/*Menu hide on click outside*/
Published
12. October 2021
Location
Finland
Category
City
Turku
Deadline
01. November 2021

Description

We are looking for a

Senior Lecturer in Maritime Technology

The tasks include teaching students be naval engineers, to supervise graduates and study projects, to develop teaching and training methods taking into account the requirements and expectations of working life, and participation in research - and development projects.

The assignment focuses on:

 • broad knowledge in mechanical engineering
 • practical experience in the field of mechanical engineering
 • readiness to commit to and develop new teaching methods
 • good connections to workinglife
 • experience as a engineer or chief engineer is seen as merit

We are looking for a person that has:

 • Senior Lecturer is required to have an appropriate master's degree or doctorate as a postgraduate degree
 • current knowledge in the field of education
 • skills to teach using digital methods
 • good language skills in English
 • language skills in Swedish is seen as a merit
 • the ability and willingness to constantly develop the field of teaching and yourself
 • the will to cooperate as well as the ability to work independently

In addition, Principal Lecturers and Senior Lecturers are required to have at least three year of work experience after graduation in a relevant field.

According to Rules of Procedure Principal Lecturers and Senior Lecturers are required to have completed pedagogical studies comprising 60 credits or 35 study weeks. However, a person can be employed as a Principal- or Senior Lecturer on condition that he or she, within three years of the employment, commences the required pedagogical studies.

Salary according to ?collective agreement of the private educational field? and internal directives. The position includes a probationary period of six months.

from 1.1.2022 or according to the agreement

Location: Turku or Vaasa, Finland

Further information: Please contact dean Kristian Blomqvist, phone +358 50 561 7869, e-mail kristian.blomqvist@novia.fi, or vice-dean Micael Vuorio, phone +358 44 762 3413, e-mail micael.vuorio@novia.fi.

Application: Submit your application through our electronic recruitment system, no later than 4 pm Thursday 14.10.2021.

Support for the electronic application can be found here:

https://novia.fi/about-us/open-positions/electronic-application
-

Till institutionen för teknik och sjöfart söker vi en

Lektor, Maritime Technology

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa studerande vid utbildningen till sjöingenjör på engelska, att handleda examensarbeten och studerandeprojekt, att utveckla undervisningen och fortbildningen inom området med beaktande av de krav och förväntningar arbetslivet ställer samt deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt.

För den aktuella befattningen betonas följande:

 • bred kunskap inom maskinteknik
 • praktisk erfarenhet av ovanstående
 • beredskap att tillägna sig och utveckla nya undervisningsmetoder
 • goda kontakter till näringslivet
 • erfarenhet som maskinmästare eller maskinchef ses som merit

Vi söker dig som har:

 • lämplig högre högskoleexamen eller doktorsexamen
 • aktuella kunskaper inom undervisningsområdet
 • färdigheter att undervisa med digitala metoder
 • goda språkkunskaper i engelska
 • kunskaper i svenska ses som merit
 • vilja att ständigt utveckla verksamheten och dig själv
 • är samarbetsvillig och har förmåga att arbeta självständigt

Av överlärare och lektor vars undervisningsuppgift huvudsakligen består i att ordna yrkesstudier krävs minst tre års arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar examen.

Enligt yrkeshögskolans instruktion krävs även genomförda pedagogiska studier omfattande 60 studiepoäng eller 35 studieveckor. Till överlärare eller lektor kan trots detta utnämnas person på villkor att hen inom tre år efter det att anställningsförhållandet inleddes, genomför de pedagogiska studierna.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.

fr.o.m. 1.1.2022 eller enligt överenskommelse

Placeringsort: Åbo eller Vasa

Närmare information: Vänligen kontakta prefekt Kristian Blomqvist, mobil +358 50 561 7869, e-post kristian.blomqvist@novia.fi, eller viceprefekt Micael Vuorio, mobil +358 44 7623 413, e-post micael.vuorio@novia.fi.

Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan senast torsdag 14.10.2021 kl. 16.00.

Ansökan inlämnas via vårt elektroniska system.

Stöd för den elektroniska ansökan finns här:

https://novia.fi/om-oss/lediga-befattningar/rekryteringssystemet-och-elektronisk-ansokan


Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera brancher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

26. October 2021
26. October 2021
Front end developer   Norway new
26. October 2021
26. October 2021
26. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/