/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Expires
9. June 2021
Location
Sweden
Category
City
Leknes
Page Views
1

Description

Vikariat som programfaglærer for fiske og fangst/maritime fag i 100% stilling for skoleåret 2021/2022
Stillingens ansvars- og fagområde:
Vg2 fiske og fangst
Fartøy og redskaper (STCW-fag)
Fangst og kvalitet
Vg2 maritime fag
Skipstenisk tjenester
Dokumentasjons og kvalitet
Dekk (STCW-fag)
Maskin (STCW-fag)
Utdanning:
Dekksoffiser kl. 5 eller høyere
Fagbrev matros eller fisker
Maskinkompetanse (sertifikat)
Annen relevant kompetanse
PPU eller YFL (yrkesfaglærerutdanning)
Beherske norsk muntlig og skriftlig
Erfaring:
Bred erfaring innenfor dekksarbeid
Erfaring innenfor opplæring av personell
Erfaring innenfor ulike brukstyper
Erfaring innenfor behandling av fisk
Personlige egenskaper:
Oppfylle krav til helseerklæring for sjøfolk
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeider lett sammen med andre, er åpen, lydhør og ydmyk, men samtidig ha evnen til å være tydelig og ha integritet både faglig og sosialt
God kommunikasjonsevne; kommunisere konstruktivt med kollegaer og leder
Er løsningsorientert og evne til endring når uforutsette ting skjer
Bidra til å bygge felleskap og relasjoner
Bidra til å utvikle en helsefremmende arbeidsplass
Bidra til å utvikle et godt medarbeiderskap
Sentrale nettsider og dokumenter:
Organisasjonspolitikk
Våre nettsider
Som ansatt hos oss får du:
Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår
Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.
Vi ønsker deg velkommen som søker!