/*Menu hide on click outside*/
Published
16. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup

Description

Til skibsteknologisektion i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen søger vi en teknisk specialist indenfor skibsteknologi, gerne med ingeniør- eller anden teknisk og maritim baggrund, civil som militær.
Er du vores nye kollega med lyst til at arbejde i det maritime miljø, hvor vi sikrer driften og udviklingen af Forsvarets skibe?
Kan du se dig selv, som en del af et team af 25-30 specialister, der arbejder i et spændende specialistmiljø?
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter under Kapacitetsansvarlig Maritim (KAMA), som er ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter.
Herunder også den omkostningseffektive drift af de sejlende enheder og maritime systemer. Derudover tilrettelægger og gennemfører vi blandt andet eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter, samt afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten og Beredskabsstyrelsen.
Vi arbejder i et spændende, uformelt, bredt fagligt funderet miljø, med gode muligheder for sparring og videreudvikling.
Ole fortæller om hverdagen i KAMA TK;
”Der er fart på, og mange opgaver som spænder virkelig bredt. Fra praktisk fejlfinding på skibene til testsejladser efter værftsophold, over kontakt til leverandører og brugere om udvikling og ændring, til udarbejdelse af direktiver og planer for vedligehold.

KAMA -TK er fyldt med engagerede medarbejdere, som forsøger at få enderne til at nå sammen og skibene til at sejle i en til tider hektisk hverdag, med stor fokus fra omverdenen".
Om stillingen
Stillingen er opslået både som militær og som civil, da din tekniske baggrund, erfaringer og uddannelse, er det vigtigste for os.
Du vil indgå i KAMA´s skibselementet, som er en del af skibsteknologisektionen, der i forvejen har erfarne specialister inden for områder som struktur, stabilitet, materialer, ballistisk beskyttelse mv.
I din rolle som specialist, medvirker du i løsning af opgaver, følger den komplette opgaveproces, og yder teknisk support indenfor en række specialist/skibstekniske områder, primært indenfor:
- Kollektiv- og personligt redningsudstyr.
- Brand- og sikkerhedsudstyr.Havarimateriel.
- Brand-, sikkerheds- og evakueringsplaner.
Derudover vil opgaver for stillingen kunne indebære:Materielanskaffelser.Udarbejdelses af vedligeholdelses forskrifter.Planlægning og koordinering af testforløb.Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.Vurdering og godkendelse af dokumentation.Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer.
Der må påregnes rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland, mv.

Vi anslår 20-30 rejsedage årligt.
Om dig
Din tekniske baggrund kan være ingeniør-, maskinmester eller med anden maritim baggrund, enten som civil eller militær. Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.
Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:Fagligt stærk med et bredt kendskab til skibsteknologi.
Et bredt og indgående kendskab til klasse og Søfartsstyrelse regler samt SOLAS, vil være en fordel.En bred teknologisk forståelse og praktisk formåen, herunder evnen til at løse opgaver, såvel selvstændigt som i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.Gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk.
Hvis du er relativt nyuddannet, vil vi om muligt justere opgaverne, således at der er et godt match mellem faglighed og udvikling.
Som person ser vi gerne, at du er proaktiv, innovativ, handlekraftig og trives i et omskifteligt miljø, hvor du formår at bevare overblikket.
Du er udadvendt og trives i et uhøjtideligt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med forskellige baggrunde.
Du er fleksibel og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.
Udover samarbejdsevner forventer vi også, når det er nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået både som militær og som civil, og du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsingeniør, Chef for Skibsteknologisektionen René Rasmussen på telefon 25 41 52 27 eller Kapacitetsmanager Ole Madsen på telefon 25 41 52 41.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.
Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.
Ansøgningsfrist er den 2. maj 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. juni 2021 eller snarest derefter.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Se evt. mere om os på fmi.dk
Til skibsteknologisektion i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen søger vi en teknisk specialist indenfor skibsteknologi, gerne med ingeniør- eller anden teknisk og maritim baggrund, civil som militær.
Er du vores nye kollega med lyst til at arbejde i det maritime miljø, hvor vi sikrer driften og udviklingen af Forsvarets skibe?
Kan du se dig selv, som en del af et team af 25-30 specialister, der arbejder i et spændende specialistmiljø?
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter under Kapacitetsansvarlig Maritim (KAMA), som er ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter.
Herunder også den omkostningseffektive drift af de sejlende enheder og maritime systemer. Derudover tilrettelægger og gennemfører vi blandt andet eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter, samt afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten og Beredskabsstyrelsen.
Vi arbejder i et spændende, uformelt, bredt fagligt funderet miljø, med gode muligheder for sparring og videreudvikling.
Ole fortæller om hverdagen i KAMA TK;
”Der er fart på, og mange opgaver som spænder virkelig bredt. Fra praktisk fejlfinding på skibene til testsejladser efter værftsophold, over kontakt til leverandører og brugere om udvikling og ændring, til udarbejdelse af direktiver og planer for vedligehold.

KAMA -TK er fyldt med engagerede medarbejdere, som forsøger at få enderne til at nå sammen og skibene til at sejle i en til tider hektisk hverdag, med stor fokus fra omverdenen".
Om stillingen
Stillingen er opslået både som militær og som civil, da din tekniske baggrund, erfaringer og uddannelse, er det vigtigste for os.
Du vil indgå i KAMA´s skibselementet, som er en del af skibsteknologisektionen, der i forvejen har erfarne specialister inden for områder som struktur, stabilitet, materialer, ballistisk beskyttelse mv.
I din rolle som specialist, medvirker du i løsning af opgaver, følger den komplette opgaveproces, og yder teknisk support indenfor en række specialist/skibstekniske områder, primært indenfor:
- Kollektiv- og personligt redningsudstyr.
- Brand- og sikkerhedsudstyr.Havarimateriel.
- Brand-, sikkerheds- og evakueringsplaner.
Derudover vil opgaver for stillingen kunne indebære:Materielanskaffelser.Udarbejdelses af vedligeholdelses forskrifter.Planlægning og koordinering af testforløb.Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.Vurdering og godkendelse af dokumentation.Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer.
Der må påregnes rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland, mv.

Vi anslår 20-30 rejsedage årligt.
Om dig
Din tekniske baggrund kan være ingeniør-, maskinmester eller med anden maritim baggrund, enten som civil eller militær. Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.
Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:Fagligt stærk med et bredt kendskab til skibsteknologi.
Et bredt og indgående kendskab til klasse og Søfartsstyrelse regler samt SOLAS, vil være en fordel.En bred teknologisk forståelse og praktisk formåen, herunder evnen til at løse opgaver, såvel selvstændigt som i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.Gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk.
Hvis du er relativt nyuddannet, vil vi om muligt justere opgaverne, således at der er et godt match mellem faglighed og udvikling.
Som person ser vi gerne, at du er proaktiv, innovativ, handlekraftig og trives i et omskifteligt miljø, hvor du formår at bevare overblikket.
Du er udadvendt og trives i et uhøjtideligt og til tider hektisk arbejdsmiljø.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med forskellige baggrunde.
Du er fleksibel og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.
Udover samarbejdsevner forventer vi også, når det er nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået både som militær og som civil, og du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsingeniør, Chef for Skibsteknologisektionen René Rasmussen på telefon 25 41 52 27 eller Kapacitetsmanager Ole Madsen på telefon 25 41 52 41.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.
Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.
Ansøgningsfrist er den 2. maj 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. juni 2021 eller snarest derefter.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Se evt. mere om os på fmi.dk

Related Jobs

23. June 2021
Team Lead Offshore   Denmark new
23. June 2021
23. June 2021
Team Lead Offshore   Denmark new
23. June 2021