/*Menu hide on click outside*/
Published
1. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
21. June 2021

Description

Har du lyst til at opleve og prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando, der har internationalt fokus og god trivsel, opfordres du til at søge den ene af to stillinger som civil radiooperatør i Arktisk Kommandos kommunikationscenter i Nuuk

Om os

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Særligt eftersøgnings- og redningstjenesteopgaverne fylder meget i det daglige arbejde.

Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at blive øget inden for de næste år.

Kommandoens operationer ledes fra det døgnbemandede Joint Operations Centre – i daglig tale JOC – i Nuuk, hvor du vil komme til at arbejde i kommunikationscentret.

Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra Danmark. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i Grønland og på Færøerne samt med nabolandene.

Hovedkvarteret i Nuuk har for tiden ansat knapt 70 medarbejdere, men bemandingen forventes at stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har således personel og enheder fordelt fra Danmark og til Thule i Grønland (fem tidszoner).

Får du stillingen, vil du opleve at blive ansat på en arbejdsplads, hvor der er fokus trivsel og på at arbejde sammen som et godt sammentømret team. Holdningen er, at man skal glæde sig til at gå på arbejde.

Om stillingen

Som nævnt vil du komme til at arbejde i Arktisk Kommandos JOC, der består af et operationscenter og et kommunikationscenter. Du vil blive ansat i kommunikationscentret, hvor der ud over dig vil være en chef, en næstkommanderende, en daglig leder af kommunikationscentret samt fem andre radiooperatører, der kører døgnvagter. I operationscentret er der altid en vagthavende operationsofficer og en operationsassistenter til håndtering af både det maritime billede og luftbilledet.

Alle operationer bliver styret fra operationscentret eksempelvis eftersøgnings- og redningsoperationer. Du vil komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med løsningen af de mange operative opgaver, som Arktisk Kommando er stillet over for. Du vil være den medarbejder, der har ansvaret for kommunikationen med Arktisk Kommandos skibe, fly og slædehold, hvilket betyder, at du ved hjælp af kommunikationssystemer skal kunne kommunikere med alle enheder i Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne.

Du vil komme til at skulle betjene en række kommunikationssystemer, der betyder flair for kommunikation, men det er også en fordel at have kendskab til grønlandsk og engelsk i skrift og tale, idet det dog ikke er et krav.

Du vil på sigt skulle indgå i en fastlagt vagtholdsturnus med 12-timers vagter. Vagterne kan enten være dagvagter eller aften/nattevagter. Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og stor mulighed for udvikling inden for de mangeartede arbejdsopgaver Arktisk Kommandos Joint Operations Centre dagligt bliver stillet over for. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine evner og IT kompetencer.

Du skal derfor forvente at skulle deltage i en del kurser og efteruddannelse, herunder også kurser i Danmark, hvor der vil blive stillet både skriftlige og sproglige krav.

Vi kan samtidig tilbyde et stærkt kollegialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien, og du får mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvor du kan leje båd og hytte til en meget favorabel pris.

Får du stillingen, vil du blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at indgå i et team med alsidige og komplekse operationer, hvor du eksempelvis vil opleve det fantastiske i at medvirke til at redde mennesker i nød under vanskelige arktiske vejrforhold.

Om dig

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere ud over på dansk også gerne på grønlandsk og engelsk.

Vi forstiller os, at du har afsluttet gymnasiet, handelsskolen eller en anden gymnasial uddannelse. Du må også meget gerne have erhververfaring. Det vigtigste er dog, at du er lærenem og har mod på at kaste dig ud i nye udfordringer.

Du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles opgaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.

Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig.

Du har en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med forskellige IT-systemer og er god til at lære nye. Det er en fordel, hvis du har interesser inden for fly og/eller det maritime område med et grundlæggende kendskab disse. Det vil også være en fordel, hvis du har lokalkendskab et eller flere steder i Grønland.

Ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat, og aflønnet efter gældende relevant overenskomst på Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, men vagtplanen for civile planlægges for måneder af gangen, så der er mulighed for at optjene time.

Der anvises ikke bolig.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Seniorsergent Ralph Ryding, FKO-A-LDJOC2@mil.dk, tlf. +299 52 96 77.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Lars Holte, FPS-BA-BSS25@mil.dk på +45 7281 9158

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2021, men da vi gennemfører samtaler løbende anbefales ansøgningen sendt hurtigst muligt. Samtalerne forventes at foregå via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2021.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
Har du lyst til at opleve og prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando, der har internationalt fokus og god trivsel, opfordres du til at søge den ene af to stillinger som civil radiooperatør i Arktisk Kommandos kommunikationscenter i Nuuk

Om os

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Særligt eftersøgnings- og redningstjenesteopgaverne fylder meget i det daglige arbejde.

Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at blive øget inden for de næste år.

Kommandoens operationer ledes fra det døgnbemandede Joint Operations Centre – i daglig tale JOC – i Nuuk, hvor du vil komme til at arbejde i kommunikationscentret.

Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra Danmark. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i Grønland og på Færøerne samt med nabolandene.

Hovedkvarteret i Nuuk har for tiden ansat knapt 70 medarbejdere, men bemandingen forventes at stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har således personel og enheder fordelt fra Danmark og til Thule i Grønland (fem tidszoner).

Får du stillingen, vil du opleve at blive ansat på en arbejdsplads, hvor der er fokus trivsel og på at arbejde sammen som et godt sammentømret team. Holdningen er, at man skal glæde sig til at gå på arbejde.

Om stillingen

Som nævnt vil du komme til at arbejde i Arktisk Kommandos JOC, der består af et operationscenter og et kommunikationscenter. Du vil blive ansat i kommunikationscentret, hvor der ud over dig vil være en chef, en næstkommanderende, en daglig leder af kommunikationscentret samt fem andre radiooperatører, der kører døgnvagter. I operationscentret er der altid en vagthavende operationsofficer og en operationsassistenter til håndtering af både det maritime billede og luftbilledet.

Alle operationer bliver styret fra operationscentret eksempelvis eftersøgnings- og redningsoperationer. Du vil komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med løsningen af de mange operative opgaver, som Arktisk Kommando er stillet over for. Du vil være den medarbejder, der har ansvaret for kommunikationen med Arktisk Kommandos skibe, fly og slædehold, hvilket betyder, at du ved hjælp af kommunikationssystemer skal kunne kommunikere med alle enheder i Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne.

Du vil komme til at skulle betjene en række kommunikationssystemer, der betyder flair for kommunikation, men det er også en fordel at have kendskab til grønlandsk og engelsk i skrift og tale, idet det dog ikke er et krav.

Du vil på sigt skulle indgå i en fastlagt vagtholdsturnus med 12-timers vagter. Vagterne kan enten være dagvagter eller aften/nattevagter. Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og stor mulighed for udvikling inden for de mangeartede arbejdsopgaver Arktisk Kommandos Joint Operations Centre dagligt bliver stillet over for. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine evner og IT kompetencer.

Du skal derfor forvente at skulle deltage i en del kurser og efteruddannelse, herunder også kurser i Danmark, hvor der vil blive stillet både skriftlige og sproglige krav.

Vi kan samtidig tilbyde et stærkt kollegialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien, og du får mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvor du kan leje båd og hytte til en meget favorabel pris.

Får du stillingen, vil du blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at indgå i et team med alsidige og komplekse operationer, hvor du eksempelvis vil opleve det fantastiske i at medvirke til at redde mennesker i nød under vanskelige arktiske vejrforhold.

Om dig

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere ud over på dansk også gerne på grønlandsk og engelsk.

Vi forstiller os, at du har afsluttet gymnasiet, handelsskolen eller en anden gymnasial uddannelse. Du må også meget gerne have erhververfaring. Det vigtigste er dog, at du er lærenem og har mod på at kaste dig ud i nye udfordringer.

Du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles opgaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.

Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig.

Du har en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med forskellige IT-systemer og er god til at lære nye. Det er en fordel, hvis du har interesser inden for fly og/eller det maritime område med et grundlæggende kendskab disse. Det vil også være en fordel, hvis du har lokalkendskab et eller flere steder i Grønland.

Ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat, og aflønnet efter gældende relevant overenskomst på Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, men vagtplanen for civile planlægges for måneder af gangen, så der er mulighed for at optjene time.

Der anvises ikke bolig.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Seniorsergent Ralph Ryding, FKO-A-LDJOC2@mil.dk, tlf. +299 52 96 77.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Lars Holte, FPS-BA-BSS25@mil.dk på +45 7281 9158

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2021, men da vi gennemfører samtaler løbende anbefales ansøgningen sendt hurtigst muligt. Samtalerne forventes at foregå via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2021.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com