/*Menu hide on click outside*/
Published
16. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
06. May 2021

Description

Kan du lide at have styr på stumperne, så mangler Frømandskorpset dig som sektionsfører ved forsyningssektionen.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.

Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.

Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”

Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Stillingen som sektionsfører forsyningssektionen er placeret under Frømandskorpsets Combat Service Support Squadron.

Som sektionsfører kommer du i det daglige til at indgå i et lille ledelsesteam sammen med afdelingschefen og øvrige sektionsledere.
Opgaverne er mangeartede, men primært inden for det forsyningsfaglige område, hvorfor du skal være i stand til at holde flere bolde i luften ad gangen.
Du vil få ansvaret for sektionens underlagte personel, hvilket i dag betyder 2 befalingsmænd og 4 konstabler.

Vi har stor fokus på kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Du vil derfor få tildelt opgaver i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelseskoordination og kompetenceudvikling for underlagt personel.
Stillingen giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og du får samtidig mulighed for at have stor indflydelse på din dagligdag.

Du vil desuden skulle deltage i øvelser i ind- og udland, samt være til rådighed for udsendelse i internationale operationer, hvorfor du uden besvær kan bestå og leve op til forsvarets krav til fysik og helbred i rammen af Frømandskorpset.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse eller klar til at indgå en udviklingsaftale.

Det er et krav, at du tidligere har beskæftiget dig med planlægning og tilrettelæggelse af forsyningstjeneste. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse/udvikling af medarbejdere, ligeledes ses det gerne at du har INTOPS erfaring

Du har lysten til at have et selvstædigt ansvar, og har erfaring med at lede medarbejdere inden for det logistiske område. Du er gennemslagskraftig som mellemleder og har en anerkendende tilgang til ledelse, således du konstruktivt kan benytte dine kollegaers faglighed i opgaveløsningen.

Som person er du åben for nye udfordringer og opgaver samt løsning af disse i tæt samarbejde med afdelingens chef, mellemledere og medarbejdere. Du er drevet af et højt faglig engagement, du arbejder struktureret og er god til at prioritere dine daglige opgaver.

Du er god til at planlægge, er helhedsorienteret og du lader dig inspirere til nye udviklingsretninger i din opgaveløsning. Du har fokus på det gode samarbejdsmiljø, er proaktiv og følger selv dine opgaver til dørs. Du har gode diplomatiske evner og kommunikative evner både i skrift og tale. Du går op i at være på forkant med ting, som har indflydelse på dit arbejde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ J.S. Munk på tlf 72 85 66 84 FKP-CSS-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Kan du lide at have styr på stumperne, så mangler Frømandskorpset dig som sektionsfører ved forsyningssektionen.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.

Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.

Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”

Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Stillingen som sektionsfører forsyningssektionen er placeret under Frømandskorpsets Combat Service Support Squadron.

Som sektionsfører kommer du i det daglige til at indgå i et lille ledelsesteam sammen med afdelingschefen og øvrige sektionsledere.
Opgaverne er mangeartede, men primært inden for det forsyningsfaglige område, hvorfor du skal være i stand til at holde flere bolde i luften ad gangen.
Du vil få ansvaret for sektionens underlagte personel, hvilket i dag betyder 2 befalingsmænd og 4 konstabler.

Vi har stor fokus på kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Du vil derfor få tildelt opgaver i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelseskoordination og kompetenceudvikling for underlagt personel.
Stillingen giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og du får samtidig mulighed for at have stor indflydelse på din dagligdag.

Du vil desuden skulle deltage i øvelser i ind- og udland, samt være til rådighed for udsendelse i internationale operationer, hvorfor du uden besvær kan bestå og leve op til forsvarets krav til fysik og helbred i rammen af Frømandskorpset.

Om dig

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse eller klar til at indgå en udviklingsaftale.

Det er et krav, at du tidligere har beskæftiget dig med planlægning og tilrettelæggelse af forsyningstjeneste. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse/udvikling af medarbejdere, ligeledes ses det gerne at du har INTOPS erfaring

Du har lysten til at have et selvstædigt ansvar, og har erfaring med at lede medarbejdere inden for det logistiske område. Du er gennemslagskraftig som mellemleder og har en anerkendende tilgang til ledelse, således du konstruktivt kan benytte dine kollegaers faglighed i opgaveløsningen.

Som person er du åben for nye udfordringer og opgaver samt løsning af disse i tæt samarbejde med afdelingens chef, mellemledere og medarbejdere. Du er drevet af et højt faglig engagement, du arbejder struktureret og er god til at prioritere dine daglige opgaver.

Du er god til at planlægge, er helhedsorienteret og du lader dig inspirere til nye udviklingsretninger i din opgaveløsning. Du har fokus på det gode samarbejdsmiljø, er proaktiv og følger selv dine opgaver til dørs. Du har gode diplomatiske evner og kommunikative evner både i skrift og tale. Du går op i at være på forkant med ting, som har indflydelse på dit arbejde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ J.S. Munk på tlf 72 85 66 84 FKP-CSS-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com