/*Menu hide on click outside*/
Published
10. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
02. March 2021

Description

Vi søger en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik, der har viden om havmiljø- og kystredningsmateriel, samt dokumenterede kompetencer inden for maritim teknologi.Er det dig? Så har vi en spændende og udfordrende stilling som Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).Om osFMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritime materiel. Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver, der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Kystredningstjenestens fartøjer og Forsvarets havmiljøskibe med tilhørende materiel. Kapacitetsmanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver har endvidere underlagt en teknisk sagsbehandler, der medvirke ved den daglige opgaveløsning.I Platformsafdelingen er der 6 kapacitetscentermanager med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for alle Forsvarets skibe og fartøjer. Derudover er der 11 skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.Om stillingenOpgaverne i stillingen som Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver er mangeartet, og favner bl.a. tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Herudover er der tæt kontakt til kunder og brugerne, hvilket kræver gode samarbejdsevner. Dette er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.Du bliver ansvarlig for, at både skibe og materiel er til stede og teknisk funktionelt ved Kystredningstjenesten og havmiljøberedskabet, og du skal desuden medvirke til at holde disse kapaciteter driftsklare i hele deres levetid, så den operative rådighed af materiellet og Forsvarets beredskab kan opretholdes på den mest omkostningseffektive måde.Herudover skal du medvirke ved de kommende erstatningsanskaffelser af skibe, fartøjer og materiel, hvor begge området aktuelt står overfor væsentlige udskiftninger.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold.Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal derfor besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Vi forestiller os derfor, at du enten er:Civilingeniør med erfaring vedr. maritimt specialmateriel, eksempelvis forureningsbekæmpelsesudstyr eller tilsvarende.Skibsingeniør, hvor du har relevant joberfaring fra søfartsbranchen.Maritim uddannet, som du har suppleret med relevant joberfaring med beredskabsopgaver indenfor sørednings- og havmiljømateriel, og at du har erfaring med Sikkerhed til søs.Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, materielanskaffelse og materiel-drift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.AnsættelsesvilkårDu bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer er der mulighed for at forhandle individuelle kvalifikationstillæg.Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen 1. april 2021 eller snarest muligt herefter.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Militært personelStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Som militæransat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mailadresse: fps-ba-bs206@mil.dkAnsøgningsfristen er den 26. februar 2021. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.Send motiveret ansøgning og CV via linket, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Forsvarsministeriet Materiel- og IndkøbsstyrelseForsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede for-svarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.Vi søger en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik, der har viden om havmiljø- og kystredningsmateriel, samt dokumenterede kompetencer inden for maritim teknologi.Er det dig? Så har vi en spændende og udfordrende stilling som Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).Om osFMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritime materiel. Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver, der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Kystredningstjenestens fartøjer og Forsvarets havmiljøskibe med tilhørende materiel. Kapacitetsmanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver har endvidere underlagt en teknisk sagsbehandler, der medvirke ved den daglige opgaveløsning.I Platformsafdelingen er der 6 kapacitetscentermanager med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for alle Forsvarets skibe og fartøjer. Derudover er der 11 skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.Om stillingenOpgaverne i stillingen som Kapacitetscentermanager for Kyst- og Miljøberedskabsopgaver er mangeartet, og favner bl.a. tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Herudover er der tæt kontakt til kunder og brugerne, hvilket kræver gode samarbejdsevner. Dette er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.Du bliver ansvarlig for, at både skibe og materiel er til stede og teknisk funktionelt ved Kystredningstjenesten og havmiljøberedskabet, og du skal desuden medvirke til at holde disse kapaciteter driftsklare i hele deres levetid, så den operative rådighed af materiellet og Forsvarets beredskab kan opretholdes på den mest omkostningseffektive måde.Herudover skal du medvirke ved de kommende erstatningsanskaffelser af skibe, fartøjer og materiel, hvor begge området aktuelt står overfor væsentlige udskiftninger.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold.Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal derfor besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Vi forestiller os derfor, at du enten er:Civilingeniør med erfaring vedr. maritimt specialmateriel, eksempelvis forureningsbekæmpelsesudstyr eller tilsvarende.Skibsingeniør, hvor du har relevant joberfaring fra søfartsbranchen.Maritim uddannet, som du har suppleret med relevant joberfaring med beredskabsopgaver indenfor sørednings- og havmiljømateriel, og at du har erfaring med Sikkerhed til søs.Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, materielanskaffelse og materiel-drift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.AnsættelsesvilkårDu bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer er der mulighed for at forhandle individuelle kvalifikationstillæg.Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen 1. april 2021 eller snarest muligt herefter.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Militært personelStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Som militæransat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mailadresse: fps-ba-bs206@mil.dkAnsøgningsfristen er den 26. februar 2021. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.Send motiveret ansøgning og CV via linket, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Forsvarsministeriet Materiel- og IndkøbsstyrelseForsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede for-svarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
24. January 2022
Utvecklare backend, PHP   Sweden new
23. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com