/*Menu hide on click outside*/
Published
28. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
17. February 2021

Description

Vores skolepædagog skal på barsel fra den 17. februar og et lille års tid frem og vi søger derfor en skolepædagog, der er uddannet pædagog til Fritidscenter Amager Strand/Skolen ved Sundet. Stillingen er på 37 timer ugentligt.Fritidscenter Amager Strand praktiserer fritids- og ungdomsklubaktiviteter fordelt på seks matrikler: Fritidsklubben Kongovej 26, Sejlklubben, Københavns Gokartbane, Fritidsklubben Messinavej, Ungdomsklubben Store Krog og Det Maritime Ungdomshus.Stillingen er delt, og du skal arbejde 18,5 timer i skolen og 18,5 timer i klubben. Timerne fordeles således, at du arbejder med skoletimer om formiddagen mandag-torsdag til kl. ca. 13.30 og har klubtimer mandag- torsdag i eftermiddags-/aftentimerne og hele fredagen. Vi arbejder efter årsnorm. Arbejdsstedet i skoletiden er på Skolen ved Sundet og i klubtiden primært i Fritidscenter Amager Strands matrikel på Kongovej.Fritidsklubben har åbent mandag-torsdag fra kl. 13.30-17.30 og fredag fra 13.30-17.00.Ungdomsklubben har åbent mandag-torsdag fra kl. 18-22.00 (også i ferier).Stillingen kan indebære aftenvagter i ungdomsklubben, og der er otte andre gode kollegaer i klubben, som alle arbejder selvstændigt med aktiviteter med børnene ud fra samme målsætning. To kollegaer fra samme matrikel er ligeledes ansat som skolepædagoger og tilknyttet samme skole. Skolepædagogen varetager både læringsforløb, der omfatter aktiviteter med en hel klasse eller aktiviteter i undervisningen, hvor pædagogen fx står alene med en gruppe elever, mens læreren varetager undervisning for en anden gruppe. Skolen har instruktionsbeføjelse i den del af arbejdstiden, der ligger i skoletiden. Dog ligger den primære ansættelsesmyndighed i fritidscentret.Vi søger en uddannet (skole)pædagog til skolen, som skal varetage bevægelsesaktiviteter, understøtte udvikling af sociale kompetencer, understøtte gruppedannelsesprocesser ved gruppearbejde med elever i 4.-7. klasse, og deltage ved skole/hjemsamtaler og forældremøder. Til klubdelen søger vi en pædagog som kan varetage relations- og trivselsarbejdet med børnene og de unge (10-18 år), og varetage særligt fysiske aktiviteter, såsom sport, teater eller lignende. Som skolepædagog har du et ben i både skolen og i klubben og arbejder målrettet med at skabe trygge overgange fra skole til fritidsliv – og omvendt.Vi forventer, at dui din ansøgning forholder dig til det, vi har skrevet her i stillingsopslageter uddannet pædagogi din ansøgning beskriver, hvad du kan byde ind med af aktiviteter i fritidsklubbenhar erfaring med at arbejde med børn i aldersgruppener ansvarlig og selvstændigkan indgå i det daglige team både i skolen og i klubbenvil engagere dig i et godt og stærkt samarbejde med forældre og kollegaer på skolen og i klubbener god til at kommunikere med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnerevil engagere dig i de unges færden og fordybe dig i aktiviteterne med de ungeer indstillet på at have to arbejdspladser og aftenarbejde i ny og næAnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med LFS. Stillingen kan tiltrædes fra den 17. februar 2021. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest.Mere informationDu kan få yderligere oplysninger hos pædagogisk leder Rasmus Knudsen på 2494 0352. Rundvisning kan kun ske i forbindelse med en evt. samtale.Genkender du dig selv i ovenstående, så send os din ansøgning, CV og evt. dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelse.Søg via nedenstående link senest torsdag den 11. februar 2021

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com