/*Menu hide on click outside*/
Published
27. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
16. June 2021

Description

Til CMS Bangsbo søges en serviceminded materielgast, som formår at arbejde i tæt koordinering med leder, kollegaer, instruktører og elever, så materiel, våben, ammunition og biler er til rådighed, når de skal bruges. Og således at alt opbevares og vartes korrekt jf. opstillede krav og interne procedurer.
Dette stiller krav til både forudseenhed, samarbejdsevne, initiativ og selvstædighed hos materielgasten.

Om os

CMS er organisatorisk underlagt Søværnskommandoen og placeret på tre lokationer i henholdsvis Bangsbo, Flådestation Frederikshavn og Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS udgøres af i alt 62 faste medarbejdere.

CMS har ansvaret for en række grundlæggende og vedligeholdende maritime uddannelser målrettet Søværnet. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alle personelgrupper i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims eller på flådestationen, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) befinder sig.
CMS fungerer som indgangsporten til søværnet via Søværnets Basisuddannelse (SBU) og Basisomskoling til Søværnet (BTS), mens efteruddannelserne primært omfatter, håndvåben, Maritime Force Protection, sanitet og redningsmidler på Bangsbo, fartøjstjeneste på flådestationen samt brand-, havari-, CBRN-tjeneste på Hvims.

Materielelementet er en del af CMS uddannelsesstøttesektion. Den opslåede stilling forrettes med udgangspunkt på CMS Bangsbo. På CMS Bangsbo sidder også elementlederen.

Materielelementet har som hovedopgave at sikre, at CMS faglærere og elever har det materiel, herunder våben og ammunition samt køretøjer, som er nødvendigt til at gennemføre uddannelsesvirksomheden.

Om stillingen

Som ”materielgast”, M112, vil du indgå som en del af uddannelsesstøttesektionen (US SEK) i det element som udfører materielstøtte på CMS Bangsbo. Materielstøtteelementet på Bangsbo består af en elementleder og to materielgaster. Der er endvidere ansat en KP og en civil medarbejder i materielelementet i Hvims.

Materielelementet på Bangsbo står for driften af våben-, ammunitions-, materiel- og bordingkælderen, samt varetager ”Materiel-desken”, hvor elever og instruktører kan hente materiel til undervisningen i form af kontorartikler mv. Der er opgaver som fremstilling af publikationer, bestille/ afskrive materiel i SAP, mønstring, sørge for opfyldning og bestilling af kontorartikler mv.

Der er endvidere opgaver som varetagelse af LTS-materiel ved eftersyn, og materiel som anvendes ved REFA, herunder redningsmidler, gummibåde og lign.

Forvaltning af våben og ammunitionskælderen omfatter opgaver som udlevering/modtagelse af våben/ammunition, klargøring af materiel til udlevering, bestilling/afskrivning af ammunition.

Materielelementet har også en del biler tilknyttet. Her er opgaver som varetagelse af kørebøger, bookning på ”delebilen” og kørsel til syn mv.

Det er alt i alt en spændende og udfordrende stilling med mange forskellige opgaver, både administrative og fysiske opgaver.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Som ”materielgast”, M112, vil du indgå som en del af uddannelsesstøttesektionen (US SEK) i det element som udfører materielstøtte på CMS Bangsbo. Materielstøtteelementet på Bangsbo består af en elementleder og to materielgaster. Der er endvidere ansat en KP og en civil medarbejder i materielelementet i Hvims.

Materielelementet på Bangsbo står for driften af våben-, ammunitions-, materiel- og bordingkælderen, samt varetager ”Materiel-desken”, hvor elever og instruktører kan hente materiel til undervisningen i form af kontorartikler mv. Der er opgaver som fremstilling af publikationer, bestille/ afskrive materiel i SAP, mønstring, sørge for opfyldning og bestilling af kontorartikler mv.

Der er endvidere opgaver som varetagelse af LTS-materiel ved eftersyn, og materiel som anvendes ved REFA, herunder redningsmidler, gummibåde og lign.

Forvaltning af våben og ammunitionskælderen omfatter opgaver som udlevering/modtagelse af våben/ammunition, klargøring af materiel til udlevering, bestilling/afskrivning af ammunition.

Materielelementet har også en del biler tilknyttet. Her er opgaver som varetagelse af kørebøger, bookning på ”delebilen” og kørsel til syn mv.

Det er alt i alt en spændende og udfordrende stilling med mange forskellige opgaver, både administrative og fysiske opgaver.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.”Om dig”
Du har mod på en attraktiv stilling.
Du er en positiv og engageret medarbejder, som kan arbejde selvstændigt og har sans for orden og struktur, og er stolt af at kunne levere et godt resultat.

Du kan arbejde med SAP FORMAT, evt. fra tidligere stilling som forsyningsassistent, eller ”burmand”. Har du ikke erfaring hermed skal der ske uddannelse heri.
Du er/kan NATO SECRET (HEMMELIGT) godkendes, da du skal kunne arbejde selvstændigt i våben- og ammunitionskælderen.
Du har kørekort til personbil som minimum.
Du har eller skal have uddannelse i farligt gods ADR kapitel 1.3 som chauffør og pakke/modtager eller lign.
Udover dette skal du være en person som kan håndtere flere opgaver på samme tid uden at tabe overblikket.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Jesper Storm Nielsen, SC-CMS-US20@mil.dk, telefon 72 85 32 55 eller OK Finn Hansen, SC-CMS-CHUS@fiin.dk, telefon 72 85 52 00. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM03@mil.dk, telefon 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. juli 2021. Stillingen er til besættelse 15. august 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

Koordinator Lighthouse   Sweden new
24. July 2021
Area Sales Manager   Denmark new
24. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com