/*Menu hide on click outside*/
Published
18. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
07. June 2021

Description

Er du oversergent og har du flair for at undervise?
Så er her et spændende job som faglærer med speciale i CBRN ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, CMS.

Om os

CMS er underlagt Søværnskommandoen.
CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet.
De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) forefindes.

For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder. CMS bidrager ligeledes med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Vi søger en oversergent til CBRN/Sanitets-elementet.
Elementet er organisatorisk placeret under Maritim Sikkerhedssektionen ved CMS, hvor også Søværnets uddannelser inden for Brand og Almen-D er underlagt. Elementet består af 10 medarbejder; primært mellemledere med uddannelse som største aktivitet. 3 af de 10 medarbejdere har CBRN som fagområde

CBRN/Sanitetselementet varetager ligeledes sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser inden for CBRN og sanitetstjeneste og koordinerer disse i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, både indenfor og udenfor Søværnet. Herudover deltager elementet i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel og direkte omgangstone.
I CBRN-faggruppen er der fokus på gennemførelse, optimering og udvikling af kurser. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet, primært Hvims, som ved andre myndigheder.
Høj faglig indsigt, samarbejde og høj arbejdsmoral er nøgleelementer for at indgå i CBRN.

Om stillingen

Du skal være faglærer indenfor CBRN, hvor du skal planlægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i tildelte fag.
Du skal deltage i diverse øvelser og have evnen og viljen til selvstændigt at holde dig opdateret med udvikling inden for CBRN på såvel nationalt som international plan.

Du vil endvidere skulle virke som hjælpeinstruktør ved øvrige kurser, herunder deltage i øvelsesvirksomhed i elementet.

Du vil i det daglige være ansvarlig for vedligeholdelsen og udvikling af øvelsesfaciliteter samt undervisningsmateriel.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du er oversergent – alternativt sergent med solid instruktørerfaring
Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er initiativrig, samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger, som bidrager til det fælles mål. Du er helhedsorienteret, hvor du tager højde for den fælles opgaveløsning, under egen opgaveløsning, samt inddrager forskellige relevante perspektiver i opgaveløsningen.

Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale.
Du har gode engelskkundskaber, således du kan deltage internationale seminarer/kurser.

Du er ansvarsbevidst ’over norm’, da der i forbindelse med uddannelser og øvelser anvendes skarpe CBRN midler.

Vi ser gerne du har gennemført kurset;
o CBRN Basale overlevelseskrav
o CBRN for enkeltmand FELS
o CBRN Befalingsmand
o CBRN Beregning
o CS bemyndigelse
o Strålehygiejne
o Havari-Patrulje-Gast
o Truck certificering og ADR Bevis
o International erfaring ses gerne

Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et intensivt uddannelsesforløb.

Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, forudsat at du er indforstået med at skulle overføres til Søværnet og gennemgå visse grundlæggende kurser og uddannelser for at kunne forrette sejlende tjeneste.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder CBRN og sanitet ved CMS, SSG Lars Ulrik Møller Eiset på telefon 728 55 182 eller sektionschef OK Brian Boesdal på telefon 728 55902.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2021. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Er du oversergent og har du flair for at undervise?
Så er her et spændende job som faglærer med speciale i CBRN ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, CMS.

Om os

CMS er underlagt Søværnskommandoen.
CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet.
De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) forefindes.

For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder. CMS bidrager ligeledes med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Vi søger en oversergent til CBRN/Sanitets-elementet.
Elementet er organisatorisk placeret under Maritim Sikkerhedssektionen ved CMS, hvor også Søværnets uddannelser inden for Brand og Almen-D er underlagt. Elementet består af 10 medarbejder; primært mellemledere med uddannelse som største aktivitet. 3 af de 10 medarbejdere har CBRN som fagområde

CBRN/Sanitetselementet varetager ligeledes sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser inden for CBRN og sanitetstjeneste og koordinerer disse i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, både indenfor og udenfor Søværnet. Herudover deltager elementet i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel og direkte omgangstone.
I CBRN-faggruppen er der fokus på gennemførelse, optimering og udvikling af kurser. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet, primært Hvims, som ved andre myndigheder.
Høj faglig indsigt, samarbejde og høj arbejdsmoral er nøgleelementer for at indgå i CBRN.

Om stillingen

Du skal være faglærer indenfor CBRN, hvor du skal planlægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i tildelte fag.
Du skal deltage i diverse øvelser og have evnen og viljen til selvstændigt at holde dig opdateret med udvikling inden for CBRN på såvel nationalt som international plan.

Du vil endvidere skulle virke som hjælpeinstruktør ved øvrige kurser, herunder deltage i øvelsesvirksomhed i elementet.

Du vil i det daglige være ansvarlig for vedligeholdelsen og udvikling af øvelsesfaciliteter samt undervisningsmateriel.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du er oversergent – alternativt sergent med solid instruktørerfaring
Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er initiativrig, samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger, som bidrager til det fælles mål. Du er helhedsorienteret, hvor du tager højde for den fælles opgaveløsning, under egen opgaveløsning, samt inddrager forskellige relevante perspektiver i opgaveløsningen.

Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale.
Du har gode engelskkundskaber, således du kan deltage internationale seminarer/kurser.

Du er ansvarsbevidst ’over norm’, da der i forbindelse med uddannelser og øvelser anvendes skarpe CBRN midler.

Vi ser gerne du har gennemført kurset;
o CBRN Basale overlevelseskrav
o CBRN for enkeltmand FELS
o CBRN Befalingsmand
o CBRN Beregning
o CS bemyndigelse
o Strålehygiejne
o Havari-Patrulje-Gast
o Truck certificering og ADR Bevis
o International erfaring ses gerne

Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et intensivt uddannelsesforløb.

Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, forudsat at du er indforstået med at skulle overføres til Søværnet og gennemgå visse grundlæggende kurser og uddannelser for at kunne forrette sejlende tjeneste.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder CBRN og sanitet ved CMS, SSG Lars Ulrik Møller Eiset på telefon 728 55 182 eller sektionschef OK Brian Boesdal på telefon 728 55902.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2021. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com