/*Menu hide on click outside*/
Published
10. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Gothenburg

Description

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.vid institutionen för Marina vetenskaperInstitutionen för marina vetenskaper (IMV) (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet bildades 2015. Med tillgång till en unik marin infrastruktur är institutionen den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. IMV är värd för centrumbildningen Centrum för hav och samhälle (https://www.gu.se/hav-samhalle), som samlar all marin och maritim verksamhet inom Göteborgs universitet. Göteborgsområdet är också ett nationellt centrum för havsförvaltning. Här finns Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se/),samt Havsmiljöinstitutet (https://havsmiljoinstitutet.se/), där Göteborgs universitet står som värd. IMV finns lokaliserad på tre platser: i Göteborg, samt på de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö på Bohuskusten. På alla tre platser finns fast anställd personal året om.IMV är en mycket lämplig plats för forskning och utbildning inom Global Change: IMV har en tvärvetenskaplig styrka som omfattar marinbiologi, marin kemi, maringeologi, marin kulturvård och oceanografi; IMV bedriver både bred och banbrytande forskning i det skandinaviska kustområdet, i polarhav, och i tropiska hav; IMV har ett brett utbildningsprogram inom marin vetenskap; IMV har tillgång till, och är värd för, en unik marin infrastruktur som inkluderar två stora och moderna forskningsstationer (Tjärnö Marina Laboratorium och Kristineberg Marina Forskningsstation) med enkel tillgång till flera marina livsmiljöer, samt ett nytt 49-meters forskningsfartyg (Skagerak) som möjliggör arbete på öppet hav.Den utlysta anställningen är en av fyra i en satsning inom ”Marine Global Change” om hur globala förändringar påverkar struktur och funktion av kemiska, geologiska och biologiska komponenter av den marina miljön.ÄmneSen-holocen/antropocen marin sedimentologiÄmnesbeskrivningVi rekryterar en professor i marin sedimentologi. Globala förändringar leder till ej tidigare inträffade förändringar i havet vilka påverkar interaktionerna mellan marina processer och material på havsbotten.Ämnesinriktningen har fokus på marin sedimentologi, med rötter i klassisk sedimentologi, och marina miljöförändringar under perioden sen-holocen-antropocen. En period som påverkats i stor utsträckning av människan.Det tematiska fokuset av anställningen inkluderar studier av material deponerat på havsbotten, dess textur, komponenter, källor och transport, samt stratigrafiska avbildningar och tolkningar av dessa. Dessa studier inkluderar karaktärisering av rumslig och temporär sedimentfördelning på kontinentalhyllan och i kustområden, och användande av sedimentarkiv för att studera på naturlig och antropogen väg orsakade marina miljöförändringar. Det tematiska fokuset av anställningen illustrerar en växelverkan mellan sediment och fysiska, klimatiska, hydrografiska, geokemiska och biologiska processer i vattenpelaren och vid havsbotten som kopplar till Global Change faktorer, vilka påverkar kusthavet som system. Anställningen kan också innefatta studier av antropogena ”proxies” som viktiga markörer och indikatorer för marin miljöförändring.Denna geologi-anställning kommer stärka IMV’s forskningsprofil inom Global Change effekter på kust-, kontinentalhylle- och fjordmiljöer ur ett sedimentologiskt perspektiv. Anställningen omfattar marin sedimentologisk forskning med tonvikt på Global Change på tidsskalan sen-holocen - antropocen.ArbetsuppgifterDe huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning och undervisning.Vad gäller forskning är syftet att undersöka globala förändringar och dess effekter på havet under tidsepoken sen-holocen-antropocen genom att utveckla och genomföra geologiska och sedimentologiska forskningsaktiviteter. Detta sker genom fältarbete med nyttjande av forskningsfartyget Skagerak (utrustat med modern infrastruktur för sedimentprovtagning och toppmodern hydroakustisk instrumentering, som innefattar ADCP, MBES och sub-bottom profiler) och de marina forskningsstationerna.Du kommer att utveckla ett forskningsprogram inom utvalt forskningsområde. Forskningen ska bedrivas i projekt som du initierar och leder, liksom i projekt som leds av andra forskare vid institutionen. Den sökande förväntas bilda en forskargrupp inom det relevanta forskningsområdet, samt attrahera externa medel. Den sökandes forskningsplan ska visa på möjligheter för tvärvetenskapligt samarbete med andra marina ämnen inom institutionen och även nationellt och internationellt.I arbetsuppgifterna ingår undervisning om 20-30% av heltid (under det första året är undervisningen nedsatt till ca 10%). Du förväntas vara aktiv i undervisningen inom de marina vetenskaperna. Ett genuint intresse och dokumenterad kompetens för undervisning krävs. Tillsammans med övriga kollegor förväntas du utveckla nytt undervisningsmaterial inom ämnesområdet. Undervisning på grundkurser i geologi, maringeologi och sedimentologi samt handledning av kandidat- och mastersstudenter i deras examensarbeten samt handledning av doktorander ingår. Du kommer medverka i utvecklingen av den geologiska/sedimentologiska delen av en ny marin kurs om globala förändringar.Vidare förväntas du delta i institutionens verksamhet, exempelvis genom administrativa uppdrag. Du förväntas samverka med det omgivande samhället, både i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter.Du som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan inom två år från tillträde till anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.BehörighetBehörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som professor är, enligt Högskoleförordningen, den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas också att lära sig detta inom två år. Universitetet tillhandahåller undervisning för dig som inte har svenska som modersmål.BedömningsgrundI första hand bedöms ansökningarna utifrån vetenskapliga och pedagogiska meriter. Vetenskapliga och pedagogiska meriter ska granskas med samma noggrannhet.Den vetenskapliga skickligheten fastställs genom väldokumenterad vetenskaplig kompetens som inkluderar: publikationer i ledande internationella tidskrifter; handledning av doktorander; framgång med att attrahera extern forskningsfinansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer; samt inbjudningar till konferenser och vetenskapliga uppdrag.Du ska ha dokumenterad stark bakgrund i maringeologi och en specialisering inom en eller flera av följande områden: sedimentologi, stratigrafi, åldersbestämning, miljögeologi, tillämpad geologi, och sedimentationsprocesser, samt grundkunskap om fysisk oceanografi och GIS.Meriterande är kunskap om regionala system, och förmågan att tillämpa den kunskapen på lokala svenska/skandinaviska system.Vidare är det meriterande med dokumenterad administrativ erfarenhet, samverkansprojekt, och populärvetenskapliga aktiviteter.AnställningAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: 100 %Placering: Institutionen för Marina vetenskaperTillträde: Snarast och enligt överenskommelseTillsättningsförfarandeBedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.Kontaktuppgifter för anställningenUpplysningar om anställningen lämnas av:Upplysningar om anställningen lämnas av professor Per Hall, proprefekt+46(0)31-786 9062, +46(0)766-229062, epost per.hall@marine.gu.seAnsökanDu söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofiRedogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:Fakultetskansliet för naturvetenskapAtt: Linda ForsbergGöteborgs universitetBox 460405 30 GöteborgAnsökan ska vara inkommen senast: 2021-06-06Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Ett exempel på förmåner i Sverige är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på https://www.gu.se/naturvetenskap/english/about/career.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.KontaktpersonerLänk till den här sidanhttps://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=18767&rmlang=SE