/*Menu hide on click outside*/
Published
11. August 2021
Expires
31. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Page Views
5

Description

Til skibsteknologisektion søger vi en teknisk specialist indenfor skibsteknologi, gerne med ingeniør- eller anden teknisk og maritim baggrund, militær eller civil .
Er du vores nye kollega med lyst til at arbejde i det maritime miljø, hvor vi sikrer driften og udviklingen af Forsvarets skibe?
Særligt dine kompetencer indenfor redningsudstyr, herunder til brand- og sikkerhed, er det vi mangler dig til.
Kan du se dig selv, som en del af et team af 25-30 specialister, der arbejder i et spændende specialistmiljø?
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter under Kapacitetsansvarlig Maritim (KAMA), som er ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter.
Herunder også den omkostningseffektive drift af de sejlende enheder og maritime systemer. Derudover tilrettelægger og gennemfører vi blandt andet eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter, samt afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten og Beredskabsstyrelsen.
Vi arbejder i et spændende, uformelt, bredt fagligt funderet miljø, med gode muligheder for sparring og videreudvikling.
Ole fortæller om hverdagen i KAMA TK;
”Der er fart på, og mange opgaver som spænder virkelig bredt. Fra praktisk fejlfinding på skibene til testsejladser efter værftsophold, over kontakt til leverandører og brugere om udvikling og ændring, til udarbejdelse af direktiver og planer for vedligehold.

KAMA -TK er fyldt med engagerede medarbejdere, som forsøger at få enderne til at nå sammen og skibene til at sejle i en til tider hektisk hverdag, med stor fokus fra omverdenen".
Som søofficer med teknisk baggrund fortæller Michael på forsvarets karriere og uddannelsessite;
”kombinationen af teknisk forståelse og evnen til at arbejde med andre mennesker er det vigtigste for en maskinteknisk officer, og det passer perfekt til mig”.
Om stillingen
Stillingen er opslået både som militær og som civil, da din tekniske baggrund, erfaringer og uddannelse, er det vigtigste for os.
Du vil indgå i KAMA´s skibselementet, som er en del af skibsteknologisektionen, der i forvejen har erfarne specialister inden for områder som struktur, stabilitet, materialer, ballistisk beskyttelse mv.
I din rolle som specialist, medvirker du i løsning af opgaver, følger den komplette opgaveproces, og yder teknisk support indenfor en række specialist/skibstekniske områder, primært indenfor:
- Kollektiv- og personligt redningsudstyr.
- Brand- og sikkerhedsudstyr.Havarimateriel.
- Brand-, sikkerheds- og evakueringsplaner.
Derudover vil opgaver for stillingen kunne indebære:Materielanskaffelser.Udarbejdelses af vedligeholdelses forskrifter.Planlægning og koordinering af testforløb.Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.Vurdering og godkendelse af dokumentation.Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer.
Der må påregnes rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland, mv.

Vi anslår 20-30 rejsedage årligt.
Om dig
Din tekniske baggrund kan være ingeniør-, maskinmester eller med anden maritim baggrund, fx som erfaren seniorsergent eller chefsergent med teknisk baggrund i søværnet.
Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.
Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:Fagligt stærk med et bredt kendskab til skibsteknologi.
Et bredt og indgående kendskab til klasse og Søfartsstyrelse regler samt SOLAS, vil være en fordel.En bred teknologisk forståelse og praktisk formåen, herunder evnen til at løse opgaver, såvel selvstændigt som i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.Gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk.
Det vigtigste er, at der er et godt match mellem din faglighed og udviklingsmulighederne i stillingen.
Som person ser vi gerne, at du er proaktiv, innovativ, handlekraftig og trives i et omskifteligt miljø, hvor du formår at bevare overblikket.
Du er udadvendt og trives i et uhøjtideligt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med forskellige baggrunde.
Du er fleksibel og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.
Udover samarbejdsevner forventer vi også, når det er nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået både som militær og som civil, og du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan og/eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Dit faste tjenested vil være i Ballerup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsingeniør, Chef for Skibsteknologisektionen René Rasmussen på telefon 25 41 52 27 eller Kapacitetsmanager Ole Madsen på telefon 25 41 52 41.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.
Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.
Ansøgningsfrist er den 9. september 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller snarest derefter.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Se evt. mere om os på fmi.dk
Til skibsteknologisektion søger vi en teknisk specialist indenfor skibsteknologi, gerne med ingeniør- eller anden teknisk og maritim baggrund, militær eller civil .
Er du vores nye kollega med lyst til at arbejde i det maritime miljø, hvor vi sikrer driften og udviklingen af Forsvarets skibe?
Særligt dine kompetencer indenfor redningsudstyr, herunder til brand- og sikkerhed, er det vi mangler dig til.
Kan du se dig selv, som en del af et team af 25-30 specialister, der arbejder i et spændende specialistmiljø?
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter under Kapacitetsansvarlig Maritim (KAMA), som er ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter.
Herunder også den omkostningseffektive drift af de sejlende enheder og maritime systemer. Derudover tilrettelægger og gennemfører vi blandt andet eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter, samt afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten og Beredskabsstyrelsen.
Vi arbejder i et spændende, uformelt, bredt fagligt funderet miljø, med gode muligheder for sparring og videreudvikling.
Ole fortæller om hverdagen i KAMA TK;
”Der er fart på, og mange opgaver som spænder virkelig bredt. Fra praktisk fejlfinding på skibene til testsejladser efter værftsophold, over kontakt til leverandører og brugere om udvikling og ændring, til udarbejdelse af direktiver og planer for vedligehold.

KAMA -TK er fyldt med engagerede medarbejdere, som forsøger at få enderne til at nå sammen og skibene til at sejle i en til tider hektisk hverdag, med stor fokus fra omverdenen".
Som søofficer med teknisk baggrund fortæller Michael på forsvarets karriere og uddannelsessite;
”kombinationen af teknisk forståelse og evnen til at arbejde med andre mennesker er det vigtigste for en maskinteknisk officer, og det passer perfekt til mig”.
Om stillingen
Stillingen er opslået både som militær og som civil, da din tekniske baggrund, erfaringer og uddannelse, er det vigtigste for os.
Du vil indgå i KAMA´s skibselementet, som er en del af skibsteknologisektionen, der i forvejen har erfarne specialister inden for områder som struktur, stabilitet, materialer, ballistisk beskyttelse mv.
I din rolle som specialist, medvirker du i løsning af opgaver, følger den komplette opgaveproces, og yder teknisk support indenfor en række specialist/skibstekniske områder, primært indenfor:
- Kollektiv- og personligt redningsudstyr.
- Brand- og sikkerhedsudstyr.Havarimateriel.
- Brand-, sikkerheds- og evakueringsplaner.
Derudover vil opgaver for stillingen kunne indebære:Materielanskaffelser.Udarbejdelses af vedligeholdelses forskrifter.Planlægning og koordinering af testforløb.Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.Vurdering og godkendelse af dokumentation.Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer.
Der må påregnes rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland, mv.

Vi anslår 20-30 rejsedage årligt.
Om dig
Din tekniske baggrund kan være ingeniør-, maskinmester eller med anden maritim baggrund, fx som erfaren seniorsergent eller chefsergent med teknisk baggrund i søværnet.
Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.
Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:Fagligt stærk med et bredt kendskab til skibsteknologi.
Et bredt og indgående kendskab til klasse og Søfartsstyrelse regler samt SOLAS, vil være en fordel.En bred teknologisk forståelse og praktisk formåen, herunder evnen til at løse opgaver, såvel selvstændigt som i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.Gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk.
Det vigtigste er, at der er et godt match mellem din faglighed og udviklingsmulighederne i stillingen.
Som person ser vi gerne, at du er proaktiv, innovativ, handlekraftig og trives i et omskifteligt miljø, hvor du formår at bevare overblikket.
Du er udadvendt og trives i et uhøjtideligt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med forskellige baggrunde.
Du er fleksibel og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.
Udover samarbejdsevner forventer vi også, når det er nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået både som militær og som civil, og du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan og/eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Dit faste tjenested vil være i Ballerup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsingeniør, Chef for Skibsteknologisektionen René Rasmussen på telefon 25 41 52 27 eller Kapacitetsmanager Ole Madsen på telefon 25 41 52 41.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.
Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.
Ansøgningsfrist er den 9. september 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller snarest derefter.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Se evt. mere om os på fmi.dk