/*Menu hide on click outside*/
Published
3. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
23. February 2021

Description

Eskadrille 723 søger en analytisk stærk og handlekraftig kollega til, at planlægge, prioritere og gennemføre den operative flyvning. Eskadrille 723 er en spændende operativ enhed, der opererer Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R SEAHAWK. Trives du i et miljø, med operativ koordinering, behov for overblik og evnen til at håndtere uforudsete udfordringer? Så er jobbet som operativ planlægger i Eskadrille 723 måske noget for dig?Om osEskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Forsvarets pt. mest avancerede platform. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Hormuzstrædet eller Adenbugten om bord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-kl. Herudover støttes især Søværnet i diverse øvelsesaktiviteter i ind- og udland.Om stillingenDu vil blive en del af eskadrillens operationssektion (OSEK), som er eskadrillens centrum. Sektionen varetager planlægningen og gennemførelsen af pålagte operative opgaver. Du vil skulle arbejde i et planlægningsteam bestående af sektionens NK og en operationsassistent med, at prioritere og gennemføre enhedens flyvninger i henhold til ledelsens operative prioriteringer. Du vil i det daglige skulle koordinere bredt i eskadrillen med både ledelsen, flight commanders og det tekniske personel for løbende at holde styr på eskadrillens planlægning og opgavekompleks.Om digDu er uddannet seniorsergent eller erfaren oversergent med ønske om udviklingskontrakt. Du er proaktiv og nyder at arbejde selvstændigt og struktureret, for derved at skabe overblik over de mange forskelligartede operationer ESK723 deltager i. Det vil være en styrke, hvis du har erfaring med helikopteroperationer, ledelse og sagsbehandling men ikke et krav.Du skal kunne læse og tale engelsk samt være fortrolig med forsvarets planlægningsværktøjer og standard office-programmer. Har ud kendskab til SAP og WING er det et plus men ikke et krav.Du har mod på at tage et ledelsesmæssigt ansvar for andre befalingsmænd og kollegaer, at du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag, samt at du er i stand til skabe trivsel og samtidigt får enhedens opgaver løst på den bedste måde.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Ole Holing Gregersen (NIS), ESK 723 leder O-SEK på mail: HW-723-OS001@mil.dk, telefon 728 43901 eller mobil 2972 8277.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: på FPS-BA-BS250@mil.dk.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist: 21. februar 2021. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen ønskes besat fra 1. marts 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Helikoter Wing KarupHelicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere samt Flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com