/*Menu hide on click outside*/
Published
29. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
18. February 2021

Description

Brænder du for at arbejde med tilsyn og godkendelse af virksomheder? Og vil du være med til at sikre en tidsvarende miljøregulering af særligt komplekse virksomheder, som understøtter, at de tager hensyn til miljø og naboer, samtidig med at de har muligheder for vækst? Så søg én af de 3 stillinger som sagsbehandler i Miljøstyrelsens enhed Virksomheder i Aarhus.MiljøstyrelsenMiljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste.Miljøstyrelsen er landsdækkende og har 950 medarbejdere. Enheden Virksomheder ligger både i Slagelse og Aarhus - dette opslag vedrører ledige stillinger i Aarhus.Om enheden VirksomhederEnheden Virksomheder er på omtrent 100 medarbejdere og er delt i to større grupper: Virksomhedsområdet og Kemikalieinspektionen. I Aarhus arbejder ca. 40 medarbejdere, alle på Virksomhedsområdet. De resterende ca. 60 medarbejdere er placeret i Slagelse, heraf udgør Kemikalieinspektionen ca. 20 medarbejdere. Virksomhedsområdet samarbejder tæt med flere andre enheder i Miljøstyrelsen, særligt med enhederne Erhverv, Jura, Vandmiljø- og Friluftsliv, Arter og Naturbeskyttelse og Cirkulær Økonomi & Affald.På virksomhedsområdet arbejder vi med myndighedsopgaver; primært inden for godkendelse og miljøtilsyn efter miljøbeskyttelsesloven for ca. 400 komplekse virksomheder. Herudover har vi ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter, akvakultur og alle større oliepipelines i Danmark.Enheden og dine opgaverSom godkendelses- og tilsynsmyndighed på virksomhedsområdet lægger vi stor vægt på, at virksomhederne oplever os som en effektiv og professionel samarbejdspartner. Vi opnormerer og mangler flere sagsbehandlere, der i forhold til enhedens kerneopgaver ser en udfordring i at balancere hensynet til miljø og vækst, og som har fokus på effektiv og korrekt sagsbehandling. Herudover bruges erfaringen fra sagsbehandlingen i indspil til nye regler i samarbejde med Miljøstyrelsens øvrige enheder og til løbende optimering af forretningsgange og organisering.Vi har særligt brug for medarbejdere, der har faglige kompetencer indenfor ét eller flere af følgende områder:Jordforureningsområdet, herunder basistilstandsrapporter (BTR), påbud efter jordforure-ningsloven samt vurdering af undersøgelser og oprensningerAffaldsområdet og deponeringsanlæg.Fødevare- og medicinalvirksomheders miljøforhold.Miljøgodkendelser, tilsyn og håndhævelse generelt.Juridisk viden inden for enhedens arbejdsområde.Offentlig forvaltning og forståelse for at arbejde i et politisk system.Hvad forventer vi af dig?Vi ønsker os kolleger, som besidder følgende egenskaber:Har relevant akademisk baggrund eller baggrund som miljøtekniker, gerne med erfaring fra ansættelse i region eller kommune.Er beslutningsdygtig, har høj kapacitet og gode analytiske evner.Kan planlægge eget arbejde og have mange bolde i luften.Er god til at fremme samarbejde og de gode rammer for teamsamarbejdet.Er resultatorienteret, struktureret, selvstændig, engageret og har god dømmekraft.Er tydelig i din kommunikation og kan lide at give faglig sparring på sagerne.Behersker engelsk i skrift og tale.Du vil blive ansvarlig for selvstændig og fælles opgaveløsning i ét eller flere teams, afhængig af din profil.Vi kan tilbydeUdfordrende og afvekslende arbejdsopgaver til gavn for miljøet.Indflydelse på eget arbejde og mulighed for at gøre en forskel.Gode og engagerede kolleger og et bredt fagligt forum.Et inspirerende og uformelt miljø.Løbende nødvendig efteruddannelse.Et spændende job i en organisation der stadig er under udvikling.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.Tjenestestedet vil være Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.Der er 3 ledige stillinger, som i udgangspunktet er faste, men tidsbegrænset ansættelse kan evt. også komme på tale.Stillingerne ønskes besat snarest muligt.Yderligere oplysningerHvis du vil vide mere om de ledige stillinger, kan du kontakte kontorcheferne Morten R. Østergaard på tlf. 4196 9409 eller Jan Reisz på tlf. 4085 5798.Sådan søger du stillingenDu søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 14. februar 2021.Vi planlægger at holde samtaler via Skype den 22. eller 23. februar 2021.Forud for samtalen kan du evt. blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Stowage Coordinator   Denmark new
27. January 2022
TEQ Planner   Denmark new
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com