/*Menu hide on click outside*/
Danish Military
Published
6. May 2022
Expires
5. June 2022
Location
Denmark
Category
Job Type
Page Views
2

Description

STABSOFFICER MARITIME OPERATIONER TIL OPERATIONSSEKTIONEN VED ARKTISK KOMMANDO (GENOPSLAG)

Kaptajnløjtnant med mod på nye udfordringer, søges til en spændende stilling som stabsofficer ved J3, operationssektionens maritime kontor.
Om os
Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn. Vores opgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse for dig, såvel som for din evt. medrejsende familie. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold.

Om stillingen
Som stabsofficer ved maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser.

Sammen med tre andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for planlægningen af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter overvågning, suverænitetshævdelse, havmiljø, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Arbejdsopgaverne indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med maritime planlæggere og enheder fra andre nationer. Opgaverne tager derfor afsæt i både nationale og NATO’s operative maritime procedurer og doktriner.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, som vil udvikle dig løbende. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i sagsbehandling ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere. Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk. Men enkelte tjenesterejser kan forekomme.

Om dig
Du er kaptajnløjtnant med operativ baggrund. Erfaring fra Arktis, er en fordel, men ikke et krav.

Stillingen er også slået op som premierløjtnant.

Du vil sammen med to øvrige kolleger favne over området med at planlægge og indsætte enheder i maritime operationer i det arktiske område. Har du stabserfaring er det et fordel, men den nødvendige oplæring vil finde sted. Vigtigt er dog, at du er har gå-på-mod, og ser det som en naturlig del af din faglige udvikling at indgå i et værnfælles arbejdsmiljø.

Måske har du bred erfaring med maritime operationer, gerne i Arktis, eller også ser du frem at bringe dine andre, relevante kompetencer i spil i stillingen. opfordres du til at søge stillingen som stabsofficer maritime operationer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. Du vil få tildelt opgaver, som afpasses til dit erfaringsniveau samt afstemt med dine ønsker om udvikling.

De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for operationssektionen, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30 eller email: FKO-A-CHJ3@MIL.DK

Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler i løbende. Samtalerne forventes at foregå via VTC.
Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter, men der ventes gerne på den rette kandidat.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland, for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk.
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende områder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne
håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten omofficerer under Forsvarsministeriet.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk