/*Menu hide on click outside*/
Published
27. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
15. February 2021

Description

Vil du være i et studiejob, hvor du får masser af ansvar og juridiske udfordringer? Har du lyst til at prøve din teoretiske viden af i praksis? Og interesserer du dig for erstatnings- og forsikringsret. Så er du måske vores nye studentermedhjælper i Center for jura og institutionspersonale i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.Vi skaber fundamentet for fremtidenViden er det, vi skal leve af i fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi derfor for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.Har du lyst til at arbejde med juridisk sagsbehandling?Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte pr. 1. oktober 2020 en større organisationsændring hvor bl.a. de to daværende styrelser blev sammenlagt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.I styrelsens Center for Jura og Institutionspersonale varetager vi juridiske opgaver for hele styrelsen. Vi har dermed en bred vifte af opgaver, så som at udarbejde bekendtgørelser, bidrage til ministeriets lovprogram, juridiske opgaver på uddannelsesstøtteområdet, klage- og tilsynssager vedr. f.eks. retlige forhold om lektorkvalificering og studerendes klager i forbindelse med adgang/optag. Desuden har vi en rådgivnings- og stabsfunktion i styrelsen og i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioner om forvaltningsret og anden offentlig ret, institutions- og bevillingsregler, regler på SU-området, databeskyttelsesret, aftale- og kontraktret, udbudsret og statsstøtteret. Vi er pt. 24 engagerede medarbejdere inkl. studenter og to kontorchefer, hvoraf hovedparten er jurister.Som vores nye studentermedhjælper skal du primært arbejde med opgaver inden for arbejdsskadeområdet, hvor styrelsen fungerer som forsikringsselskab for de videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, de kunstneriske- og maritime uddannelsesinstitutioner).Dine konkrete arbejdsopgaver omfatter bl.a.:sagsbehandling af konkrete arbejdsskadesager under hele sagsforløbetbesvarelse af generelle henvendelser om arbejdsskadeområdet på ministeriets institutionervidereudvikling og effektivisering af sagsbehandlingen på arbejdsskadeområdetudarbejdelse af årlige opgørelser af administrationsbidrag og udlagte erstatninger på arbejdsskadeområdet.Herudover vil du blive inddraget i kontorets andre arbejdsområder, da du vil være kontorets medarbejdere behjælpelig, hvor der er behov herfor. Herigennem vil du stifte bekendtskab med en lang række spændende opgaver af forskellig juridisk karakter. Det kan f.eks. være udarbejdelse af notater, indsamling af data, fortolkning af lovstof, yde juridisk rådgivning internt i styrelsen og til ministeriets institutioner og planlægning af diverse arrangementer.Er du vores nye kollega?Du læser jura eller erhvervsjura, gerne på 1. eller 2. år, og har interesse for erstatnings- og forsikringsret. Du vil arbejde med juridisk sagsbehandling og har mod på et udfordrende studiejob i en styrelse, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres både fagligt og personligt.Vi forestiller os, at du:er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigthar gode analytiske og kommunikative evnerer effektiv og korrekt i din sagsbehandlinger positiv, stabil og omgængelig.En ambitiøs og social arbejdspladsDu bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, og vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag.Løn og ansættelsesvilkårDu ansættes som studentermedhjælper i Uddannelses- og Forskningsministeriet efter overenskomst mellem Finansministeriet, OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten.Arbejdstiden er 15 timer om ugen, der som udgangspunkt er fordelt på to til tre faste hverdage. De faste dage aftales, så det passer med dine studier.Ansættelsesstart er pr. 15. marts 2021, eller efter nærmere aftale.Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stud.jur. Ida Oline Lawerentz på telefonnummer på e-mail ilaw@ufm.dk .Søg stillingenKlik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet . Din ansøgning inkl. CV og karakterudskrifter skal være uploadet senest mandag 22. februar 2021 kl. 12.00 .Vi forventer at holde samtaler i uge 8/9.Ligestilling i alle aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.Om Uddannelses- og ForskningsstyrelsenI Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

Related Jobs

28. January 2022
Service Technician   Sweden new
27. January 2022
27. January 2022
Salgschef   Denmark new
26. January 2022
Software udvikler   Denmark new
26. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com