/*Menu hide on click outside*/
Published
11. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Randers
Deadline
01. May 2021

Description

VIA Pædagoguddannelsen dækker Midtjylland, Der er pædagoguddannelse i Aarhus, Grenaa, Horsens, Randers, Viborg, Ikast og Holstebro. Vi er en` uddannelse med fælles studieordning, og med lokale forskelle. Vi arbejder tæt sammen om at uddanne dygtige pædagoger til hele regionen.
Pædagoguddannelsen Randers har 450 studerende, og vi forventer at starte meritpædagoguddannelsen op til september 2021. Vi har til huse på Campus Randers sammen med andre uddannelser. I alt er der pt. ca. 950 studerende i et nyt hus midt i Randers.

Vi er pt. 19 engagerede undervisere på en teamorganiseret arbejdsplads med højt arbejdstempo og mange spændende opgaver, som dækker en nutidig underviserprofil, herunder undervisning på grunduddannelsen, merituddannelsen, deltagelse i forsknings – og udviklingsopgaver og undervisning på efter- og videreuddannelsesområdet.

Vi er en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution præget af kontinuerlige forandringer og tilpasning til de krav, der stilles til en moderne uddannelsesinstitution. Vi har fokus på et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og på at udvikle nye undervisningsformer og skabe sammenhæng og mening for vores studerende. Vi lægger vægt på et godt og professionelt samarbejde med selvstændigt ansvar over for team og resten af organisationen og tilbyder gode muligheder for personlig, faglig og pædagogisk udvikling. Endvidere prioriteres samarbejdet med professionen og andre relevante aktører i forhold til uddannelsen. Vi lægger vægt på, at underviserne har en tæt relation til de studerende.

Vi søger undervisere, der kan undervise inden for et eller flere af følgende områder:

 • Pædagogik
 • Medie og digital dannelse
 • Sprog og kommunikation
 • Sociologi og lovgivning
 • Studiemetodik
Vi søger undervisere som:
 • Har akademisk uddannelse
 • Har erfaring med samarbejde mellem uddannelse og profession, samt indsigt i pædagogisk arbejde
 • Har kendskab til den pædagogiske profession
 • Har erfaring med undervisning af voksne samt gennemførelse af eksamener
 • Besidder didaktiske- og pædagogiske kompetencer til at tilrettelægge undervisning, vejledning mm. på en måde, som fremmer professionskompetence
 • Er omstillingsparate og kan arbejde med nye undervisningsformer, herunder kreative, digitale og legende undervisningsformer
 • Kan fremme de studerendes evne til at tackle aktuelle og fremtidige udfordringer professionen møder
 • Er udprægede teamplayere, der er bevidste om egen evne til at samarbejde
 • Er udviklingsorienterede og kan fremme kvaliteten i grunduddannelsen og efteruddannelse
 • Kan bevare overblikket og håndtere mange opgaver på en gang
 • Gerne ph.d. grad, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om både faste og tidsbegrænsede stillinger, samt fuldtids- og deltidsstillinger.
Ansøgerne bedes tilkendegive ved evt. samtale om ønsker til ovenstående.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Randers, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgningsfristen udløber den 23. april 2021. Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt den 27. april 2021.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
23-04-2021
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
03-05-2021
Lokation:
Jens Otto Krags Plads 3, 8900, Randers C, Denmark

Related Jobs

3. December 2021
Befarne skibsassistenter   Denmark new
2. December 2021
2. December 2021
Indholdskoordinator   Denmark new
2. December 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com