/*Menu hide on click outside*/
Published
11. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Viborg

Description

VIA Pædagoguddannelse dækker hele Midtjylland. Der er pædagoguddannelse i Aarhus, Grenå, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers og Viborg. Vi er en fælles pædagoguddannelse med fælles studieordning og lokale forskelle og særpræg. Vi arbejder tæt sammen om at uddanne kompetente pædagoger til hele regionen.Pædagoguddannelsen i Viborg søger undervisere, der tilsammen har en bred fundering i det pædagogiske område.Vi skal have dækket minimum 2 årsværk pr. august 2021. Der er minimum 1 fast stilling og 1 midlertidig stilling.Når du søger, skal du derfor angive hvilken/hvilke stillinger, du er interesseret i.Vi lægger vægt på en bred faglighed inden for hele pædagoguddannelsens kompetencerække, dog med vægt på de pædagogiske og socialfaglige elementer fra uddannelsens grundfaglighed.Vi søger kompetencer indenfor disse fagområder:Social lovgivningPædagogisk arbejde i relation til institutionelle og professionelle sammenhængeInnovation, entreprenørskab og samskabelseTværprofessionelt samarbejdeÆstetiske udtryk – f.eks. kreative udtryk, animation, leg og bevægelseDigitale kompetencer, medier og digital dannelse i pædagogisk kontekstVi søger:velkvalificerede og engagerede undervisere med akademisk uddannelse, der kan varetage undervisnings-, vejlednings-, udviklings- og planlægningsopgaver på pædagoguddannelsen og inden for efter- og videreuddannelseundervisere, der vil tage aktiv part i at udvikle uddannelsen sammen med og til gavn for praksisundervisere, der kan tænke innovative processer i undervisnings- og læringssammenhængeundervisere, der har viden om og interesse for tværfagligt samarbejde og teamarbejdeundervisere med erfaring fra pædagogisk arbejde, undervisning og/eller forskning og udviklingVi tilbyder ansættelse i et udviklingsorienteret, professionelt og internationalt fagmiljø. Pædagoguddannelsen Viborg er en del af VIA University College.AnsættelsesvilkårAnsættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse omlektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Viborg, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.Ansættelserne vil være på gennemsnitlig 37 timer om ugen, der er dog mullighed for at aftale evt. deltidsansættelse.Yderligere informationØnsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Poul Smed Folmersen på tlf. 87 55 37 57.Vi skal have din ansøgning senest fredag den 23. april 2021.Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt onsdag den 28. april 2021.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/..Jobtype:FastansættelseFrist:23-04-2021Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :01-08-2021Lokation:Prinsens Allé 2, 8800, Viborg, Denmark

Related Jobs

17. June 2021
17. June 2021
Indkøber   Denmark new
17. June 2021
Servicemedarbejder   Denmark new
16. June 2021