/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway
Deadline
2020-10-08

Description

Job Title : Overstyrmann Location : Norway Responsibilities Overstyrmann er kapteinens stedfortreder og nestkommanderende ombord. Hvis kapteinen ikke er i stand til å utføre sine oppgaver grunnet sykdom eller annet skal overstyrmann overta kommandoen. Overstyrmann er medlem av skipets ledergruppe og skal støtte kapteinen i iverksettelse av HMS ledelsessystemet (HMSLS). Han skal sikre at kun kvalifisert personell utfører vanskelig arbeid eller arbeid som kan resultere i en farlig situasjon. Dette gjelder også eksternt personell ombord. Alt arbeid ombord skal utføres i henhold til rederiets politikk og prosedyrer/retningslinjer. Overstyrmannen skal bidra til et trivelig skip med god kommunikasjon ombord. Overstyrmann rapporterer til kapteinen. Duties Ansvarlig for at det daglige arbeidet på dekk utføres på en trygg og sikker måte, og at alle lasteoperasjoner utføres i henhold til prosedyrer, instrukser og bestemmelser. Ansvarlig for all lastsikring og at lasten blir plassert etter gjeldende forskrifter og prosedyrer. Ansvarlig for å skape et sikkert arbeidsmiljø innen sin avdeling samt inspirere dekksoffiserer og mannskap til å utøve enhver operasjon og aktivitet med en høy grad av sikkerhetsbevissthet. Ansvarlig for at budsjettet i dekksdepartementet overholdes. Rapportere alle ulykker, nesten ulykker og avvik til kapteinen. Ansvarlig for sikker navigering når han er på vakt og for å understøtte dekksoffiserene med hensyn til navigasjonssaker etter behov. Ansvarlig for radiokommunikasjon og tilhørende utstyr. Ansvarlig for alle lasteforberedelser og operasjoner og skal sikre at skikkelig planlegging og instruksjon er utført før noen operasjoner iverksettes. Requirements / Certifications Selvstendig, men allikevel evne til å jobbe i et team Strukturert og organisert Beslutningsdyktig Ansvarsbevist med en høy arbeidsmoral Ærlig Gode kommunikasjonsevner *DO kl 2, Videregående sikkerhetskurs, Health cert, GMDSS, ECDIS, VMU, ASS
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Statslosaspirantar 2022   Sweden new
16. October 2021
Maritim leder   Norway
7. December 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/