/*Menu hide on click outside*/
Published
29. April 2021
Location
Sweden
Category
City
Sweden
Deadline
19. May 2021

Description

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Kustbevakningen söker nu en stationschef för myndighetens deltagande i FRONTEX-samarbete och vissa andra operativa utlandsuppdrag. Kustbevakningen har ett stående uppdrag att medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för förvaltningen av Schengenområdets yttre gränser. Arbetet omfattar deltagande i operativ verksamhet med personal, sjögående fartyg och luftfartyg.

Kuststation Utland ingår organisatoriskt i kuststationsenheten Mitt inom den Operativa avdelningen.

Arbetsuppgifter

Som stationschef har du ett helhetsansvar för stationens verksamhet. Du förväntas planera, leda och utveckla stationens operativa verksamhet utifrån en helhetssyn samt svara för att fartyg och materiel ständigt är operativt användbara. Du ska verka för samordning och ett effektivt samarbete med övriga enheter, stationer och ledning. I arbetsuppgifterna ingår också att företräda Kustbevakningen i olika sammanhang samt att samverka med andra myndigheter och organisationer.

I befattningen som stationschef ingår både arbetslednings-, arbetsmiljö- och personalansvar. Personal- och arbetsmiljöansvaret omfattar bland annat medarbetar- och lönesamtal, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, svåra- och personalstödjande samtal samt kompetens- och personalförsörjning. Som arbetsgivarrepresentant ska du verka för och agera efter Kustbevakningens värdegrund och ledningsfilosofi och du ingår i Kuststationsenhetens ledningsgrupp.

Stationschefen har också mål- och resultatansvar för verksamheten och ett ekonomiskt ansvar inom ramen för tilldelade uppgifter och resurser. Häri ingår ett ansvar för den interna styrningen och kontrollen inom ansvars- och verksamhetsområdet.

Tjänsteresor kommer att ingå i arbetet, inklusive tjänsteresor utomlands.

Kvalifikationer

Som sökande har du eftergymnasial utbildning med en inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten samt några års erfarenhet från arbete med operativ ledning inom brottsbekämpande verksamhet.

Du har även erfarenhet av operativt gränskontrollarbete till sjöss och är väl förtrogen med FRONTEX-samarbetet och det operativa informationsutbytet med European Fisheries Control Agency (EFCA) och European Maritime Safety Agency (EMSA).

Det är meriterande om du har genomgått Kustbevakningens grundutbildning och/eller har erfarenhet av Kustbevakningens operativa verksamhet och dess uppdrag.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av operativt deltagande i FRONTEX-operationer.

Du ska ha stort intresse för personal, ekonomi- och budgetfrågor. Du är mål- och resultatinriktad och har god analytisk samt administrativ förmåga. Du är kommunikativ, flexibel och driven.

Vi lägger stor vikt vid din förmåga att leda och utveckla både personalen och verksamheten. Du har god förmåga att stimulera medarbetare till goda insatser, att delegera arbetsuppgifter och att fatta beslut. Andra egenskaper som är nödvändiga för befattningen är mycket god förmåga att organisera och strukturera. Du behöver ha en hög grad av integritet samt vara noggrann och engagerad. Vi förutsätter att du har god datorvana tillsammans med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I rekryteringsprocessen kan tester komma att ingå.

Villkor

Anställningen är tillsvidare och inleds med en provanställning. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Placeringsort blir vid någon av Kustbevakningens kontor eller vid en kuststation.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Related Jobs

14. September 2021
Operatør Offshore   Sweden new
12. September 2021
Operatør Offshore   Sweden
7. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com