derudover skal du kunne indgå i øvelser og operationer som teknisk befalingsmand – det kunne være som ”mester” på et mindre fartøj, hvorfor det er en fordel at du er uddannet skibsmaskinist.

Da vi er en enhed fordelt på to tjenestesteder hhv. København indtil 2025 og Kongsøre med materiel og underlagt personel begge steder, vil tjeneste i Kongsøre også være en del af dagligdagen.

Du skal forvente rejsedage i form af uddannelse, sejlads, øvelser og operationer.

Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling i både et uddannelses og operativt miljø.Om dig

Du er seniorsergent eller alternativt oversergent med potentiale som seniorsergent og har eller kan gennemføre den nødvendige videreuddannelse for mellemledere med tilfredsstillende resultat eller anden relevant uddannelse.

Da der er fagtillæg tilknyttet stillingen, vil du som faglært kunne oppebære dette.

Du har erfaring og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som øvrige ansatte ved SDT på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde.

Vi forventer endvidere, at du har et klart helhedssyn angående Forsvaret, da din berøringsflade vil dække meget af det danske forsvar og eksterne samarbejdspartnere, og du derfor også har de rette evner til at kommunikere med andre enheder.

Det ville være en fordel, at have gennemført dykkeruddannelse samt have bred erfaring med dette arbejdsfelt, men det er ikke et krav. Herudover skal du have eller tage kurser i trykkammer- og kompressorsystemer og relevante uddannelser i SAP PM.

Som person skal du have en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet, og trives under de vilkår som opstår, når der til tider er meget travlt og der skal holdes mange bolde i luften på én gang.

Ligeledes skal du være afklaret med de korte varsler, der nogle gange kan forekomme i forbindelse med arbejdet i en operativ enhed.

Det forventes, at du som en del af sergentkorpset går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for teknikafdelingen ved Søværnets Dykkertjeneste, KL René Grøn Sørensen, mobil 61 15 41 73 eller mail 2E-SDT-CHT@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 41 eller 43. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.