/*Menu hide on click outside*/
Published
25. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg

Description

Har du hvad der skal til for at indgå i et operativt militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed, der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?
Så er du den kommende stationsleder til et af militærpolitidetachementerne i 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitistation samt en Militærpolitiskole. Derudover er der en Militærpolitistation i København.
Om stillingen
Du er ansvarlig for uddannelse, kontrol og føring af en af detachementets militærpolitisektioner. Du indgår i et tæt samarbejde med detachementsføreren og næstkommanderende. Du er ressourceperson inden for militærpolitiets funktionsområder og det forventes, at du kan uddanne, vejlede og kontrollere inden for disse områder.

Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt.
Du virker som fører for en af detachementets militærpolitisektioner og skal støtte detachementsføreren og næstkommanderende i forbindelse med planlægning, gennemførsel og kontrol af den vedligeholdende funktions- og grunduddannelse ligesom du forventes, at kunne planlægge og gennemføre større uddannelsesaktiviteter enten i rammen af detachementet eller kompagniet.
Om dig
Du er militærpolitiuddannet og er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du fundet egnet til at gøre tjeneste på M231 niveauet og du vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at opnå de formelle krav gældende for udnævnelse til seniorsergent.

Det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra Forsvaret, samt tidligere tjeneste ved Militærpolitiet. Det er fordel med erfaring fra internationale operationer. Såfremt din tidligere tjeneste ved Militærpolitiet ligger tilbage i tiden, skal du forvente at gennemgå et opdateringsforløb, som vil blive planlagt i samarbejde med dig i forbindelse med din tiltrædelse.
Du skal være omstillingsklar og motiveret til at indgå i en enhed med et højt operationstempo og et ambitionsniveau, som stiller krav til din holdning og professionalisme.
Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai S.W. Andreasen på telefon 72 83 72 00 eller mail TRR-MP-200A@mil.dk. Alternativt kan du kontakte afdelingsbefalingsmand, CSG M. Schmidt, på mobil 25 42 80 14.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 18. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Har du hvad der skal til for at indgå i et operativt militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed, der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?
Så er du den kommende stationsleder til et af militærpolitidetachementerne i 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitistation samt en Militærpolitiskole. Derudover er der en Militærpolitistation i København.
Om stillingen
Du er ansvarlig for uddannelse, kontrol og føring af en af detachementets militærpolitisektioner. Du indgår i et tæt samarbejde med detachementsføreren og næstkommanderende. Du er ressourceperson inden for militærpolitiets funktionsområder og det forventes, at du kan uddanne, vejlede og kontrollere inden for disse områder.

Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt.
Du virker som fører for en af detachementets militærpolitisektioner og skal støtte detachementsføreren og næstkommanderende i forbindelse med planlægning, gennemførsel og kontrol af den vedligeholdende funktions- og grunduddannelse ligesom du forventes, at kunne planlægge og gennemføre større uddannelsesaktiviteter enten i rammen af detachementet eller kompagniet.
Om dig
Du er militærpolitiuddannet og er udnævnt seniorsergent. Alternativt er du fundet egnet til at gøre tjeneste på M231 niveauet og du vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at opnå de formelle krav gældende for udnævnelse til seniorsergent.

Det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra Forsvaret, samt tidligere tjeneste ved Militærpolitiet. Det er fordel med erfaring fra internationale operationer. Såfremt din tidligere tjeneste ved Militærpolitiet ligger tilbage i tiden, skal du forvente at gennemgå et opdateringsforløb, som vil blive planlagt i samarbejde med dig i forbindelse med din tiltrædelse.
Du skal være omstillingsklar og motiveret til at indgå i en enhed med et højt operationstempo og et ambitionsniveau, som stiller krav til din holdning og professionalisme.
Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai S.W. Andreasen på telefon 72 83 72 00 eller mail TRR-MP-200A@mil.dk. Alternativt kan du kontakte afdelingsbefalingsmand, CSG M. Schmidt, på mobil 25 42 80 14.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 18. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

25. May 2021
Are you sure you want to delete this file?
/