/*Menu hide on click outside*/
Published
14. September 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund
Deadline
04. October 2021

Description

Company Summary
TechnipFMC is a global oil and gas leader, specialized in subsea and surface technologies. Our mission: to enhance the performance of world’s energy industry. How we do it: by constantly challenging conventions and investing in our 23 000+ employees, across 48 countries. At TechnipFMC, we aim to offer an inspiring working experience: tackling some of the most complex technical and engineering challenges in the world in collaboration with a truly global team.

Subsea Engineer

Introduksjon (see below for English)

Ved TechnipFMC i Haugesund er vi verdensledende innen reparasjon og intervensjon av undervanns olje- og gassrørledninger. TechnipFMC Haugesund er i et Joint Venture sammen med DeepOcean, knyttet til Pipeline Repair System basen på Killingøy. Vi har en langsiktig kontrakt med Equinor for drift av basen. Vi har beredskap for rørledningene i Nordsjøen, og er klare for å utføre inspeksjon og reparasjon av rørledninger når behov oppstår. Mesteparten av våre undervannsoperasjoner utfører vi likevel som del av modifikasjoner, vedlikehold og utbygginger av felt i Nordsjøen og internasjonalt. Vi er spesialisert innen rørintervensjoner som muliggjør kosteffektive endringer av olje og gassfelt, noe det vil være et økende behov for i framtiden.

Jobbbeskrivelse

Jobben innebærer blant annet:

 • Utføre ingeniøroppgaver relatert til vedlikehold, operasjon, innkjøp, produksjon, design og installasjon innen din disiplin.
 • Du vil bli en del at et ingeniørteam på ca 15 høyt kvalifiserte ingeniører innen undervannsteknologi på Killingøy, Haugesund.
 • Utførelse av oppgaver tildelt av Engineering Manager, Lead Engineer eller Project Manager
 • Utarbeidelser av nye og endring av eksisterende prosedyrer
 • Oppfølging og etablering av arbeidsordre i SAP for operasjonsavdelingen
 • Testoppfølging av undervannsutstyr
 • Oppfølging av underleverandører
 • Designarbeid på subseautstyr
 • Deltagelse i – og fasilitering av risk reviews, design reviews, FMECAs o.l.
 • Noe offshore arbeid må påberegnes

Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt din disiplin.

Dette er jobben for deg, dersom du:

 • Har erfaring innen subsea engineering
 • Like å jobbe tett på operasjon
 • Har kompetanse innen mekanikk, elektro, automasjon, hydraulikk og eller avansert 3D design
 • Har 3års relevant jobberfaring

Vi vil prioritere søkere med lokal forankring i Haugesundsområdet.


Introduction to the Job

At TechnipFMC in Haugesund we work with state of the art subsea pipeline repair and intervention systems. We are looking for a subsea engineer with passion and competence to take on innovative subsea engineering tasks.


Job description
 • Perform engineering work related to subsea operations, maintenance, procurement, manufacturing, design and installation within your discipline
 • You will be a part of an engineering team of about 15 highly qualified subsea engineers at Killingøy in Haugesund
 • Perform and follow up tasks delegated from Engineering Manager, Lead Engineer or Project Manager
 • Establish/update procedures according to needs identified under Contract
 • Write/update/follow up SAP notifications and work orders according to needs
 • Follow-up of subcontractors
 • Participate in engineering studies
 • Participate in/Conduct Risk Assessments and Design Reviews
You are meant for this job if you
 • Have experience in subsea engineering
 • Enjoy hands-on engineering tasks
 • Have competence within mechanical engineering, electrical engineering, automation, hydraulics and or advance 3D design
 • Have relevant job experience of more than 3 years
We will prioritise candidates from the Haugesund area.
Learn more about TechnipFMC

Learn more about us and find other open positions at our Career Page.

Follow us on LinkedIn for company updates.


“As an equal opportunity employer TechnipFMC considers only qualified applicants without regard to color, age, race, ethnicity, sexual orientation, gender expression, disability, national origin, veteran or marital status.”

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Field Service Engineer   Norway new
26. September 2021
SCADA Manager   Denmark new
25. September 2021
24. September 2021
Drilling Supervisor   Norway new
22. September 2021
22. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/