/*Menu hide on click outside*/
Published
29. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg

Description

Har du hvad der skal til for, at indgå i et operativt militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?Så kan det være, at du er den kommende sektionsfører ved 1. militærpolitidetachement i 2. militærpolitikompagni.Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitigrunduddannelse, samt en Militærpolitistation geografisk placeret i Aalborg og København.Om stillingenDu vil blive udfordret i et skarpt operationsmiljø, hvor din primære opgave vil, at byde ind med dine kompetencer i rammen af 1. detachement der er 2. militærpolitikompagnis specialister indenfor livvagtstjeneste.Stilling omfatter operativ løsning af opgaver i ind- og udland med fokus på, men ikke begrænset til, livvagtstjeneste. Du vil, som sektionsfører, skulle deltage i planlægningen af indsættelser samt stå for førerdelen under selve indsættelsen af et livvagtshold.Som sektionsfører vil du i den hjemlige struktur skulle planlægge uddannelses aktiviteter samt disses efterfølgende gennemførelse. Du vil også komme til at skulle stå for indsættelser i rammen af den nationale MP-tjeneste.Du vil løbende kunne forvente at videreudvikle egne kompetencer ift. stillingen, samt bygge videre på det allerede eksisterende grundlag for dit videre virke ved Militærpolitiet.Om digDu er oversergent og forventes at have en solid baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet. Alternativt er du vurderet egnet til at bestride stilling på M221 niveau og vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til oversergent. Derudover skal du have erfaring fra internationale operationer.Du skal være selvigangsættende, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed og organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau, stiller ubetingede krav til din holdning og professionalisme.Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som fører og underviser.Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.Afslutningsvist har du gennemført grundlæggende livvagtsuddannelse ved Militærpolitiet og har erfaring fra indsættelser som livvagt.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai Selmer Andreasen på 7283 7200 eller mail TRR-MP-200A@fiin.dk. Alternativt kan du kontakte chef for personel og administartionssektionen ved Militærpolitiet, KN Lars Emil Wahlgreen på 2523 7919, eller på mail TRR-MP-S101@fiin.dk.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 6. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM TRÆNREGIMENTET, HÆRENS LOGISTIK CENTER OG FORSVARETSMILITÆRPOLITICENTERTrænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspxHar du hvad der skal til for, at indgå i et operativt militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?Så kan det være, at du er den kommende sektionsfører ved 1. militærpolitidetachement i 2. militærpolitikompagni.Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitigrunduddannelse, samt en Militærpolitistation geografisk placeret i Aalborg og København.Om stillingenDu vil blive udfordret i et skarpt operationsmiljø, hvor din primære opgave vil, at byde ind med dine kompetencer i rammen af 1. detachement der er 2. militærpolitikompagnis specialister indenfor livvagtstjeneste.Stilling omfatter operativ løsning af opgaver i ind- og udland med fokus på, men ikke begrænset til, livvagtstjeneste. Du vil, som sektionsfører, skulle deltage i planlægningen af indsættelser samt stå for førerdelen under selve indsættelsen af et livvagtshold.Som sektionsfører vil du i den hjemlige struktur skulle planlægge uddannelses aktiviteter samt disses efterfølgende gennemførelse. Du vil også komme til at skulle stå for indsættelser i rammen af den nationale MP-tjeneste.Du vil løbende kunne forvente at videreudvikle egne kompetencer ift. stillingen, samt bygge videre på det allerede eksisterende grundlag for dit videre virke ved Militærpolitiet.Om digDu er oversergent og forventes at have en solid baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet. Alternativt er du vurderet egnet til at bestride stilling på M221 niveau og vil blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til oversergent. Derudover skal du have erfaring fra internationale operationer.Du skal være selvigangsættende, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed og organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau, stiller ubetingede krav til din holdning og professionalisme.Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som fører og underviser.Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.Afslutningsvist har du gennemført grundlæggende livvagtsuddannelse ved Militærpolitiet og har erfaring fra indsættelser som livvagt.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai Selmer Andreasen på 7283 7200 eller mail TRR-MP-200A@fiin.dk. Alternativt kan du kontakte chef for personel og administartionssektionen ved Militærpolitiet, KN Lars Emil Wahlgreen på 2523 7919, eller på mail TRR-MP-S101@fiin.dk.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 6. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM TRÆNREGIMENTET, HÆRENS LOGISTIK CENTER OG FORSVARETSMILITÆRPOLITICENTERTrænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx