/*Menu hide on click outside*/
Published
14. September 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund
Page Views
2

Description

Company Summary
TechnipFMC is a global oil and gas leader, specialized in subsea and surface technologies. Our mission: to enhance the performance of world’s energy industry. How we do it: by constantly challenging conventions and investing in our 23 000+ employees, across 48 countries. At TechnipFMC, we aim to offer an inspiring working experience: tackling some of the most complex technical and engineering challenges in the world in collaboration with a truly global team.
Subsea Engineer
Introduksjon (see below for English)
Ved TechnipFMC i Haugesund er vi verdensledende innen reparasjon og intervensjon av undervanns olje- og gassrørledninger. TechnipFMC Haugesund er i et Joint Venture sammen med DeepOcean, knyttet til Pipeline Repair System basen på Killingøy. Vi har en langsiktig kontrakt med Equinor for drift av basen. Vi har beredskap for rørledningene i Nordsjøen, og er klare for å utføre inspeksjon og reparasjon av rørledninger når behov oppstår. Mesteparten av våre undervannsoperasjoner utfører vi likevel som del av modifikasjoner, vedlikehold og utbygginger av felt i Nordsjøen og internasjonalt. Vi er spesialisert innen rørintervensjoner som muliggjør kosteffektive endringer av olje og gassfelt, noe det vil være et økende behov for i framtiden.
Jobbbeskrivelse
Jobben innebærer blant annet:
Utføre ingeniøroppgaver relatert til vedlikehold, operasjon, innkjøp, produksjon, design og installasjon innen din disiplin.
Du vil bli en del at et ingeniørteam på ca 15 høyt kvalifiserte ingeniører innen undervannsteknologi på Killingøy, Haugesund.
Utførelse av oppgaver tildelt av Engineering Manager, Lead Engineer eller Project Manager
Utarbeidelser av nye og endring av eksisterende prosedyrer
Oppfølging og etablering av arbeidsordre i SAP for operasjonsavdelingen
Testoppfølging av undervannsutstyr
Oppfølging av underleverandører
Designarbeid på subseautstyr
Deltagelse i – og fasilitering av risk reviews, design reviews, FMECAs o.l.
Noe offshore arbeid må påberegnes
Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt din disiplin.
Dette er jobben for deg, dersom du:
Har erfaring innen subsea engineering
Like å jobbe tett på operasjon
Har kompetanse innen mekanikk, elektro, automasjon, hydraulikk og eller avansert 3D design
Har 3års relevant jobberfaring
Vi vil prioritere søkere med lokal forankring i Haugesundsområdet.
Introduction to the Job

At TechnipFMC in Haugesund we work with state of the art subsea pipeline repair and intervention systems. We are looking for a subsea engineer with passion and competence to take on innovative subsea engineering tasks.
Job description
Perform engineering work related to subsea operations, maintenance, procurement, manufacturing, design and installation within your discipline
You will be a part of an engineering team of about 15 highly qualified subsea engineers at Killingøy in Haugesund
Perform and follow up tasks delegated from Engineering Manager, Lead Engineer or Project Manager
Establish/update procedures according to needs identified under Contract
Write/update/follow up SAP notifications and work orders according to needs
Follow-up of subcontractors
Participate in engineering studies
Participate in/Conduct Risk Assessments and Design Reviews
You are meant for this job if you
Have experience in subsea engineering
Enjoy hands-on engineering tasks
Have competence within mechanical engineering, electrical engineering, automation, hydraulics and or advance 3D design
Have relevant job experience of more than 3 years
We will prioritise candidates from the Haugesund area.
Learn more about TechnipFMC
Learn more about us and find other open positions at our Career Page.
Follow us on LinkedIn for company updates.
“As an equal opportunity employer TechnipFMC considers only qualified applicants without regard to color, age, race, ethnicity, sexual orientation, gender expression, disability, national origin, veteran or marital status.”

Related Jobs

Engineering Manager   Sweden new
12. May 2022
Engineering Manager   https://checkproof.teamtailor.com/jobs/1774448-engineering-manager, Sweden new
12. May 2022
PE Lead Engineer   Denmark new
11. May 2022
11. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
11. May 2022