/*Menu hide on click outside*/
Published
22. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
11. February 2021

Description

Er du marinekonstabel og går med ønsker om at blive leder og sergent? Vil du udfordres på nye niveauer og gøre brug af den erfaring, du allerede har opbygget? Er du sergentelev, korporal, marinespecialist eller marineoverkonstabel af tjenestegren KU, KI, AT, VB eller MS, så er det måske dig vi søger.Om os1. Eskadre mangler sergenter og vil derfor tilbyde egnede marinekonstabler mulighed for at få tilrettelagt et forløb, hvor vejen fører til udnævnelse og en sergentstilling i 1. Eskadre.1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. Din tjeneste vil være i THETIS-klassen.Om stillingenSom sergentelev i 1. Eskadre THETIS-klassen, bliver der tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb, som udvikler dig som leder og samtidig sørger for, at du kan udnævnes til sergent indenfor din tjenestegren. Uddannelsesforløbet løber som udgangspunkt over en periode på 2 år.Du vil blive tilkommanderet et skib i THETIS-klassen, hvor du vil skulle gøre tjeneste, når du ikke er på sergent- eller funktionsuddannelse.Din tjeneste ombord vil være indenfor din tjenestegren, men du vil også skulle være leder og rollemodel som sergentelev. Du skal som sergentelev være parat til at påtage dig ledelsesansvar, og du skal være en synlig leder i hverdagen.Vi kan tilbyde dig et job med en stor grad af ansvar og selvstændighed, hvor du kan gøre god brug af dine erfaringer og faglighed inden for din tjenestegren. Tjenesten i 1. Eskadre THETIS-klassen er stabil, og du kender ofte datoer for sejlads og frihedsafvikling henover kalenderåret.Om digDu er hjemmevant ombord på et af Søværnets skibe og har mindst to års tjeneste som marinekonstabel i Søværnet.Du skal have et godt overblik, udvise rettidig omhu, være positiv, inspirerende, progressiv i tanke og handling samt have en bred erfaring.Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed. Samtidig er du i stand til at opnå brugbare og velfunderede resultater.Du er en kompetent og respekteret medarbejder, der har mod på at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden, som en del af sergentgruppen ved Søværnets enheder.Hvis du ikke allerede har en bestået en afprøvning til sergent i Søværnet, vil din ansættelse være afhængig af en afprøvning til sergent ved Forsvarets Rekruttering.Nedenstående krav skal være opfyldt før en afprøvning:Min. Karakter 02 i matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve eller højere.Egnet uden begrænsninger inklusiv blåt bevis i helbredsvurderinger.Gyldigt røgdykkerbevisGyldigt Q i FFBEgnet til INTOPSUddannet til Karabin M/96AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Eskadrebanjermester CSG Lars Dalsgaard 1E-ST-EBM@MIL.dk telefon 41 30 97 10. Alternativt SCA sagsbehandler SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02@MIL.DK telefon 72 85 75 53.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkAnsøgningsfrist er den 27. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse 1. august 2021..Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com