/*Menu hide on click outside*/
Published
23. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway
Deadline
2020-10-13

Description

ARBEIDSOPPGAVER Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov. Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel. Equinor Forpleining og Administrasjon (DPN JOS CA) har ansvar for offshore facility services på Equinors installasjoner på norsk kontinental sokkel. Vår leveranse består av en rekke integrerte aktiviteter i boligkvarter og på helikopterdekk som støtter driftens kjerneaktiviteter om bord på installasjonene. Vår organisasjon er godt integrert i driften av installasjonene og ivaretar en rekke beredskapsoppgaver offshore. Vi er en resultatenhet med ressurs-, oppgave- og resultatansvar på tvers av 28 installasjoner. For tiden er vi om lag 900 egne ansatte i JOS CA. På fem installasjoner har JOS CA ansvar for facility services kontrakt med en ekstern leverandør (entreprise). Totalt leverte vi 1.2 millioner gjestedøgn i 2019. Et trygt og sikkert arbeidsmiljø for egne ansatte og for brukerne av våre tjenester er fundamentet for vår konkurransekraft. Vi jakter kontinuerlig på forbedringsmuligheter gjennom hele verdikjeden og satser på LEAN for å oppnå enda bedre resultater. DPN JOS CA er organisert i tre driftsområder og en avdeling for Fag- og leverandør utvikling (JOS CA PVD). DPN JOS CA utgjør sammen med JOS LE og JOS CCO enheten «Felles Driftsstøtte» (DPN JOS) som er et resultatområde med tverrgående leveranser og er de viktige verktøyene UPN har for å ta ut synergier og for å etablere beste praksis baserte standarder på tvers av driftene.ARBEIDSOPPGAVER• Som servicearbeider innen JOS CA så vil du måtte håndtere forskjellige oppgaver og roller • Posisjonen er en flerferdighetsstilling som medfører at en skal håndtere oppgaver med renhold samt vedlikehold av boligkvarter og dedikerte uteområder samt kjøkkentjeneste • En må delta i rollen som helivakt på installasjonene, dette krever at en er i god fysisk form • En må også påta seg beredskapsoppgaver som førstehjelper og livbåtfører • Arbeidstiden vil normalt være på dagtid, men også nattarbeid samt forskyvne skift • En vil arbeide ordinær offshore rotasjon med 2 uker på jobb og 4 uker avspasering, men en må påregne å måtte arbeide på ulike installasjonerKVALIFIKASJONER• Fagbrev som renholder • Solid kunnskap og forståelse om NS Insta 800 • Gode IT/data kompetanse • Må kjenne til samt arbeide etter Lean metodikk • Må fremlegge dokumentasjon på bestått medisinsk og fysisk test for å kunne gå inn i rollen som helivakt • Relevant arbeidserfaring fra offshore vil være en fordel, men ikke ett krav • 3-5 års relevant erfaring er foretrukketPERSONLIGE EGENSKAPER• Solid forståelse av HMS og risikohåndtering • Må inneha en oppriktig indre motivasjon i forhold til arbeidsoppgavene, faget og bedriftens mål • Må ha utpreget gode kommunikasjon og samarbeidsevner • Må ha gode ferdigheter i forhold til deling av kunnskap og teamarbeid • På en konstruktiv måte håndtere endringer samt etterrettelig i forhold til å etterleve avtalte standarder og arbeidsprosesser • Serviceinnstilt, selvstendig og nøyaktig • Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventningerVI TILBYRIkke bare en jobb: en karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre. Ikke bare et program for nyutdannede. Starten på en global karriere. Vi oppfordrer deg til å utnytte de mange mulighetene som vårt globale selskap tilbyr, der du kan bygge opp karrieren din på tvers av flere fagområder og geografiske steder, utveksle ideer og lære av andre. Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk i Equinor som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og et aksjespareprogram. Trivsel og balanse mellom jobb og privatliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi oppfordrer våre ansatte til å benytte seg av våre fleksible arbeidsordninger, som vil bidra til at de får en effektiv balanse mellom jobb og privatliv. En inkluderende kultur. En inkluderende kultur er en grunnleggende del av våre verdier, og ved å utnytte våre forskjellige perspektiver og erfaringer kan vi levere sammen.Generell informasjonSørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt. Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med. Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen. Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/