/*Menu hide on click outside*/
Published
19. May 2021
Expires
8. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Er du officer fra flyvevåbnet med operativ- og stabserfaring, så er dit næste job måske i AIRCOM/Ramstein, som Staff Officer - Offensive Operations Sektion ved Force Development, Integration & Requirements Division (FDIR).
Om os

Headquarters Allied Air Command (HQ AIRCOM) er NATO’s hovedkvarter for luftoperationer. Vi er placeret på den amerikanske luftbase i Ramstein tæt på Kaiserslautern, Tyskland og er lidt over 600 medarbejdere fra NATO og partnernationer. Vi giver luftmilitær rådgivning til NATOs øverste militære ledelse. Commander AIRCOM er herudover pålagt at opstille en Joint Forces Air Component (JFAC) og varetager NATOs stående missioner, Air Policing, Ballistic Missile Defence samt operativ kontrol af NATO Airborne Early Warning og Air Ground Surveillance. Arbejdstempoet ved HQ AIRCOM varierer, og der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling under en overvejende uformel omgangstone.

FDIR har ansvar for opstillingskrav og styrkeudvikling samt integration af NATO Styrkestrukturs nationale lufthovedkvarterer. FDIR har ligeledes til opgave at koordinere, supervisere og administrere udviklingen og implementeringen af operative procedurer og teknikker med det formål at sikre effektiv kommando og kontrol af NATO tildelte Flystyrker. FDIR Offensive Operations Sektion er ansvarlig for rådgivning og udvikling inden for offensive luftoperationer og udgør Allied Command Operations og dermed SACEURS faglige ekspertise inden for dette område.Om stillingen

Stillingen benævnes Staff Officer COMAO/AI/APCLO/APCMO og er klassificeret som NATO OF-3 (major). Stillingsindehaveren skal forvente at blive anvendt både som stabsofficer i FDIR og udføre den krigsfunktion han/hun bliver tildelt på baggrund af tidligere erfaring og baggrund, når JFAC opstilles.

Som stabsofficer i FDIR Offensive Operations vil du indgå i HQ AIRCOM FDIR Divisionens sagsbehandlings- og planlægningsprocesser med særligt fokus inden for eget sagsområde, (COMAO/AI/APCLO/APCMO). Du refererer til Section Head Offensive Operations samt i national sammenhæng til den danske Senior National Representative (SNR) / Senior National Officer (SNO).

En af dine væsentligste opgaver vil være at indgå som Subject Matter Expert (SME) i HQ AIRCOM operative planlægningsstrukturer. Indledningsvis inden for specialet, men senere vil du forventelig kunne få en mere central rolle som leder/vejleder for de øvrige FDIR eksperter. Andre opgaver opfatter bl.a. opdateringer af NATO doktriner og procedurer f.eks. AM 80-3, AM 80-6, AJP 3 series samt øvelsesforberedelse.

Du kan forvente at skulle indgå i konceptudvikling, arbejdsgrupper mv. inden for dine faglige kvalifikationer. Det er således den ”bagage” du medbringer, som afgør dine fremtidige arbejdsområder.

Når AIRCOM opstiller JFAC vil du indledningsvis blive anvendt inden for dit fagområde, og forventeligt senere blive anvendt tii andre funktioner – efter forudgående træning og videreuddannelse.

Du kan forvente 4-6 ugers rejseaktivitet i løbet af året samt deltagelse i to eller flere årlige JFAC øvelser.Om dig

Du er uddannet officer i flyvevåbnet og har gennemført VUT-II/MMS for militære ledere eller tilsvarende. Du har erfaring fra en eller flere funktioner i den militære ledergruppe. Du har en solid baggrund som operativ officer i flyvevåbnet og har haft tjeneste ved NIV II og III. Erfaring med og indsigt i planlægning af offensive luftoperationer på taktisk og operativt niveau er nødvendig. Det er ønskeligt, at du har en flyoperativ baggrund.

Du er doktrinært velfunderet og nytænkende og er samtidig målrettet med stærke analytiske anlæg.

Du er selvstændig, arbejdsom, fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaver og ressourcer, har flair for både de store linjer og for detaljen samt er klar til at gribe opgaver og ansvar, da du derved kan være med til at styrke den danske indflydelse ved HQ AIRCOM. Du har gode samarbejdsevner, og formår at skabe og vedligeholde et bredt netværk på alle niveauer internt ved HQ AIRCOM samt øvrige NATO hovedkvarterer. Du kommunikerer klart såvel mundtligt som skriftligt på engelsk og kan begå dig i et internationalt og multikulturelt miljø.

Der lægges derudover vægt på, at du:
Har et indgående kendskab til offensive luftoperationer samt integration med de andre operative domæner (Land/Maritime/Space/Cyber).
Har et godt kendskab til NATO opgaver og organisation.
Har erfaring med NATOs operative planlægningsprocesser (COPD).
Det vil ligeledes være en fordel, såfremt du har erfaring fra internationale operationer og/eller international stabstjeneste.Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Stillingen er til besættelse så hurtigt som muligt eller efter aftale og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov. Du må være indstillet på, at et stillingsskifte kan komme på tale, såfremt NATO gennemfører reorganisering af PE- strukturen i udsendelsesperioden.

Kontakt og ansøgning

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte den danske SNO, oberstløjtnant Michael Schrøder på telefon +49 1515 3930 189 (mobil) eller +49 6371 40 1559 (arbejde).

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte, Forsvarsministeriets Personelstyrelse, kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon 3266 5575.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk.

Du skal søge stillingen via linket i højre side benævnt ”Send ansøgning”. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2021

Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.