/*Menu hide on click outside*/
Published
6. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
1

Description

Er du konstabel i Forsvaret, gerne med operativ erfaring og muligvis allerede indehaver af et ra-diooperatørcertifikat, med mod på at spille en central rolle i søredningsoperationer?

Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) som radiooperatør ved Lyngby Radio.
Om os
NMOC er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suveræni-tetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som radiooperatør ved Lyngby radio har du ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs. Du refererer direkte til den vagthavende officer i JRCC i for-bindelse med eftersøgning og redningsopgaver. Lyngby Radio har endvidere ansvaret for udlæsning af meldinger til skibsfarten, som blandt andet omfatter navigationsadvarsler, skydeadvarsler, vejrmeldinger mv.
Stillingerne som radiooperatør er en døgnbemandet stilling 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag og nattevagt af 12 timers varighed. Der er kontinuerligt to positioner der er bemandet ved Lyngby Radio.
Om dig
Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig og vi ser gerne at du har forrettet tje-neste som radiooperatør og dermed har den nødvendige uddannelse (GOC eller ROC). Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du kommu-nikerer godt på både engelsk og dansk og også gerne på tysk. Du skal have en overordnet kend-skab til søredningstjenesten og have forståelse for, hvordan din løsning af opgaven som radioope-ratør påvirker NMOC samlede opgaveløsning.
Du er allerede ansat i Forsvaret eller du har tidligere været ansat og har erfaring med døgnbemandet tjeneste.
Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”hemmeligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Perso-nalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, vil forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved en-heder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, freds-bevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder Lyngby Radio CSG Benny I. Thomsen +45 7281 2065 eller e-mail fko-sv-n333@mil.dk

Du er også velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260 eller e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er den 23. august 2021 og samtaler forventes afholdt kort efter fristen.
Stillingerne er til besættelse den 1. oktober 2021 eller snarest derefter.
Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Er du konstabel i Forsvaret, gerne med operativ erfaring og muligvis allerede indehaver af et ra-diooperatørcertifikat, med mod på at spille en central rolle i søredningsoperationer?

Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) som radiooperatør ved Lyngby Radio.
Om os
NMOC er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suveræni-tetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som radiooperatør ved Lyngby radio har du ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs. Du refererer direkte til den vagthavende officer i JRCC i for-bindelse med eftersøgning og redningsopgaver. Lyngby Radio har endvidere ansvaret for udlæsning af meldinger til skibsfarten, som blandt andet omfatter navigationsadvarsler, skydeadvarsler, vejrmeldinger mv.
Stillingerne som radiooperatør er en døgnbemandet stilling 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag og nattevagt af 12 timers varighed. Der er kontinuerligt to positioner der er bemandet ved Lyngby Radio.
Om dig
Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig og vi ser gerne at du har forrettet tje-neste som radiooperatør og dermed har den nødvendige uddannelse (GOC eller ROC). Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du kommu-nikerer godt på både engelsk og dansk og også gerne på tysk. Du skal have en overordnet kend-skab til søredningstjenesten og have forståelse for, hvordan din løsning af opgaven som radioope-ratør påvirker NMOC samlede opgaveløsning.
Du er allerede ansat i Forsvaret eller du har tidligere været ansat og har erfaring med døgnbemandet tjeneste.
Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”hemmeligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Perso-nalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, vil forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved en-heder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, freds-bevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder Lyngby Radio CSG Benny I. Thomsen +45 7281 2065 eller e-mail fko-sv-n333@mil.dk

Du er også velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260 eller e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er den 23. august 2021 og samtaler forventes afholdt kort efter fristen.
Stillingerne er til besættelse den 1. oktober 2021 eller snarest derefter.
Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Related Jobs