/*Menu hide on click outside*/
Published
21. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
10. June 2021

Description

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger to specialister med stærke analytiske anlæg til projekter og driftsopgaver omkring Flyvevåbnets henholdsvis Søværnets operative systemer, der overvåger, identificerer, kontrollerer og planlægger den militære lufttrafik henholdsvis den maritime trafik.

Vi tilbyder dig et spændende og ansvarsfuldt job med masser af variation, hvor du får mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Om os

Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) er et af de fire kapacitetsansvarsområder i FMI (Land, Maritim, Luft og Koncern IT). KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder med flere.

Kapacitetscenter Landbaserede Overvågningssystemer, er en sektion i KALU, hvor vi er ansvarlige for projekter, anskaffelser, opdatering og vedligehold af systemer for både luftrums- og farvandsovervågning i dansk territorialt område såvel som radarsensorer. De materielkapaciteter vi opstiller bliver døgnet rundt indsat både i nationale og internationale operationer.

Vi er et relativt lille men stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus.

Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og tilrettelægge arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på en fri og uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme.

Om stillingen

Stillingerne er opslået både som militære og civile, da din tekniske baggrund, erfaringer og uddannelse, er det vigtigste for os.

Dine arbejdsopgaver omfatter teknisk kravspecificering, projektering og gennemførelse af anskaffelser, driftsopgaver i relation til Flyvevåbnets/Søværnets operative systemer, samt rådgivning inden for kapacitetscenterets opgaveportefølje.

”Vores job kræver i stor grad selvstændighed i opgaveløsningen, men samtidig lysten til at drive udviklingen indenfor et område, som er komplekst og omfatter involvering af mange aktører.”, fortæller en kommende leder.

Opgaverne indebærer en bred kontakt til beslutningstagere og driftsorganisationer i de operative myndigheder under Forsvarskommandoen såvel som eksterne leverandører.

Du vil indgå i tværorganisatoriske projekter, der implementerer den nyeste informationsteknologi på tværs af Forsvaret og internationalt med relationer til NATO systemer og netværk.

Der skal påregnes rejseaktiviteter i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Du tilbydes et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du får en stor kontaktflade internt i huset samt med koncernens og Forsvarets øvrige ansatte. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Om dig

Din tekniske baggrund kan være som ingeniør, eller anden uddannelse med fx svagstrømsuddannelse eller med anden teknisk baggrund. Enten som civil eller militær.
Din uddannelsesmæssige baggrund kan derfor være fra flere retninger.
Fx ingeniør med uddannelsesretning fra enten Data, Tele, IT specialer.

Vi lægger dog vægt på, at du har følgende kompetencer:

Til stillingerne med opgaver til Flyvevåbnets henholdsvis Søværnets operative systemer har du erfaring inden for et eller gerne flere af følgende områder:

Søværnets operative systemer
 • Design, opsætning og drift af netværk.
 • Kravspecificering i forbindelse med nyanskaffelser og opdateringer.
 • Teknisk arkitektur af IT platforme, server og storage.
- Hardware- og softwarekonfigurationsstyring.
 • Opbygning af IT-sikkerhedsløsninger herunder akkreditering.

Og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til "International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)”.

Flyvevåbnets operative systemer
 • Teknisk arkitektur af IT platforme, server, storage, netværk, både hardware, software og konfigurationsstyring.
 • Virtualisering baseret på VMware og Microsoft Hypervisor.
 • Dataudveksling mellem IT systemer via IP protokoller, legacy serielle interfaces, samt diodeløsninger til adskillelse af forskellige informationsdomæner.
 • Opbygning af IT-sikkerhedsløsninger.
 • Opbygning af serverrum eller specificering af installationsforskrifter for teknikrum.
 • Opbygning af systemløsninger til driftsovervågning, samt alarmering ved tekniske fejl.

For begge stillinger vil det være en fordel, at du har kendskab og gerne erfaring med:
 • Projektledelse efter PRINCE2.
 • Risikostyring og ledelse.
 • Gennemførelse af offentlige udbud efter enten EU udbudsdirektivet eller Forsvarsdirektivet.

Du har projekterfaring, gerne fra internationale samarbejder og dine engelskkundskaber er på et professionelt niveau.
Du formulerer dig præcist og har gode kommunikationsevner, skriftligt som mundtligt.
Du er i stand til selvstændigt at håndtere omfangsrige og komplekse sager.

Som person ser vi gerne, at du har gode samarbejdsevner, er helhedsorienteret med gode analytiske anlæg. Ligesom du som person er vedholdende med dine opgaver og formår at følge dem til dørs, samtidigt med at du formår at bevare overblikket.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med forskellige baggrunde.

Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ingeniør vil du blive ansat som Akademiker i Staten, basistrin 4-8 afhængig af din anciennitet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.
For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Morten Sørensen på telefon 4171 0895 eller via mail: FMI-LU-CHVL@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingerne er til besættelse snarest, men vi venter naturligvis på den rette ansøger.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Se evt. mere om os på fmi.dk
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com