/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Expires
9. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
3

Description

Ønsker du at bidrage i udviklingen af det geospatiale område i Søværnet. Så har du muligheden for at blive en del af reservestyrken på Søværnets Center for Taktik (TAC), hvor vi søger en premierløjtnant med GIS kompetencer.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger. Søværnets Geospatiale Kompetencecenter er tilknyttet TAC, hvilket betyder tæt kontakt til alle maritime aspekter, hvor GIS indgår.
Reserveelementet ved TAC (og i Søværnet som helhed) består af rådighedspersonel på tværs af rang og fagspecialer og formålet er, at hjælpe med at løse opgaver i det daglige. Vi vil gerne have flere fagspecialer og har derfor brug for dig.
Forsvarets og Søværnets øverste ledelse har stor fokus på styrkelsen af reserven, og derfor har dine kompetencer og dit arbejde stor bevågenhed.

TAC er geografisk beliggende i Frederikshavn.
Om stillingen
Som reserveofficer i Søværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i 2. Eskadres krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.
I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som premierløjtnant af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Reserveområdet er et vigtigt område, og det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke, hvor der kan trækkes på mangfoldige kompetencer. Det er et job med stor fleksibilitet og frihed og du har naturligvis selv indflydelse på din planlægning af arbejdstiden.

Tjenesten finder sted på TAC, fra hjemmet og til søs på forskellige enheder i Søværnet.
Om dig
Du har gjort tjeneste i Forsvaret og du er måske i gang med en civil uddannelse eller ansat ved en civil arbejdsgiver.
Du har lyst til at knytte en kontakt til Søværnet, og ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag.
Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, hvor der opstår behov. Du har en professional og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.
Du skal som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver. Du har kompetencer inden for GIS.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.
Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.
I tilfælde af, at du udsendes i international mission eller bliver tilbudt at varetage en fastansat officers stilling eller projekt-/opgaver i den faste struktur for en kortere afgrænset periode, bliver du ansat på en tidsbegrænset kontrakt i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.
Fast tjenestested vil være i hjemmet.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå afprøvning til ansættelse, der indeholder Forsvarets fysiske basiskrav, helbreds- og tandlægevurderinger.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Kim Geisler Kristensen på telefon 72 85 53 81 / 23 10 85 50 eller mail: 2E-TAC-UD602@fiin.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.
Ansøgningsfristen er den 3. juni 2021. Efter ansøgningsfristens udløb gennemfører vi en vurdering af ansøgerfeltet og inviterer eventuelt til samtale. Samtaler forventes at blive holdt i uge 23. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021, eller snarest herefter.
For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Ønsker du at bidrage i udviklingen af det geospatiale område i Søværnet. Så har du muligheden for at blive en del af reservestyrken på Søværnets Center for Taktik (TAC), hvor vi søger en premierløjtnant med GIS kompetencer.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger. Søværnets Geospatiale Kompetencecenter er tilknyttet TAC, hvilket betyder tæt kontakt til alle maritime aspekter, hvor GIS indgår.
Reserveelementet ved TAC (og i Søværnet som helhed) består af rådighedspersonel på tværs af rang og fagspecialer og formålet er, at hjælpe med at løse opgaver i det daglige. Vi vil gerne have flere fagspecialer og har derfor brug for dig.
Forsvarets og Søværnets øverste ledelse har stor fokus på styrkelsen af reserven, og derfor har dine kompetencer og dit arbejde stor bevågenhed.

TAC er geografisk beliggende i Frederikshavn.
Om stillingen
Som reserveofficer i Søværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i 2. Eskadres krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.
I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som premierløjtnant af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Reserveområdet er et vigtigt område, og det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke, hvor der kan trækkes på mangfoldige kompetencer. Det er et job med stor fleksibilitet og frihed og du har naturligvis selv indflydelse på din planlægning af arbejdstiden.

Tjenesten finder sted på TAC, fra hjemmet og til søs på forskellige enheder i Søværnet.
Om dig
Du har gjort tjeneste i Forsvaret og du er måske i gang med en civil uddannelse eller ansat ved en civil arbejdsgiver.
Du har lyst til at knytte en kontakt til Søværnet, og ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag.
Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, hvor der opstår behov. Du har en professional og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.
Du skal som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver. Du har kompetencer inden for GIS.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.
Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.
I tilfælde af, at du udsendes i international mission eller bliver tilbudt at varetage en fastansat officers stilling eller projekt-/opgaver i den faste struktur for en kortere afgrænset periode, bliver du ansat på en tidsbegrænset kontrakt i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.
Fast tjenestested vil være i hjemmet.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå afprøvning til ansættelse, der indeholder Forsvarets fysiske basiskrav, helbreds- og tandlægevurderinger.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Kim Geisler Kristensen på telefon 72 85 53 81 / 23 10 85 50 eller mail: 2E-TAC-UD602@fiin.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.
Ansøgningsfristen er den 3. juni 2021. Efter ansøgningsfristens udløb gennemfører vi en vurdering af ansøgerfeltet og inviterer eventuelt til samtale. Samtaler forventes at blive holdt i uge 23. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021, eller snarest herefter.
For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.