/*Menu hide on click outside*/
Published
10. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Søværnet skal opbygge et nyt og stærkere koncept for Anti Submarine Warfare. Derfor skal der udvikles et nyt koncept for uddannelse og træning. Som faglærer i faggruppe Under Water Warfare vil du få en spændende og central opgave, fordi kompetenceudvikling (uddannelse og træning) er afgørende for at fremtidens ASW fregatter kan kæmpe og vinde!
Om os
Søværnets Center for Taktik ligger på Flådestation Frederikshavn og faggruppe Under Water Warfare støtter alt personel i Forsvaret, der beskæftiger sig med ASW. Vi uddanner og træner alle personelkategorier og er stolte over at blive betragtet som ”specialister” indenfor vores fag. Vores opgaver ligger på Center for Taktik (simulation, klasseundervisning og sagsbehandling), ved de operative enheder (søtræning) og internationalt (arbejdsgrupper og støtte til øvelser/kurser i udlandet).
Om stillingen
Stillingen er på premierløjtnantniveau med fast tjenestested i Frederikshavn. Men det er ikke et krav, at du bor i Frederikshavn for at søge denne stilling. Det vigtigste er, at du er motiveret og fagligt egnet til udvikling, at du har lyst til at opbygge Søværnets ASW kapacitet sammen med os, og at du kan støtte op om vores motto: ”To lead untrained people to war is to throw them away”.
At du ikke bor i eller nær Frederikshavn skal med andre ord ikke afholde dig fra at søge denne stilling.
Manglende erfaring er heller ingen hindring – vi vil gerne bruge tid på din kompetenceudvikling.
I stillingen er dine arbejdsopgaver:Produktion af taktisk uddannelse og træning, primært til poster på broen (VCH, TACO, BM)
- Indgå i faggruppens læringsaktiviteter i form af team- og enhedsuddannelse og –træningGennemføre egne udviklingsaktiviteter med henblik på specialisering i ASWBistå i faggruppens sagsbehandling, herunder udvikling af Søværnets ASW kapacitet på kort, mellem og lang sigt.
”Vi tilbyder”
Vi ønsker at tage afsæt i dine mål og drømme med tjenesten i Søværnet og de personlige forhold, muligheder og begrænsninger du har i dit liv udenfor tjenesten. Vi ønsker at skræddersy stillingen til ”den rigtige ansøger”; hvis du er den, vi har behov for, så skal vi nok få lagt en plan der passer til dig.
Vi kan tilbyde et udviklingsforløb, der sikrer en rød tråd og en håndgribelig plan for din karriere i Søværnet. Vi har på kort sigt planer for VUK og retning mod KL niveauet samt også en langtidsplan, der indeholder MMS og retning mod OK niveauet.
I forbindelse med vores aktiviteter vil du i stillingen som faglærer få direkte adgang til samtlige ASW deltagere i Forsvaret, og du vil have mulighed for at blive ”det kendte ansigt” og bygge relationer bredt i og udenfor Søværnet.
Har du lyst til jobbet/opgaverne men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi en del erfaringer med hjemmearbejdsplads (også løsninger til klassificeret arbejde) og brug af ”fjernkontorer” (på forskellige af Forsvarets tjenestesteder spredt i landet)
Om dig
Du skal være interesseret i at blive specialiseret i krigsarten Anti Submarine Warfare og særligt i moderne ASW taktikker og deres effektive anvendelse på kamppladsen. Hvis du er specialist i forvejen skal du være interesseret i at udbygge og fastholde dit speciale.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse og træning (udvikling af andre), herunder fjernundervisning. Men det er ikke en forudsætning – vi har adgang til kurser, der udvikler de kompetencer, du behøver.
Du skal være professionel, engageret og udvise initiativ i din fremtræden. Du skal være hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og være god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Frederikshavn.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder i Under Water Warfare, Brian Larsen, SC-TAC-UD301 på tlf. 72855249..

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022.
Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021 og vi forventer at holde samtaler i uge 41.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM CENTER FOR TAKTIK
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.
På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.
Find os også på Facebook
Søværnet skal opbygge et nyt og stærkere koncept for Anti Submarine Warfare. Derfor skal der udvikles et nyt koncept for uddannelse og træning. Som faglærer i faggruppe Under Water Warfare vil du få en spændende og central opgave, fordi kompetenceudvikling (uddannelse og træning) er afgørende for at fremtidens ASW fregatter kan kæmpe og vinde!
Om os
Søværnets Center for Taktik ligger på Flådestation Frederikshavn og faggruppe Under Water Warfare støtter alt personel i Forsvaret, der beskæftiger sig med ASW. Vi uddanner og træner alle personelkategorier og er stolte over at blive betragtet som ”specialister” indenfor vores fag. Vores opgaver ligger på Center for Taktik (simulation, klasseundervisning og sagsbehandling), ved de operative enheder (søtræning) og internationalt (arbejdsgrupper og støtte til øvelser/kurser i udlandet).
Om stillingen
Stillingen er på premierløjtnantniveau med fast tjenestested i Frederikshavn. Men det er ikke et krav, at du bor i Frederikshavn for at søge denne stilling. Det vigtigste er, at du er motiveret og fagligt egnet til udvikling, at du har lyst til at opbygge Søværnets ASW kapacitet sammen med os, og at du kan støtte op om vores motto: ”To lead untrained people to war is to throw them away”.
At du ikke bor i eller nær Frederikshavn skal med andre ord ikke afholde dig fra at søge denne stilling.
Manglende erfaring er heller ingen hindring – vi vil gerne bruge tid på din kompetenceudvikling.
I stillingen er dine arbejdsopgaver:Produktion af taktisk uddannelse og træning, primært til poster på broen (VCH, TACO, BM)
- Indgå i faggruppens læringsaktiviteter i form af team- og enhedsuddannelse og –træningGennemføre egne udviklingsaktiviteter med henblik på specialisering i ASWBistå i faggruppens sagsbehandling, herunder udvikling af Søværnets ASW kapacitet på kort, mellem og lang sigt.
”Vi tilbyder”
Vi ønsker at tage afsæt i dine mål og drømme med tjenesten i Søværnet og de personlige forhold, muligheder og begrænsninger du har i dit liv udenfor tjenesten. Vi ønsker at skræddersy stillingen til ”den rigtige ansøger”; hvis du er den, vi har behov for, så skal vi nok få lagt en plan der passer til dig.
Vi kan tilbyde et udviklingsforløb, der sikrer en rød tråd og en håndgribelig plan for din karriere i Søværnet. Vi har på kort sigt planer for VUK og retning mod KL niveauet samt også en langtidsplan, der indeholder MMS og retning mod OK niveauet.
I forbindelse med vores aktiviteter vil du i stillingen som faglærer få direkte adgang til samtlige ASW deltagere i Forsvaret, og du vil have mulighed for at blive ”det kendte ansigt” og bygge relationer bredt i og udenfor Søværnet.
Har du lyst til jobbet/opgaverne men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi en del erfaringer med hjemmearbejdsplads (også løsninger til klassificeret arbejde) og brug af ”fjernkontorer” (på forskellige af Forsvarets tjenestesteder spredt i landet)
Om dig
Du skal være interesseret i at blive specialiseret i krigsarten Anti Submarine Warfare og særligt i moderne ASW taktikker og deres effektive anvendelse på kamppladsen. Hvis du er specialist i forvejen skal du være interesseret i at udbygge og fastholde dit speciale.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse og træning (udvikling af andre), herunder fjernundervisning. Men det er ikke en forudsætning – vi har adgang til kurser, der udvikler de kompetencer, du behøver.
Du skal være professionel, engageret og udvise initiativ i din fremtræden. Du skal være hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og være god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Frederikshavn.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder i Under Water Warfare, Brian Larsen, SC-TAC-UD301 på tlf. 72855249..

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022.
Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021 og vi forventer at holde samtaler i uge 41.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM CENTER FOR TAKTIK
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.
På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.
Find os også på Facebook

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
11. May 2022
11. May 2022
Automation Engineer   Norway new
11. May 2022
11. May 2022