/*Menu hide on click outside*/
Published
9. March 2022
Expires
29. March 2022
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Page Views
18

Description

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Kontrollromsoperatør - Prosjekt Support Skarv SSPTo av våre Skarv prosjekter (automatiseringsprosjektet og SSP) trenger nå en erfaren kontrollromsoperatør i Skarv PreOps teamet til en sentral rolle i videreutvikling av automatisert kontroll-logikk til Skarv SAS. Automatiseringsprosjektet er i Execute fasen med implementering av logikk på eksisterende Skarv subsea brønner i løpet av 2022. SSP prosjektet er i Select fasen med planlagt DG2 i april 2022 med PUD-innlevering og DG3 iløpet av 2022.
Dette er en god mulighet for offshore personell til å opparbeide unikt kompetanse innenfor fremtidens SAS automasjonslogikk, utvikle og påvirke disse løsningene samt få et godt innblikk i prosjektorganisasjonene.Prosjektrolle:
Erfaren kontrollromsoperatør med ansvar for driftsinput til prosjektene som jobber med utvikling av automatiserings-logikk i SAS
Tett samarbeid med prosjekt-teamene, særlig mot Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital og Aker Solutions
Rollen krever høy grad av selvstendighet og evne til multidisiplint samarbeid
Rollen har varighet frem til 2025/26 med oppstart av SSPTypiske oppgaver i prosjektfasen vil være:
I Execute fase automatiseringsprosjektet:
Ansvarlig for testing av logikk på Engineering Test Simulator og input til driftsstrategi
Ansvarlig for driftsinput til utviklingen av auto-choke logikk og auto MEG sekvenser på eksisterende Skarv brønner
Delta på FAT, EFAT og integrasjonstester
Delta i vurdering af nødvendig simulator trening før overlevering til drift
Gi input til commissioning prosedyrer og driftsansvarlig under commissioningI SSP Improve og Execute fasen:
Ansvarlig for driftsinput og driftskompetanse for utvikling av automasjonslogikk for SSP subsea-brønner samt andre automasjons-tiltakk
Ansvarlig for testing av logikk på Engineering Test Simulator og input til driftsstrategi
Delta på FAT, EFAT og integrasjonstester
Delta i utvikling av arbeidsprosesser og operasjonsprosedyrer
Bidra til videreutvilkilng av Integrert Operasjons (IO) senter for Skarv operasjonen.
Bidra til videreutvikling av automatisering av Skarv i tett samarbeid med engineering-teamet i prosjektet
Delta i vurdering af nødvendig simulator trening før overlevering til drift
Gi input til commissioning prosedyrer og driftsansvarlig under commissioning
Bidra med operativ- / brukererfaring i tilbudsevalueringer/ innkjøpspakkerEtter endt midlertidig prosjektrolle:
Når engasjement i prosjekt er over går du inn som en del av SMART Ressurspool. SMART Ressurspool har som hovedoppgave å supplere offshorepersonell ut til de respektive offshoreorganisasjonene når det oppstår et midlertidig behov, støtte til prosjekter, ekstra vedlikeholdsstøtte og lignende. Ressurspoolen skal også ha personell med kompetanse for bemanning av Normalt Ubemannede Installasjoner (NUI) for å ivareta brønnintervensjoner, vedlikeholds-backlog og CAPEX-prosjekter på NUI. Arbeidsrotasjon i SMART Ressurspool er normal 2-4 rotasjon. For å unngå at personell blir værende på kun ett asset skal det etterstrebes å bytte asset etter fullførte oppdrag med mer enn to års varighet. Dette gjøres for å sikre erfaringsoverføring mellom assetene samt for å tilrettelegge for personlig videreutvikling.Arbeidsoppgaver etter endt prosjekt:
Støtte asset innenfor eget fagfelt
Bidra til kontinuerlig forbedring både i SMART og i asset
Bidra til kulturbygging på tvers av feltLønnsordning:
Onshore kontrakt med individuell avlønning i prosjektperiode. Deretter offshore kontrakt innen tariffert område.Kvalifikasjoner:
Erfaring fra CCR
Høy grad av selvstendighet
Motivasjon og interesse for å jobbe med komplekse tekniske løsninger og detaljer
Relevant fagbrev
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntligVi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:
SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
Vi forsøker alltid å spille hverandre gode. Hvis du er flink til å kommunisere, jobber vi godt sammen.
Du er en driver og får ting gjort
I Aker BP setter vi sikkerhet over alt annet – det må du også.
Skal du jobbe i Aker BP, må du ha evnen til å være “dønn til stede”.Hva vi kan tilby deg:
Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse, slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
Vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning.
Vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted.
Hos oss tar vi vare på hverandre. Hvis noe skjer deg, så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre.Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.Lokasjon: StavangerSøknadsfrist: 29.03.2022Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med søknaden din.Kontaktinformasjon: Roar Haugen, e-mail: roar.haugen@akerbp.comHver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.
Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.
Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.
Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.
Vi kaller det ONETEAM - det er ikke dem eller oss - det er vi.