/*Menu hide on click outside*/
Published
15. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
0

Description

”Har du mod og lyst på at få indflydelse på søværnets planlægning, styrkeproduktion, udvikling og indsættelse, så har vi den perfekte stilling til dig.”
Om os
N5 Planlægningssektionen i Søværnskommandoen er placeret i Karup.
Sektionen består af en CH og NK samt 9 stabsofficerer fordelt på følgende teams; Fleet Plans, Operationer, Maritime luftoperationer og Maritimt Sikkerhedssamarbejde.
N5 er ansvarlig for programlægning og aktivitetsstyring. N5 er ligeledes ansvarlig for opstilling af det operative planlægningsgrundlag for styrkeproduktion, beredskaber og indsættelser. Herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv.
Om stillingen
Stillingen der er til besættelse, er en stabsofficersstilling i teamet Operationer. Men du vil skulle forvente, at arbejde på tværs af sektionen, sammen med de øvrige teams.
Stillingens specifikke opgaver, vil tage udgangspunkt i dine evner og erfaring.
Dine hovedopgaver vil blandt andet kunne være:SVK repræsentant i Operative planlægningsgrupper i forbindelse med indsættelser af Søværnets enheder i internationale operationer.Bidrage til søværnets planlægning, herunder SVK handlingsprogram.Bidrage til Søværnets langtidsplanlægning ift. indsættelse af søværnets enheder.Bidrage til stabsarbejdet ifm. National Forsvarsplan.
Stillingen indgår i Søværnskommandoens føringsstab og kan udsendes med denne. Du vil derfor skulle deltage i øvelsesaktivitet med føringsstaben.
Der kan forventes deltagelse i møde- og konferencevirksomhed, hvilket inkluderer tjenesterejser til udlandet. Du vil blive tilbudt relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdssted.
Du vil få udleveret FIA/ FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller en erfaren kaptajnløjtnant med gode analytiske evner. Såfremt du er kaptajnløjtnant og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har gennemført TOK og har erfaring fra mindst 4 års sejlende tjeneste.

Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har været på en international udsendelse i regi af søværnets indsættelser.
Det er et krav, at du har erfaring fra operativ planlægning og tjeneste som stabsofficer.
Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Det er afgørende, at du behersker engelsk såvel skriftligt, som mundtligt, da en del planlægning og mødedeltagelse finder sted på engelsk.
Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer, og du synes, at det er spændende at arbejde med styrkeproduktion, styrkeudvikling og eksterne samarbejdspartnere.
Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Karup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for N5, kommandørkaptajn Brian Møller Ottesen på telefon 22 95 68 57 eller via mail FKO-SV-CHN5@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Ansøgningsfrist er onsdag den 29. september 2021. Samtaler afholdes i uge 41.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannel-ses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
”Har du mod og lyst på at få indflydelse på søværnets planlægning, styrkeproduktion, udvikling og indsættelse, så har vi den perfekte stilling til dig.”
Om os
N5 Planlægningssektionen i Søværnskommandoen er placeret i Karup.
Sektionen består af en CH og NK samt 9 stabsofficerer fordelt på følgende teams; Fleet Plans, Operationer, Maritime luftoperationer og Maritimt Sikkerhedssamarbejde.
N5 er ansvarlig for programlægning og aktivitetsstyring. N5 er ligeledes ansvarlig for opstilling af det operative planlægningsgrundlag for styrkeproduktion, beredskaber og indsættelser. Herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv.
Om stillingen
Stillingen der er til besættelse, er en stabsofficersstilling i teamet Operationer. Men du vil skulle forvente, at arbejde på tværs af sektionen, sammen med de øvrige teams.
Stillingens specifikke opgaver, vil tage udgangspunkt i dine evner og erfaring.
Dine hovedopgaver vil blandt andet kunne være:SVK repræsentant i Operative planlægningsgrupper i forbindelse med indsættelser af Søværnets enheder i internationale operationer.Bidrage til søværnets planlægning, herunder SVK handlingsprogram.Bidrage til Søværnets langtidsplanlægning ift. indsættelse af søværnets enheder.Bidrage til stabsarbejdet ifm. National Forsvarsplan.
Stillingen indgår i Søværnskommandoens føringsstab og kan udsendes med denne. Du vil derfor skulle deltage i øvelsesaktivitet med føringsstaben.
Der kan forventes deltagelse i møde- og konferencevirksomhed, hvilket inkluderer tjenesterejser til udlandet. Du vil blive tilbudt relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdssted.
Du vil få udleveret FIA/ FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller en erfaren kaptajnløjtnant med gode analytiske evner. Såfremt du er kaptajnløjtnant og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har gennemført TOK og har erfaring fra mindst 4 års sejlende tjeneste.

Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har været på en international udsendelse i regi af søværnets indsættelser.
Det er et krav, at du har erfaring fra operativ planlægning og tjeneste som stabsofficer.
Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Det er afgørende, at du behersker engelsk såvel skriftligt, som mundtligt, da en del planlægning og mødedeltagelse finder sted på engelsk.
Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer, og du synes, at det er spændende at arbejde med styrkeproduktion, styrkeudvikling og eksterne samarbejdspartnere.
Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Karup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for N5, kommandørkaptajn Brian Møller Ottesen på telefon 22 95 68 57 eller via mail FKO-SV-CHN5@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Ansøgningsfrist er onsdag den 29. september 2021. Samtaler afholdes i uge 41.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannel-ses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Related Jobs