/*Menu hide on click outside*/
Published
13. May 2021
Expires
2. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Er kommunikation og operative netværk noget for dig, så mangler vi en oversergent til vores CIS element i Frømandskorpset
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjord ens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Om stillingen
Stillingen er i Frømandskorpsets Combat Support CIS-element, som er et fagligt fællesskab bestående af 6 medarbejdere, der er ansvarlige for den taktiske kommunikation samt operative netværk i Frømandskorpset.
I dagligdagen vil du bl.a. deltage i vedligeholdelse og reparation af radiomateriel, egen dygtiggørelse inden for kommunikationsmateriel, herudover være ansvarlig for brugeruddannelse på de enkelte radioer og systemer. Du vil indgå i elementets almindelige drift, hvor forberedelse samt ind- og udlån af kommunikationsudstyr til uddannelser, øvelser og opgaver, er en væsentlig del.
Ved mindre øvelser og opgaver skal du kunne opsætte basestation alene, hvor det vil ske i samarbejde med andre på større øvelser og opgaver. Du skal forvente en del rejseaktivitet i perioder.
Om dig
Du har interesse for radiokommunikation, it, netværk, elektronik og teknik i bred forstand.
Du har gode it-færdigheder, og engelskkundskaber – både i det talte, som det skrevne.
Dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, du er selvstændig, proaktiv, nysgerrig og lærenem.

Du trives ved at arbejde sammen med andre og i den forbindelse at skabe et godt kollegialt sammenhold.
Du har en god koncentrationsevne, en god hukommelse og evner at multitaske med et godt overblik, også når det går stærkt.
Generelt fokuserer vi ikke kun på dit faglige niveau, men også at du har de rette personlige egenskaber. Et vist teknisk vidensniveau inden for radio- og netværksteknologi, vil dog være en fordel.
Vi forventer, at du har et godt humør, er energisk, effektiv og klar til at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.
Det er et kriterie, at du kan sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Hvis ovenstående fanger din interesse, er Frømandskorpsets CIS-element måske noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KL D. Olsen på mail fkp-cs-01@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 21. maj 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Er kommunikation og operative netværk noget for dig, så mangler vi en oversergent til vores CIS element i Frømandskorpset
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjord ens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Om stillingen
Stillingen er i Frømandskorpsets Combat Support CIS-element, som er et fagligt fællesskab bestående af 6 medarbejdere, der er ansvarlige for den taktiske kommunikation samt operative netværk i Frømandskorpset.
I dagligdagen vil du bl.a. deltage i vedligeholdelse og reparation af radiomateriel, egen dygtiggørelse inden for kommunikationsmateriel, herudover være ansvarlig for brugeruddannelse på de enkelte radioer og systemer. Du vil indgå i elementets almindelige drift, hvor forberedelse samt ind- og udlån af kommunikationsudstyr til uddannelser, øvelser og opgaver, er en væsentlig del.
Ved mindre øvelser og opgaver skal du kunne opsætte basestation alene, hvor det vil ske i samarbejde med andre på større øvelser og opgaver. Du skal forvente en del rejseaktivitet i perioder.
Om dig
Du har interesse for radiokommunikation, it, netværk, elektronik og teknik i bred forstand.
Du har gode it-færdigheder, og engelskkundskaber – både i det talte, som det skrevne.
Dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, du er selvstændig, proaktiv, nysgerrig og lærenem.

Du trives ved at arbejde sammen med andre og i den forbindelse at skabe et godt kollegialt sammenhold.
Du har en god koncentrationsevne, en god hukommelse og evner at multitaske med et godt overblik, også når det går stærkt.
Generelt fokuserer vi ikke kun på dit faglige niveau, men også at du har de rette personlige egenskaber. Et vist teknisk vidensniveau inden for radio- og netværksteknologi, vil dog være en fordel.
Vi forventer, at du har et godt humør, er energisk, effektiv og klar til at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.
Det er et kriterie, at du kan sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Hvis ovenstående fanger din interesse, er Frømandskorpsets CIS-element måske noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KL D. Olsen på mail fkp-cs-01@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 21. maj 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.