/*Menu hide on click outside*/
Published
21. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
11. May 2021

Description

Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som sagsbehandler maritime operationer
i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den
arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Om os

Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark, og en civil stilling. Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse
og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter
som fiskeriinspektions-, havmiljø- og satellitovervågningsopgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fit-nesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.

Om stillingen

Som sagsbehandler maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. Sektionen har ansvar for løsning af en bred vifte af opgaver fra operativ indsættelse til lands, til vands og i luften. I den sammenhæng indgår du som sektionens maritime specialist.

Sammen med tre andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Dette indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med andre nationer. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i sagsbehandling ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere. Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando finder relevant.

Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant, der kender til operationer i det arktiske miljø, og du har gerne erfaring fra international tjeneste. Dette er dog ikke et krav.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået et eller flere taktiske officerskurser.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik og formår at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Din skriftlige formidlingsevne skal være god og præget af klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med høje kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef for J3, Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30.

Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 7. maj. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.
Stillingen ønskes besat den 1. juni 2021 eller snarest derefter som aftales.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medar-bejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som sagsbehandler maritime operationer
i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den
arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Om os

Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark, og en civil stilling. Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse
og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter
som fiskeriinspektions-, havmiljø- og satellitovervågningsopgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fit-nesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.

Om stillingen

Som sagsbehandler maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. Sektionen har ansvar for løsning af en bred vifte af opgaver fra operativ indsættelse til lands, til vands og i luften. I den sammenhæng indgår du som sektionens maritime specialist.

Sammen med tre andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Dette indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med andre nationer. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i sagsbehandling ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere. Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando finder relevant.

Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant, der kender til operationer i det arktiske miljø, og du har gerne erfaring fra international tjeneste. Dette er dog ikke et krav.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået et eller flere taktiske officerskurser.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik og formår at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Din skriftlige formidlingsevne skal være god og præget af klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med høje kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef for J3, Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30.

Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 7. maj. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.
Stillingen ønskes besat den 1. juni 2021 eller snarest derefter som aftales.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medar-bejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

Related Jobs

20. September 2021
Trade Manager   Sweden new
20. September 2021
19. September 2021
18. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com