/*Menu hide on click outside*/
Published
18. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
10. March 2021

Description

Bliv en del af Frømandskorpsets efterretningssektion.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.

Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af Frømandskorpsets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Om dig

Du har gennemført officersuddannelsen (linje, reserve eller sprog) og bærer i dag graden af kaptajnløjtnant/kaptajn. Premierløjtnanter og også velkommen til at søge – du er måske allerede klar til at blive udnævnt.

Vi ser gerne du har erfaring med efterretningstjeneste på operativt niveau og gerne i en operativ kontekst.

Du kan samarbejde om fælles mål og har en udpræget analytisk tilgang og kan videreformidle dine konklusioner klart og præcist.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer inden for en eller flere af disse områder: Targeting, Sprog og kultur, statskundskab, sociologi, antropologi eller oceanografi/meteorologi.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for efterretningssektionen på mail: FKP-S202@mil.dk eller på telefon 41 37 55 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2021, der gennemføres samtaler løbende og ansættelser vil eksekveres i umiddelbar forlængelse af samtaler.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Bliv en del af Frømandskorpsets efterretningssektion.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.

Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af Frømandskorpsets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Om dig

Du har gennemført officersuddannelsen (linje, reserve eller sprog) og bærer i dag graden af kaptajnløjtnant/kaptajn. Premierløjtnanter og også velkommen til at søge – du er måske allerede klar til at blive udnævnt.

Vi ser gerne du har erfaring med efterretningstjeneste på operativt niveau og gerne i en operativ kontekst.

Du kan samarbejde om fælles mål og har en udpræget analytisk tilgang og kan videreformidle dine konklusioner klart og præcist.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer inden for en eller flere af disse områder: Targeting, Sprog og kultur, statskundskab, sociologi, antropologi eller oceanografi/meteorologi.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for efterretningssektionen på mail: FKP-S202@mil.dk eller på telefon 41 37 55 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2021, der gennemføres samtaler løbende og ansættelser vil eksekveres i umiddelbar forlængelse af samtaler.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com