/*Menu hide on click outside*/
Published
22. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
11. June 2021

Description

Stabsofficer for luftoperationer ved operationssektionen i Arktisk Kommando. Vil du være med til at gøre en forskel samt udvikle Forsvarets evne til at gennemføre luftoperationer i det arktiske område, så opfordres du hermed til at søge stillingen som stabsofficer i J3 sektionen med ansvar for luftoperationer. Stillingen er en unik mulighed for at komme med på holdet i operationssektionen (J3) ved Arktisk kommando, hvor en spændende stilling venter på den rette.

Om os

I J3 har vi et godt arbejdsklima, hvor sparring på tværs af fag- og ansvarsområder. Vi har til tider travlt – men stadig med tid til at prioritere faglighed, koordination og gode drøftelser med de øvrige kolleger. Vi værner om trivsel og gode relationer til kollegerne i AKO såvel som vores underlagte enheder.

Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn. Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering og synkronisering af tildelte enheder og styrker til maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære-, landmilitære- samt satellitovervågningsopgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, hvad enten du kommer alene eller sammen med familien. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.

Ved siden af tjenesten er der gode muligheder for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.

Om stillingen

Sammen med en anden sagsbehandler i AIROPS har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos luftgruppeoperationer, der bl.a. omfatter suverænitetshæv-delse, miljøovervågning, lufttransportopgaver, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste.

I skal i fællesskab og sammen med andre kolleger i Operations-sektionen, varetage Forsvarets flyoperative interesser og opgaveløsning i Arktisk Kommandos ansvarsområde, herunder områderne omkring Grønland og Færøerne.

Arbejdet indebærer meget koordinering med andre styrelser, stabe, myndigheder og enheder samt med civile aktører (nationale såvel som internationale). Der er ofte tale om koordinering mellem mange aktører, hvor du hele tiden skal have andres interesser for øje.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, gerne med tidligere tjeneste og erfaring fra det arktiske område. Du må gerne have tidligere operativ erfaring fra flyvevåbnets lufttransportområde.

Er du en erfaren premierløjtnant, kan du også komme i betragtning til stillingen og vil så kunne bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er et krav, at du er en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er en fordel, hvis du har sagsbehandlererfaring, men ikke et krav.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef for Operationssektionen, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30 alternativt på mobilnr. +299 536220.

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, SSG Kaare Bak, på FPS-RA-MA02@MIL.dk, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021. Vi gennemfører samtaler løbende. Samtalerne forventes at foregå via VTC. Stillingen ønskes besat 1. august eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com