/*Menu hide on click outside*/
Published
22. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Deadline
2020-10-12

Description

Er du taktisk officer i Søværnet og har du et ønske om at anvende og udvikle dine kompetencer som sø-kriger? Så vil stillingen som taktisk officer luft være en stilling, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil såvel på taktisk som operativt niveau.Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer i de større enheder i 2. Eskadre. Intet er selvfølgelig gratis og det vil kræve stort engagement, initiativ og arbejdsomhed fra din side. Belønningen er dog det hele værd. Kan du på sigt se dig selv som skibschef på en af de større enheder i 2. Eskadre, kan ABSALON tilbyde en udfordrende tjeneste, som styrker dine muligheder for avancement i den retning.Om osABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. ABSALON har i 2020 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre, at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Pt. forventer vi indsættelse i Arktis Kommando i 2020 og indsættelse i SNMG1 i 2021. Dette program tillader en gradvis opbygning af erfaring som taktisk officer, og vil kunne fungere godt som oplæringsforløb for en nytiltrådt.Om stillingenDu bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum.Taktisk Officer Luft (TAO-L) er en spændende stilling ombord. Du bliver enhedens Subject Matter Expert inden for Anti Air Warfare (AAW) med tilhørende våbensystemer. I klart skib er du desuden ansvarlig for skibets ageren i denne warfare. Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for dit felt. Derudover forventes det, at du forestår udviklingen af operationsdivisionens niveau inden for AAW.Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.Vi tilbyderEn spændende hverdag med masser af udfordringer, et alsidigt sejlprogram og ikke mindst: En masse gode kollegaer!Om digDu er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du er en erfaren premierløjtnant og/eller evt. mangler dele af TOK, vil der kunne udarbejdes en uddannelsesaftale ved ansættelse. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være langt over otte timer. Du har et stort ønske om at dygtiggøre dig inden for sømilitær taktik og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister indenfor dit felt.Det bliver din opgave at være en af dem, der går forrest i ABSALONs opgaveløsning.Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, kaptajnløjtnant Rasmus Bæk Nielsen på Mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk tlf: 72 85 44 93.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2020.Ansættelsesdato 1. december 2020.Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 42.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

25. October 2021
Marine Surveyor   Norway new
22. October 2021
22. October 2021
22. October 2021
21. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/