/*Menu hide on click outside*/
Published
15. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
4

Description

Vil du gerne have et job med en spændende og alsidig hverdag? Så kan stillingen som stabshjælper i Søværnskommandoen være noget for netop dig.
Om os
Søværnskommandoens væsentligste opgaver er blandt andet at sørge for, at Søværnets skibe er klar til indsættelse på havet samt fastholdelse af Søværnets ekspertise. Søværnskommandoen er en del af Forsvarskommandoen, der består af syv stabe og kommandoer, der er placeret i København, Karup, Aalborg og Nuuk, som varetager den samlede udvikling, klargøring og indsættelse af Forsvarets operative enheder til lands, til vands og i luften.

Du bliver en del af Ledelsessektionen, som består af 8 engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi løser en bred vifte af opgaver, herunder sekretariatsstøtte til chefen for Søværnskommandoen, næstkommanderende og stabschefen.

Omgangstonen er direkte, men vi behandler hinanden godt, og giver plads til smil og latter. Vi lægger vægt på diskretion, integritet og et godt arbejdsmiljø med fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv
Om stillingen
Du vil indgå i Søværnskommandoens Ledelsessektion, hvor du i dit daglige virke ofte referer direkte til chefen for Søværnskommandoen.
Der er tale om en meget alsidig stilling, hvor du vil få berøring med mange dele af Forsvaret på forskellige niveauer. Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed og gå på mod, samtidig med at fleksibilitet er et nøgleord. Det er en stilling, hvor der kan være stor forskel på arbejdsbelastningen fra uge til uge.
Jobbet som stabshjælper omfatter bl.a.:Kørselsopgaver pålagt af ledelsessektionen. Kørselsopgaverne udgør en væsentlig del af jobbet.Praktiske ad hoc-opgaver relateret til ledelsessektionens daglige drift.
Understøttelse af den praktiske gennemførelse af diverse mødeaktiviteter.
Efter behov indgå i opgaveløsning i Søværnskommandoens øvrige sektioner.

Du vil i det daglige arbejde tæt sammen med chefen for Søværnskommandoens adjudant og sekretær, ligesom du vil få en stor berøringsflade med øvrige medarbejdere af Søværnskommandoens medarbejdere.
Om dig
Du er på M100-niveau, og du har en bred erfaring fra Forsvaret. Gerne kombineret med erfaring fra stabstjeneste.

Du har gode samarbejdsevner. Du er åben og udadvendt som person. Derudover skal du være fleksibel i opgaveløsningen, selvstændig og kunne begå dig i mange forskelligartede sammenhænge. Desuden forventes det at diskretion og fortrolighed ligger dig naturligt.

Det er et krav, at du har kørekort til bil u/3500 kg, og det vil være en fordel med stort kørekort.

Du kan formulere dig på engelsk.
Endvidere, er du en rutineret bruger af IT, herunder særligt Microsoft Office-pakken. Det er en fordel, hvis du kan anvende WorkZone eller Demars, men det er ikke et krav.

Vi lægger meget vægt på, at du sideløbende med stillingen får mulighed for at prioritere videreuddannelse, så du på den måde kan styrke dine kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OK Søren L. Gaul på telefon 72 81 19 15 eller på mail FKO-SV-CHMA@mil.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 7. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Vil du gerne have et job med en spændende og alsidig hverdag? Så kan stillingen som stabshjælper i Søværnskommandoen være noget for netop dig.
Om os
Søværnskommandoens væsentligste opgaver er blandt andet at sørge for, at Søværnets skibe er klar til indsættelse på havet samt fastholdelse af Søværnets ekspertise. Søværnskommandoen er en del af Forsvarskommandoen, der består af syv stabe og kommandoer, der er placeret i København, Karup, Aalborg og Nuuk, som varetager den samlede udvikling, klargøring og indsættelse af Forsvarets operative enheder til lands, til vands og i luften.

Du bliver en del af Ledelsessektionen, som består af 8 engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi løser en bred vifte af opgaver, herunder sekretariatsstøtte til chefen for Søværnskommandoen, næstkommanderende og stabschefen.

Omgangstonen er direkte, men vi behandler hinanden godt, og giver plads til smil og latter. Vi lægger vægt på diskretion, integritet og et godt arbejdsmiljø med fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv
Om stillingen
Du vil indgå i Søværnskommandoens Ledelsessektion, hvor du i dit daglige virke ofte referer direkte til chefen for Søværnskommandoen.
Der er tale om en meget alsidig stilling, hvor du vil få berøring med mange dele af Forsvaret på forskellige niveauer. Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed og gå på mod, samtidig med at fleksibilitet er et nøgleord. Det er en stilling, hvor der kan være stor forskel på arbejdsbelastningen fra uge til uge.
Jobbet som stabshjælper omfatter bl.a.:Kørselsopgaver pålagt af ledelsessektionen. Kørselsopgaverne udgør en væsentlig del af jobbet.Praktiske ad hoc-opgaver relateret til ledelsessektionens daglige drift.
Understøttelse af den praktiske gennemførelse af diverse mødeaktiviteter.
Efter behov indgå i opgaveløsning i Søværnskommandoens øvrige sektioner.

Du vil i det daglige arbejde tæt sammen med chefen for Søværnskommandoens adjudant og sekretær, ligesom du vil få en stor berøringsflade med øvrige medarbejdere af Søværnskommandoens medarbejdere.
Om dig
Du er på M100-niveau, og du har en bred erfaring fra Forsvaret. Gerne kombineret med erfaring fra stabstjeneste.

Du har gode samarbejdsevner. Du er åben og udadvendt som person. Derudover skal du være fleksibel i opgaveløsningen, selvstændig og kunne begå dig i mange forskelligartede sammenhænge. Desuden forventes det at diskretion og fortrolighed ligger dig naturligt.

Det er et krav, at du har kørekort til bil u/3500 kg, og det vil være en fordel med stort kørekort.

Du kan formulere dig på engelsk.
Endvidere, er du en rutineret bruger af IT, herunder særligt Microsoft Office-pakken. Det er en fordel, hvis du kan anvende WorkZone eller Demars, men det er ikke et krav.

Vi lægger meget vægt på, at du sideløbende med stillingen får mulighed for at prioritere videreuddannelse, så du på den måde kan styrke dine kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OK Søren L. Gaul på telefon 72 81 19 15 eller på mail FKO-SV-CHMA@mil.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 7. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.