/*Menu hide on click outside*/
Published
22. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
12. May 2021

Description

I Center for Maritime Operationer (CMO) søger vi en teknisk officer med taktisk og operativ forståelse. Tjenesten er for dig, der har mod på at formidle din viden og erfaringer inden for det tekniske område. Du bliver en del af et engageret og dynamisk center, hvor kvalitet, kreativitet og gåpåmod er de drivende faktorer.

Om os

Center for Maritime Operationer består af 14 medarbejdere, der alle bidrager til at sikre, at Søværnets Officersskole lever op til deres målsætning om at uddanne nogle af de bedste søofficerer i NATO. Centret leverer også udviklings- og forskningsbaseret viden til Forsvaret inden for det maritime domæne.

Vi holder en tæt kontakt til vores moderværn og arbejder målrettet på, at vores opgaver i så stort omfang som muligt bidrager til Søværnets opgaveløsning. Her er relevans, faglighed og tilgængelighed de væsentligste faktorer.

En af de store opgaver som vi pt. bruger vores tid på, er at indføre wargaming og simulation som grundlag for at lære kadetter på søofficersuddannelsen noget om at træffe beslutninger og handle under den maritime operation. På den lange bane ønsker vi, at netop wargaming bliver noget, vi kan tilbyde Søværnet som uddannelse og træning til at undersøge beslutningsprocesser før, under og efter operationer.

I centret hjælper vi hinanden i bestræbelserne på at få størst mulig kvalitet ud af de ressourcer, vi har til rådighed. Den tværfaglige sparring kendetegner den dynamik, som du vil opleve i centret.

Om stillingen

Du vil have det overordnede ansvar for modulerne ”maritim teknologi” og ”maritime emergency management” på Søværnets Officersskole ved Forsvarsakademiet. Du kommer til at arbejde med at få studerende til at forstå, hvordan den sømilitære teknologi og forståelsen for emergency management understøtter maritime operationer.

Du kommer også til at arbejde med fx wargaming og læringsvideoer og mange andre områder der opstår som følge af alle de små og større projekter, som hele tiden dukker op, når vi sammen løser opgaver i vores center.

Center for Maritime Operationer er en del af Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer. Derfor afgrænser dit arbejde sig ikke til kun at handle om det maritime domæne. Du kommer også til indgå i værnsfælles arbejdsgrupper og undervisningsteams, som den person, der ved noget om, hvordan operationer i, på og fra havet får indflydelse på den samlede militære operation.

Vi har i centret fokus på at vedligeholde og udvikle vores kompetencer. Stillingen giver mulighed for deltagelse på relevante sejladser/øvelser ved Søværnets enheder samt diverse seminarer og konferencer i relation til fagområdet.

Der vil i begrænset omfang være rejseaktivitet i ind- som udland forbundet med stillingen.

Om dig

Du er orlogskaptajn eller MMS-studerende kaptajnløjtnant med teknisk baggrund. Du har stor forståelse for, og lyst til at arbejde med, maritime operationer generelt og maritim teknologi, teknik og emergency management specifikt.

Det betyder ikke noget om du har baggrund inden for våben og elektronik, eller om du har maskinteknisk baggrund. Det væsentlige er forståelsen for koblingen mellem teknologien og den maritime operation. Vi forventer også, at du interesserer dig generelt for militære operationer og krigsteorien.

Det en fordel, hvis du har erfaring med Søværnets emergency management doktrin og gerne erfaringer fra Neustadt og FOST.

Du har en solid teoretisk baggrund og meget gerne undervisningserfaring. Du har gode pædagogiske evner og kan formidle din viden og motivere de studerende til at tilegne sig viden.

Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være København.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingen kan der rettes henvendelse til:
OK Johannes Kidmose, Chef for Center for Maritime Operationer på tlf.: 51 17 14 55 eller E-mail: joki@fak.dk, FIIN: fak-imo-mo01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 4. maj 2021.

Ansættelsesdato 1. juli 2021, eller hurtigst muligt efter aftale.

Samtaler forventes afholdt løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.

Related Jobs

Commercial Summer Intern   Norway new
17. September 2021
17. September 2021
16. September 2021
SW Test Engineer   Denmark new
16. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com