/*Menu hide on click outside*/
Published
29. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
18. February 2021

Description

Motiveres du af at finde økonomisk solide løsninger på politisk komplekse problemstillinger? Vil du være med til at fremtidssikre fiskeriet efter Brexit? Vil du være en drivende kraft i at udvikle og udrulle ordninger til at understøtte et bæredygtigt fiskeri i Danmark?Så har vi måske jobbet til dig i kontoret for Bæredygtigt Fiskeri i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, hvor vi søger to nye kolleger til at løfte opgaver forbundet med hhv. Brexit og arbejdet med udvikling og udmøntning af indsatser, der understøtter fremtidens bæredygtige fiskeri. I departementets kontor, Bæredygtigt Fiskeri er vi 30 kolleger, der arbejder i fire teams: Jura og tilskud, EU/internationalt, Kontrol og National Politik samt Miljø og Rekreativt fiskeri. Vi arbejder med minister- og folketingsbetjening samt forberedelse af og deltagelse i forhandlinger i EU og andre internationale fora, udarbejdelse af regler på fiskeriområdet og udviklingen af fiskerisektoren.Hvad kommer du især til at arbejde med?Der er to stillinger i Team Jura og tilskud. Begge stillinger er generaliststillinger, men til den ene søger vi en person med flair for økonomisk analyse af erhvervsspørgsmål.I stillingen som analytiker vil du både selvstændigt og sammen med kolleger skulle bidrage til at løfte den store opgave forbundet med at sikre et fortsat bæredygtigt dansk fiskeri og udvikling i akvakultursektoren efter Brexit. Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien får stor betydning for dansk fiskeri, og vi har brug for at styrke vores evne til at analysere både mikro- og makroøkonomiske forhold i fiskerisektoren, så vi kan understøtte de nødvendige strukturændringer, herunder udarbejde det relevante beslutningsgrundlag for politisk vedtagne støtteordninger. Grundlaget for arbejdet er et omfattende og kompliceret sæt af EU-regler, der løbende skal omsættes til klare nationale regler og et klart og fuldt dækkende administrationsgrundlag.Det er et sagskompleks med stor politisk og pressemæssig bevågenhed, og hvor kvalitet og grundighed i opgaveløsningen er central. Du vil konkret komme til at arbejde med forberedelse af politiske udspil, hvor de grundlæggende data om f.eks. forventede omkostninger og økonomiske konsekvenser skal indhentes, analyseres og kvalitetssikres.I den anden stilling vil du komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver forbundet med udmøntningen af nationale indsatser til gennemførelse af EU’s fælles fiskeripolitik og maritime politik i overensstemmelse med Den Europæiske Hav, Fiskeri-, og Akvakulturfond (EHFAF), som er det finansielle instrument for perioden 2021-27, hvormed medlemsstaterne kan yde tilskud til projekter, der bidrager til at opnå fiskeripolitikkens formål.Du vil i samarbejde med interne som eksterne interessenter bidrage til at udvikle politiske initiativer, der understøtter målsætningerne i den fælles fiskeripolitik om økonomisk udvikling og en langsigtet bæredygtig hav- fiskeri- og akvakulturforvaltning.Stillingen forudsætter en skarp pen, politisk tæft og solide evner udi at sikre fremdrift i sagerne.Vi kan tilbydeVi tilbyder et spændende og udviklende arbejde tæt på det politiske maskinrum. Du vil få lejlighed til at bringe dine økonomiske og analytiske kompetencer i spil og bidrage til at sikre en høj kvalitet i løsningen af nogle af de aktuelt væsentligste politiske opgaver på ministerområdet med særdeles stor betydning for fremtidens fiskerierhverv.I vores kontor får du gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og fagligt kompetente kolleger samt eksterne samarbejdspartnere, herunder fiskeriorganisationerne, NGO’er, Fiskeristyrelsen, øvrige dele af ministeriet og DTU Aqua.Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde i et udviklingsorienteret og engageret arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone.KvalifikationerFor begge stillinger gælder, at du har en relevant samfundsfaglig uddannelse. For stillingen med fokus på økonomisk analyse i forhold til Brexit ønskes en kandidat med et stærkt økonomisk fokus (cand. polit., cand. oecon. el. lign.).Relevant erfaring fra centraladministrationen er velkommen, men nyuddannede er også velkomne til at søge.Derudover forventer vi, at du:Arbejder selvstændigt og besidder særdeles gode analytiske evner.Lægger vægt på kvalitet og præcision i opgaveløsningen.Kan bidrage til at tilrettelægge og drive processer, identificere relevante problemer og pege på mulige løsninger.Tager ansvar og formår at følge opgaverne til dørs.Formulerer dig særdeles præcist, både skriftligt og mundtligt.AnsættelsesvilkårAnsættelsen er som fuldmægtig i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).Ansættelsen er på fuld tid.Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner.Tjenestestedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Slotsholmsgade 12, København K.Tiltrædelse den 1. april 2021 eller hurtigst muligt efter nærmere aftale.Yderligere oplysningerHar du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jes Brogaard Nielsen på tlf.: 23 65 11 59.Du kan læse mere om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på www.fvm.dk .AnsøgningDu søger stillingen online ved at sende os en målrettet og motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis for både bachelor og kandidatuddannelse samt eventuelle referencer senest søndag den 14. februar 2021.Ansættelsessamtaler forventes afholdt enten den 17. eller 18. februar 2021. Indkaldes du til samtale, vil du hjemme den 16. februar 2021 om aftenen skulle løse en opgave af en times varighed.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com