/*Menu hide on click outside*/
Published
29. November 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
19. December 2021

Description

Har du stor operativ indsigt inden for helikopterområdet, er du udviklingsmæssig funderet og kan du lide at tage styring, så er jobbet som helikoptersagsbehandler i Udviklings- og Planlægningsstaben måske lige noget for dig.

Om os

Du får 7 engagerede kollegaer i det Luftmilitære Programstyringselement (STY4 LUFT), der samlet styrer, leder og koordinerer programmer og projekter relateret til udvikling og implementering af Forsvarets luftmilitære kapaciteter. Styringen foregår i tæt samarbejde med øvrige interessenter, i blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarskommandoen og de støttende styrelser.

STY4 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der opstiller program- og projektorganisationer og derigennem leder, styrer og koordinerer den luftmilitære og maritime kapacitetsudvikling – STY4 bidrager derigennem til design af fremtidens forsvar. Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af luftmilitære og maritime kapaciteter.

STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme og høj faglighed samt vil vægter en visionær udvikling af Forsvarets luftilitære og maritime kapaciteter.

STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen over til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse udføres på daglig basis.

Om stillingen

Stillingen har fokus på at varetage den overordnede styring og koordinering i relation til gennemførelse af udviklingsaktiviteter for alle forsvarets helikopterkapaciteter. Udviklingsaktiviteterne er i overvejende grad forankret i projekter og programmer, hvorfor projekt- og programrelateret arbejde, herunder projekt- og programledelse, udgør en væsentlig del af stillingsindholdet.

Bidrag til andre afdelingers og sektioners sagsbehandling af helikopterområdet i Udviklings- og Planlægningsstaben vil ligeledes være en vigtig del af stillingen, dette særligt i relation til fastlæggelse af nye udviklingsaktiviteter, udarbejdelse af business cases m.v.

Stillingen er således et omdrejningspunkt for dialogen om Forsvarets fremtidige samlede helikopterkapacitet, både via bidrag til at fastlægge udviklingsretningen og som drivende kraft for gennemførelse af udviklingsaktiviteterne, hvilket vil ske gennem en bred kontaktflade såvel internt i Udviklings- og Planlægningsstaben som til andre myndigheder og styrelser.

Dialogen vil i praksis primært ske som del af en styrende og koordinerende rolle i projekter og programmer, samt som Udviklings- og Planlægningsstabens repræsentant i helikopterrelaterede arbejdsgrupper, mødefora m.v. på tværs af koncernen. Ekstern indsamling af viden vil primært ske ved deltagelse i nationale og internationale mødefora, konferencer, messer m.v., hvorfor der må forventes en vis rejseaktivitet.

Om dig

Du har en bred erfaring fra forsvarets helikopterkapaciteter og med stor indsigt i såvel Flyvevåbnet som i resten af koncernen.

Du er major med VUT-II/L eller tilsvarende masteruddannelse, evt. Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du erfaren kaptajn, der allerede er i gang med MMS eller tilsvarende Master uddannelse.

Erfaring med og interesse for projekt- og programledelse er en fordel, da dette udgør en væsentlig del af stillingen. Vi lægger derfor særlig vægt på, at du arbejder systematisk, er struktureret, kan identificere sammenhænge og udnytte opståede muligheder i et dynamisk miljø. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, så du hurtigt bygger og efterfølgende vedligeholder relationer mhp. effektiv gennemførelse af udviklingsaktiviteter.

Du er selvkørende og handlekraftig på planlægning og igangsættelse af leverancer. Du trives med at interagere med medarbejdere og chefer på højere niveau i en politisk styret organisation. Sagsbehandlererfaring på NIV I og II vil således være en fordel.

Tjenesten i sektionen vil være foreneligt med gennemførelse af videreuddannelse, f.eks. MMS.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Luft- og sømilitære programsektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller leder af det luftmilitære element major Jarl Købsted på telefon 22 51 77 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og ansøgningsfristen er tirsdag den 13. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i de efterfølgende to uger.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Har du stor operativ indsigt inden for helikopterområdet, er du udviklingsmæssig funderet og kan du lide at tage styring, så er jobbet som helikoptersagsbehandler i Udviklings- og Planlægningsstaben måske lige noget for dig.

Om os

Du får 7 engagerede kollegaer i det Luftmilitære Programstyringselement (STY4 LUFT), der samlet styrer, leder og koordinerer programmer og projekter relateret til udvikling og implementering af Forsvarets luftmilitære kapaciteter. Styringen foregår i tæt samarbejde med øvrige interessenter, i blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarskommandoen og de støttende styrelser.

STY4 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der opstiller program- og projektorganisationer og derigennem leder, styrer og koordinerer den luftmilitære og maritime kapacitetsudvikling – STY4 bidrager derigennem til design af fremtidens forsvar. Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af luftmilitære og maritime kapaciteter.

STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme og høj faglighed samt vil vægter en visionær udvikling af Forsvarets luftilitære og maritime kapaciteter.

STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen over til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse udføres på daglig basis.

Om stillingen

Stillingen har fokus på at varetage den overordnede styring og koordinering i relation til gennemførelse af udviklingsaktiviteter for alle forsvarets helikopterkapaciteter. Udviklingsaktiviteterne er i overvejende grad forankret i projekter og programmer, hvorfor projekt- og programrelateret arbejde, herunder projekt- og programledelse, udgør en væsentlig del af stillingsindholdet.

Bidrag til andre afdelingers og sektioners sagsbehandling af helikopterområdet i Udviklings- og Planlægningsstaben vil ligeledes være en vigtig del af stillingen, dette særligt i relation til fastlæggelse af nye udviklingsaktiviteter, udarbejdelse af business cases m.v.

Stillingen er således et omdrejningspunkt for dialogen om Forsvarets fremtidige samlede helikopterkapacitet, både via bidrag til at fastlægge udviklingsretningen og som drivende kraft for gennemførelse af udviklingsaktiviteterne, hvilket vil ske gennem en bred kontaktflade såvel internt i Udviklings- og Planlægningsstaben som til andre myndigheder og styrelser.

Dialogen vil i praksis primært ske som del af en styrende og koordinerende rolle i projekter og programmer, samt som Udviklings- og Planlægningsstabens repræsentant i helikopterrelaterede arbejdsgrupper, mødefora m.v. på tværs af koncernen. Ekstern indsamling af viden vil primært ske ved deltagelse i nationale og internationale mødefora, konferencer, messer m.v., hvorfor der må forventes en vis rejseaktivitet.

Om dig

Du har en bred erfaring fra forsvarets helikopterkapaciteter og med stor indsigt i såvel Flyvevåbnet som i resten af koncernen.

Du er major med VUT-II/L eller tilsvarende masteruddannelse, evt. Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du erfaren kaptajn, der allerede er i gang med MMS eller tilsvarende Master uddannelse.

Erfaring med og interesse for projekt- og programledelse er en fordel, da dette udgør en væsentlig del af stillingen. Vi lægger derfor særlig vægt på, at du arbejder systematisk, er struktureret, kan identificere sammenhænge og udnytte opståede muligheder i et dynamisk miljø. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, så du hurtigt bygger og efterfølgende vedligeholder relationer mhp. effektiv gennemførelse af udviklingsaktiviteter.

Du er selvkørende og handlekraftig på planlægning og igangsættelse af leverancer. Du trives med at interagere med medarbejdere og chefer på højere niveau i en politisk styret organisation. Sagsbehandlererfaring på NIV I og II vil således være en fordel.

Tjenesten i sektionen vil være foreneligt med gennemførelse af videreuddannelse, f.eks. MMS.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Luft- og sømilitære programsektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller leder af det luftmilitære element major Jarl Købsted på telefon 22 51 77 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og ansøgningsfristen er tirsdag den 13. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i de efterfølgende to uger.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com