/*Menu hide on click outside*/
Published
12. October 2021
Location
Finland
Category
City
Turku
Page Views
1

Description

We are looking for a
Senior Lecturer in Maritime Technology
The tasks include teaching students be naval engineers, to supervise graduates and study projects, to develop teaching and training methods taking into account the requirements and expectations of working life, and participation in research - and development projects.
The assignment focuses on:broad knowledge in mechanical engineeringpractical experience in the field of mechanical engineeringreadiness to commit to and develop new teaching methodsgood connections to workinglifeexperience as a engineer or chief engineer is seen as merit
We are looking for a person that has:Senior Lecturer is required to have an appropriate master's degree or doctorate as a postgraduate degreecurrent knowledge in the field of educationskills to teach using digital methodsgood language skills in Englishlanguage skills in Swedish is seen as a meritthe ability and willingness to constantly develop the field of teaching and yourselfthe will to cooperate as well as the ability to work independently
In addition, Principal Lecturers and Senior Lecturers are required to have at least three year of work experience after graduation in a relevant field.
According to Rules of Procedure Principal Lecturers and Senior Lecturers are required to have completed pedagogical studies comprising 60 credits or 35 study weeks. However, a person can be employed as a Principal- or Senior Lecturer on condition that he or she, within three years of the employment, commences the required pedagogical studies.
Salary according to ?collective agreement of the private educational field? and internal directives. The position includes a probationary period of six months.
from 1.1.2022 or according to the agreement
Location: Turku or Vaasa, Finland
Further information: Please contact dean Kristian Blomqvist, phone +358 50 561 7869, e-mail kristian.blomqvist@novia.fi, or vice-dean Micael Vuorio, phone +358 44 762 3413, e-mail micael.vuorio@novia.fi.
Application: Submit your application through our electronic recruitment system, no later than 4 pm Thursday 14.10.2021.
Support for the electronic application can be found here:
https://novia.fi/about-us/open-positions/electronic-application
-
Till institutionen för teknik och sjöfart söker vi en
Lektor, Maritime Technology
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa studerande vid utbildningen till sjöingenjör på engelska, att handleda examensarbeten och studerandeprojekt, att utveckla undervisningen och fortbildningen inom området med beaktande av de krav och förväntningar arbetslivet ställer samt deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt.
För den aktuella befattningen betonas följande:bred kunskap inom maskinteknikpraktisk erfarenhet av ovanståendeberedskap att tillägna sig och utveckla nya undervisningsmetodergoda kontakter till näringsliveterfarenhet som maskinmästare eller maskinchef ses som merit
Vi söker dig som har:lämplig högre högskoleexamen eller doktorsexamenaktuella kunskaper inom undervisningsområdetfärdigheter att undervisa med digitala metodergoda språkkunskaper i engelskakunskaper i svenska ses som meritvilja att ständigt utveckla verksamheten och dig självär samarbetsvillig och har förmåga att arbeta självständigt
Av överlärare och lektor vars undervisningsuppgift huvudsakligen består i att ordna yrkesstudier krävs minst tre års arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar examen.
Enligt yrkeshögskolans instruktion krävs även genomförda pedagogiska studier omfattande 60 studiepoäng eller 35 studieveckor. Till överlärare eller lektor kan trots detta utnämnas person på villkor att hen inom tre år efter det att anställningsförhållandet inleddes, genomför de pedagogiska studierna.
Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.
fr.o.m. 1.1.2022 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Åbo eller Vasa
Närmare information: Vänligen kontakta prefekt Kristian Blomqvist, mobil +358 50 561 7869, e-post kristian.blomqvist@novia.fi, eller viceprefekt Micael Vuorio, mobil +358 44 7623 413, e-post micael.vuorio@novia.fi.
Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan senast torsdag 14.10.2021 kl. 16.00.
Ansökan inlämnas via vårt elektroniska system.
Stöd för den elektroniska ansökan finns här:
https://novia.fi/om-oss/lediga-befattningar/rekryteringssystemet-och-elektronisk-ansokan
Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera brancher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 290 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
Engineering Manager   Sweden new
12. May 2022
Engineering Manager   https://checkproof.teamtailor.com/jobs/1774448-engineering-manager, Sweden new
12. May 2022
11. May 2022