/*Menu hide on click outside*/
Published
29. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
18. February 2021

Description

Har du tidligere været eller er du en del af sergentgruppen i Søværnet eller Reserven, og savner du tjenesten og kammeratskabet - eller er maritim sikkerhed eller sanitet lige dig?Hvis ja, og du drømmer om at komme tilbage til Søværnet for at løse en meningsfuld opgave, så er det måske noget for dig at blive en del af CMS reserveenhed?Om osCenter for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 fastansatte medarbejdere og 34 medarbejdere ansat på reservekontrakt.CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er primært på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet.De fleste uddannelser foregår ved CMS, i Bangsbo og Hvims, eller i nærområdet, hvor der findes de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødekomme enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets sejlende enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Du indgår i fagelementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Vi har fokus på både din personlige og faglige udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed.Om stillingenSom befalingsmand af reserven ved CMS får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer.Træning i din designeringsfunktion som befalingsmand af reserven, kan eksempelvis ske under øvelser, eller ved Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn inden for Sanitet, Håndvåben eller Maritime Force Protection (MFP) etc.Vi tilbyder et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af CMS’ behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Dog skal du som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiverOm digDu har tidligere gjort tjeneste som befalingsmand, og er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver.Det at virke som reservist ser du som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.Udover motivation for stilingen som reservist, har du udpræget gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at yde en ekstra indsats.Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.Indenfor sanitet ser vi gerne, at du har Junior Medic, Medic eller anden højere sanitetsfaglig uddannelse.Inden for håndvåben og MFP er det ønskeligt, at du har basisuddannelse på gevær M/95 familien, basisuddannelse på pistol, skydelederuddannelse, MFP-uddannelser samt grundlæggende bordinguddannelse.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)AnsættelsesvilkårReservestillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Allan Nielsen, på telefon 75 82 51 71 eller mail: 1E-CMS-CHGR@fiin.dk.Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.Ansøgningsfristen er den 12. februar 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com