/*Menu hide on click outside*/
Published
21. July 2021
Expires
10. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
1

Description

Bliv en del af et ungt energisk hold som leder til søs.
Om os
Logistisk division består af forplejningssektionen og dækssektionen og består i alt af 2 officerer, 4 mellemledere og 30 konstabler, overkonstabler og specialister, som primært står for madlavning, forsyning, sanitet samt skibsvedligehold og sømandsskab. Derudover indgår mange i havariorganisationen med tilhørende personel i havaripatruljerne.

ESBERN SNARE har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter - fra humanitær bistand til operationer øverst i konfliktspekteret. Division 22 har indenfor de seneste 5 år deltaget i internationale operationer i Middelhavet og Adenbugten.

ESBERN SNARE har specifikt deltaget i anti-piratoperationer, den engelske øvelse Joint Warrior, live missilaffyringer i Nordnorge, ubådsøvelser ved Island, og sejlet i en af NATOs flådestyrker. Skibet og besætning har i 2020 endvidere deltaget i et træningsforløb ved det tyske center for ”Damage Control” og gennemført et omfattende træningsprogram i England, hvor hele skibet trænede internt og sammen med andre sømilitære enheder fra flere forskellige lande.

ESBERN SNARE skal i slutningen af 2021 udsendes til ”Gulf of Guinea”, for at lave anti-pirateri operationer. I 2022 forventes det at ESBERN SNARE skal deltage i nationale og internationale øvelser, samtidig vil der også være mulighed for en indsættelse uden for Danmarks grænser.

Du kan se og læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare.
Om stillingen
Logistikdivisionen er inddelt i to sektioner, en Forsyningssektion samt en Dækssektion hvor i du vil indgå.
Som sergent i skibets Dæksektion vil du indgå i et team sammen med Dæksofficeren (DKO) Dæksbefalingsmanden (DKB) og 14 konstabler, der tilsammen udgør dækssektionen. Sektionen har et samarbejde med Forplejningssektionen og sammen varetager de to sektioner poster i skibets havariorganisation (brandstation) samt poster på helikopterdækket og på broen.
Dæksektionen varetager derudover drift af skibets fartøjer, kraner, LTS og redningsmidler samt forfalden skibsvedligehold.
Du bliver ligeledes en del af skibets organisation til søs, hvor du blandt andet fungerer som en del af skibets havariorganisation, indgå i vagtassistenttørnen samt agerer FDD (Flight Deck Director) under helikopteroperationer. Du vil have et stort ansvar og din rolle i skibets organisation, stiller høje krav til din evne til at bevare roen i pressede situationer.
Stillingen indbefatter både tjeneste til søs i såvel danske som internationale farvande samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj i Frederikshavn.
Du vil som Dæksassistent (DKA) være det praktiske bindeled imellem Dæksbefalingsmanden (DKB) og konstablerne samt sørge for den daglige drift af og i sektionen både i havn samt til søs.
Du vil få ansvaret for at sektionens drift bliver udført korrekt og til tiden, samt sørge for logistikken omkring last/lodsning.
Du skal foranstalte instrukser samt undervise inden for sektionens fagområde.

Vi tilbyder en ny stilling som leder, rollemodel og sergent hvor du selv er med til at forme din egen hverdag samt gode muligheder for videreudvikling og dygtiggørelse inden for dit fag som sømand og leder.
Om dig
Du er sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat.
Du er struktureret med en personlig gennemslagskraft baseret på god menneskelig forståelse og empati. Du er selvstændig, initiativrig og har overblik på et praktisk niveau, hvor opgaven forfølges til den er afsluttet. Du har en grundlæggende teknisk interesse og er nysgerrig på systemernes sammenhæng og ikke mindst lysten til at arbejde på et moderne krigsskib.
Hvis ikke du har de relevante uddannelser, skal du være klar på at blive uddannet snarest muligt, så du kan få den nødvendige overhøjde, der forventes.
Ligeledes er det ønskeligt at du besidder flair for IT, da du vil skulle assistere DKB, som er beholdningsansvarlig for sektionens myndighedsbeholdning.
Du har et åben og fordomsfrit sind, samt at du imødeser udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et ungt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.
Du trives godt i et fleksibelt miljø, er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i ESBERN SNARES fremtidige opgaver nationalt såvel som internationalt.
Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde selvstændigt, men også på samme tid, evner at indgå i et team og gerne tager førerpinden for teamet. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.
Kvalifikationer:
Krav:Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU)
Såfremt din baggrund er fra HRN/FLV skal du igennem 4 sejlende moduler på Søværnets SergentskoleIndsatsleder CMS072FlådelederMaritim ForceprotectionVagtassistent
Ønskeligt:
Erfaring som sergent alternativt som dæksgast fra andre enhederTruckcertifikatKrancertifikatUddannet skibsassistentDeMars Myndighedsbeholdning 904DeMars Værkstedsmedarbejder 962Udtjekket FDD (Flight Deck Director)Speedbådscertifikat
Helbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse ”Egnet uden begrænsninger”Godkendt og tastet FFBGrundvaccination
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
SG Christian L. Stobberup, Dæksbefalingsmand. mail: d22-k2-dkb@mil.dk telefon: 28 57 72 46 eller PL Thor Gudmand-Høyer, Dæksofficer. Mail: 2e-essn-DKO@mil.dk telefon: 60 18 32 87
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 25. juli 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Bliv en del af et ungt energisk hold som leder til søs.
Om os
Logistisk division består af forplejningssektionen og dækssektionen og består i alt af 2 officerer, 4 mellemledere og 30 konstabler, overkonstabler og specialister, som primært står for madlavning, forsyning, sanitet samt skibsvedligehold og sømandsskab. Derudover indgår mange i havariorganisationen med tilhørende personel i havaripatruljerne.

ESBERN SNARE har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter - fra humanitær bistand til operationer øverst i konfliktspekteret. Division 22 har indenfor de seneste 5 år deltaget i internationale operationer i Middelhavet og Adenbugten.

ESBERN SNARE har specifikt deltaget i anti-piratoperationer, den engelske øvelse Joint Warrior, live missilaffyringer i Nordnorge, ubådsøvelser ved Island, og sejlet i en af NATOs flådestyrker. Skibet og besætning har i 2020 endvidere deltaget i et træningsforløb ved det tyske center for ”Damage Control” og gennemført et omfattende træningsprogram i England, hvor hele skibet trænede internt og sammen med andre sømilitære enheder fra flere forskellige lande.

ESBERN SNARE skal i slutningen af 2021 udsendes til ”Gulf of Guinea”, for at lave anti-pirateri operationer. I 2022 forventes det at ESBERN SNARE skal deltage i nationale og internationale øvelser, samtidig vil der også være mulighed for en indsættelse uden for Danmarks grænser.

Du kan se og læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare.
Om stillingen
Logistikdivisionen er inddelt i to sektioner, en Forsyningssektion samt en Dækssektion hvor i du vil indgå.
Som sergent i skibets Dæksektion vil du indgå i et team sammen med Dæksofficeren (DKO) Dæksbefalingsmanden (DKB) og 14 konstabler, der tilsammen udgør dækssektionen. Sektionen har et samarbejde med Forplejningssektionen og sammen varetager de to sektioner poster i skibets havariorganisation (brandstation) samt poster på helikopterdækket og på broen.
Dæksektionen varetager derudover drift af skibets fartøjer, kraner, LTS og redningsmidler samt forfalden skibsvedligehold.
Du bliver ligeledes en del af skibets organisation til søs, hvor du blandt andet fungerer som en del af skibets havariorganisation, indgå i vagtassistenttørnen samt agerer FDD (Flight Deck Director) under helikopteroperationer. Du vil have et stort ansvar og din rolle i skibets organisation, stiller høje krav til din evne til at bevare roen i pressede situationer.
Stillingen indbefatter både tjeneste til søs i såvel danske som internationale farvande samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj i Frederikshavn.
Du vil som Dæksassistent (DKA) være det praktiske bindeled imellem Dæksbefalingsmanden (DKB) og konstablerne samt sørge for den daglige drift af og i sektionen både i havn samt til søs.
Du vil få ansvaret for at sektionens drift bliver udført korrekt og til tiden, samt sørge for logistikken omkring last/lodsning.
Du skal foranstalte instrukser samt undervise inden for sektionens fagområde.

Vi tilbyder en ny stilling som leder, rollemodel og sergent hvor du selv er med til at forme din egen hverdag samt gode muligheder for videreudvikling og dygtiggørelse inden for dit fag som sømand og leder.
Om dig
Du er sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat.
Du er struktureret med en personlig gennemslagskraft baseret på god menneskelig forståelse og empati. Du er selvstændig, initiativrig og har overblik på et praktisk niveau, hvor opgaven forfølges til den er afsluttet. Du har en grundlæggende teknisk interesse og er nysgerrig på systemernes sammenhæng og ikke mindst lysten til at arbejde på et moderne krigsskib.
Hvis ikke du har de relevante uddannelser, skal du være klar på at blive uddannet snarest muligt, så du kan få den nødvendige overhøjde, der forventes.
Ligeledes er det ønskeligt at du besidder flair for IT, da du vil skulle assistere DKB, som er beholdningsansvarlig for sektionens myndighedsbeholdning.
Du har et åben og fordomsfrit sind, samt at du imødeser udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et ungt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.
Du trives godt i et fleksibelt miljø, er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i ESBERN SNARES fremtidige opgaver nationalt såvel som internationalt.
Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde selvstændigt, men også på samme tid, evner at indgå i et team og gerne tager førerpinden for teamet. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.
Kvalifikationer:
Krav:Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU)
Såfremt din baggrund er fra HRN/FLV skal du igennem 4 sejlende moduler på Søværnets SergentskoleIndsatsleder CMS072FlådelederMaritim ForceprotectionVagtassistent
Ønskeligt:
Erfaring som sergent alternativt som dæksgast fra andre enhederTruckcertifikatKrancertifikatUddannet skibsassistentDeMars Myndighedsbeholdning 904DeMars Værkstedsmedarbejder 962Udtjekket FDD (Flight Deck Director)Speedbådscertifikat
Helbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse ”Egnet uden begrænsninger”Godkendt og tastet FFBGrundvaccination
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
SG Christian L. Stobberup, Dæksbefalingsmand. mail: d22-k2-dkb@mil.dk telefon: 28 57 72 46 eller PL Thor Gudmand-Høyer, Dæksofficer. Mail: 2e-essn-DKO@mil.dk telefon: 60 18 32 87
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 25. juli 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.