/*Menu hide on click outside*/
Published
26. June 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
16. July 2021

Description

7. juli 2021

Språk

Norsk Bokmål

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som

Studieveileder

Se annonse

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig 100 % fast stilling som studieveileder.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har virksomhet i Bø, Kongsberg, Porsgrunn og Horten. Noe reising mellom campusene må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Det er aktuelt med oppgaver som studieveileder både for ordinære studieprogram på bachelor- og masternivå og for etter- og videreutdanningsprogram/ kurs
 • Studieveiledning overfor fakultetets studenter herunder bl.a. orientering om emnevalg, oppfølging av studieprogresjon, tiltak for å forhindre frafall, innpassinger og permisjoner.
 • Innenfor etter- og videreutdanning kan det bli aktuelt med særskilte oppgaver knyttet til opptak og eksamen
 • Studie- og saksbehandling i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med tilrettelegging i studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.
 • Oppfølging av arbeid med opprettelse og revisjon av program- og emneplaner.
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata.
 • Vitnemålsproduksjon.
 • Bistå i rekrutteringstiltak og med markedsføring av fakultetets studietilbudet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper, kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren og god forståelse for universitetets virksomhet er en fordel.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 475 800,- - 594 300,-per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn og innplassering som rådgiver (kode 1434) vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Fakultetsdirektør Mari Pran, epost/tlf: mari.pran@usn.no / 91325431

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ””.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Velkommen til USN

Velkommen til USN

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no


Søknadsfrist

7. juli 2021

Arbeidsgiver

Universitetet i Sørøst-Norge

Kommune

Horten

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com