/*Menu hide on click outside*/
Published
20. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup

Description

Kunne du tænke dig at være del af det team, der arbejder med anskaffelse, implementering og driften af søværnets missilsystemer? Har du lyst til at være sagsbehandler i en udfordrende og dynamisk hverdag, der kræver sparring med medarbejdere, støttestruktur, kunder og internationale partnere? Og er du orlogskaptajn eller MMS-moden kaptajnløjtnant? Så er stillingen som souschef for kapacitetscentret for maritime missilsystemer højst sandsynligt noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Missilsystemer er en sektion under Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens maritime kapacitetscenter. Sektionen består af en sektionschef og 10 medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse, etnicitet og alder. Den er præget af en høj faglig stolthed, der bidrager til en uformel omgangstone og et godt at samarbejde såvel internt som eksternt.

Kapacitetscenter Missilsystemer er ansvarlig for sagsbehandling og projekter vedrørende missil- og ildledelsessystemer herunder; Harpoon, Evolved Sea Sparrow, SM-2, Continuous Wave Illuminators (CWI), APAR samt diverse relaterede systemer såsom launchere, canisters og testudstyr. Det er afgørende for Søværnet, at disse systemer fungerer og det er et ansvar som tillægges stor vægt i dagligdagen og sektionens arbejde.
Om stillingen
Som souschef for Kapacitetscenter Missilsystemer er man chefens støtte i forbindelse med driften af sektionen, hvilket blandt andet indebærer en række administrative ad hoc opgaver og tilsyn med sektionens sager i KESDH (Workzone). Souschefen varetager en del af den daglige personaleledelse og har således en tæt kontakt med sektionens medarbejdere. Souschefen virker desuden som chefens stedfortræder, når det er nødvendigt.

I stillingen er man udpeget som Single Point of Contact (SPOC) for Evolved Sea Sparrow systemet. Som SPOC repræsenterer man FMI i forskellige møde fora og varetager en del af sagsbehandlingen for området. Så der må forventes at være løbende rejseaktiviteter til samarbejdspartnere i Europa og USA. Man har ligeledes som SPOC den direkte kontakt til sektionens udsendte medarbejder, der sidder ved NATO Sea Sparrow projektkontoret i USA.

Da souschefen gennem sine daglige virker involveres i en del af sektionens øvrige fagtekniske opgaver, opnås der over tid en bred viden om området og indgående kendskab til FMI forretningsgange.
Kapacitetscenteret er i høj grad afhængigt af at alle medarbejdere arbejder selvstændigt, så det forventes tilsvarende at souschefen har gode analytiske anlæg, tager ansvar, kan kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale, samt har gode samarbejdsevner.

Så vi tilbyder et spændende job indenfor et fagområde i udvikling, en unik mulighed for at fordybe sig i ”raketvidenskab” samt en dynamisk og fleksibel i hverdag ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet søofficer, og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller Master i Militære Studier (MMS).

Kandidater der er optaget på eller er i færd med en Master i Militære Studier, herunder også enkeltfagsstuderende, er ligeledes velkomne til at søge stillingen. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Der er ikke særlige krav i forhold til om du har en teknisk eller operativ baggrund, men det er en fordel, hvis du har en solid erfaring fra sejlende tjeneste samt sagsbehandlererfaring fra en stab og at du i den forbindelse har beskæftiget sig med missil- og ildledelsessystemer. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og/eller projektledelse.

Som person er du er analytisk anlagt og kan overskue fagligt komplekse problemstillinger. Kapacitetscenter Missilsystemer beskæftiger sig med systemer, som har en høj grad af integration i søværnets sejlende enheder, hvilket stiller store krav til overblikket. Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Travlhed er et vilkår, som du trives med. Du besidder evnen til at skabe et netværk både nationalt som internationalt, og du er indstillet på, at internationale rejser er en forudsætning for at kunne bestride jobbet. Sprogligt skal du kunne formulere dig klart og fyldestgørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk. Du er empatisk, og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested er Ballerup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kapacitetscenter Missilsystemer orlogskaptajn Jens H. Simonsen på telefon 72 81 55 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.
Ansøgningsfristen er søndag den 11. maj 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Kunne du tænke dig at være del af det team, der arbejder med anskaffelse, implementering og driften af søværnets missilsystemer? Har du lyst til at være sagsbehandler i en udfordrende og dynamisk hverdag, der kræver sparring med medarbejdere, støttestruktur, kunder og internationale partnere? Og er du orlogskaptajn eller MMS-moden kaptajnløjtnant? Så er stillingen som souschef for kapacitetscentret for maritime missilsystemer højst sandsynligt noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Missilsystemer er en sektion under Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens maritime kapacitetscenter. Sektionen består af en sektionschef og 10 medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse, etnicitet og alder. Den er præget af en høj faglig stolthed, der bidrager til en uformel omgangstone og et godt at samarbejde såvel internt som eksternt.

Kapacitetscenter Missilsystemer er ansvarlig for sagsbehandling og projekter vedrørende missil- og ildledelsessystemer herunder; Harpoon, Evolved Sea Sparrow, SM-2, Continuous Wave Illuminators (CWI), APAR samt diverse relaterede systemer såsom launchere, canisters og testudstyr. Det er afgørende for Søværnet, at disse systemer fungerer og det er et ansvar som tillægges stor vægt i dagligdagen og sektionens arbejde.
Om stillingen
Som souschef for Kapacitetscenter Missilsystemer er man chefens støtte i forbindelse med driften af sektionen, hvilket blandt andet indebærer en række administrative ad hoc opgaver og tilsyn med sektionens sager i KESDH (Workzone). Souschefen varetager en del af den daglige personaleledelse og har således en tæt kontakt med sektionens medarbejdere. Souschefen virker desuden som chefens stedfortræder, når det er nødvendigt.

I stillingen er man udpeget som Single Point of Contact (SPOC) for Evolved Sea Sparrow systemet. Som SPOC repræsenterer man FMI i forskellige møde fora og varetager en del af sagsbehandlingen for området. Så der må forventes at være løbende rejseaktiviteter til samarbejdspartnere i Europa og USA. Man har ligeledes som SPOC den direkte kontakt til sektionens udsendte medarbejder, der sidder ved NATO Sea Sparrow projektkontoret i USA.

Da souschefen gennem sine daglige virker involveres i en del af sektionens øvrige fagtekniske opgaver, opnås der over tid en bred viden om området og indgående kendskab til FMI forretningsgange.
Kapacitetscenteret er i høj grad afhængigt af at alle medarbejdere arbejder selvstændigt, så det forventes tilsvarende at souschefen har gode analytiske anlæg, tager ansvar, kan kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale, samt har gode samarbejdsevner.

Så vi tilbyder et spændende job indenfor et fagområde i udvikling, en unik mulighed for at fordybe sig i ”raketvidenskab” samt en dynamisk og fleksibel i hverdag ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen i Ballerup.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet søofficer, og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller Master i Militære Studier (MMS).

Kandidater der er optaget på eller er i færd med en Master i Militære Studier, herunder også enkeltfagsstuderende, er ligeledes velkomne til at søge stillingen. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Der er ikke særlige krav i forhold til om du har en teknisk eller operativ baggrund, men det er en fordel, hvis du har en solid erfaring fra sejlende tjeneste samt sagsbehandlererfaring fra en stab og at du i den forbindelse har beskæftiget sig med missil- og ildledelsessystemer. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og/eller projektledelse.

Som person er du er analytisk anlagt og kan overskue fagligt komplekse problemstillinger. Kapacitetscenter Missilsystemer beskæftiger sig med systemer, som har en høj grad af integration i søværnets sejlende enheder, hvilket stiller store krav til overblikket. Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Travlhed er et vilkår, som du trives med. Du besidder evnen til at skabe et netværk både nationalt som internationalt, og du er indstillet på, at internationale rejser er en forudsætning for at kunne bestride jobbet. Sprogligt skal du kunne formulere dig klart og fyldestgørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk. Du er empatisk, og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested er Ballerup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kapacitetscenter Missilsystemer orlogskaptajn Jens H. Simonsen på telefon 72 81 55 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.
Ansøgningsfristen er søndag den 11. maj 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.