/*Menu hide on click outside*/
Published
25. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark

Description

Er du en erfaren befalingsmand med uddannelse som kystskipper, og er du klar til et job, hvor dine evner der kommer i fokus, så har du her mulighed for et job, der med garanti vil udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Som skibets navigationsbefalingsmand har du ansvaret for skibets navigationsmidler samt navigationsudstyr. Navigationsbefalingsmanden er desuden daglig leder for skibets dæksbesætning, der udgør fire dæksgaster, og har ansvaret for vedligeholdelse af dæksudrustning, våben m.v. Derudover er navigationsbefalingsmanden indsatsleder under havariruller og gruppeleder i forbindelse med TMG-skydninger. Navigationsbefalingsmanden indgår i skibets ledelse og har derfor indflydelse på beslutningerne samt en del af ansvaret for, at disse bliver udført.

Til søs indgår navigationsbefalingsmanden i tørnen som vagtchef på broen og har under skibets operationer en central rolle i udførelsen af disse. Navigationsbefalingsmanden er ansvarlig for skibets sejladsplanlægning, dæksbesætningens vagttjeneste og uddannelse/udvikling af dæksbesætningen.
Dæksbefalingsmanden indgår også i det administrative arbejde med at taste besætningens rejser, løn, bookning af kurser mm.
Du kommer til at blive en del af en sammentømret besætning med mange års erfaring, og du kommer til at have et fast sejl/vagt- mønster.
Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.

Kravene til dig som vores kommende kollega, tager afsæt i den forankringsproces som er beskrevet i ”Strategi for Sergentgruppen i Søværnet”, hvorfor der er en stor forventning til, at du påtager dig det ledelsesmæssige ansvar som tjenesten medfører.
Det forventes, at du som sergent eller oversergent og navigationsbefalingsmand er i stand til at kommunikere i et klart og sikkert sprog således, at foresatte og underlagt personel, altid er orienteret i de for tjenesten relevante emner. Endvidere, at du er en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den korpsånd, moral og disciplin som støtter op om Søværnets kultur og identitet, hvilket er alfa omega for et godt teamwork.
Du skal have gennemført en navigatorisk uddannelse som minimum kystskippergrad.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Senior NK Div. 31, SSG Brian Stausgaard på telefon 4130 9849. Alternativt SSG Betinna Juhl, SCA-BEM12, telefon 72 85 75 59.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 15. juni 2021. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 3. ESKADRE

3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Er du en erfaren befalingsmand med uddannelse som kystskipper, og er du klar til et job, hvor dine evner der kommer i fokus, så har du her mulighed for et job, der med garanti vil udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Som skibets navigationsbefalingsmand har du ansvaret for skibets navigationsmidler samt navigationsudstyr. Navigationsbefalingsmanden er desuden daglig leder for skibets dæksbesætning, der udgør fire dæksgaster, og har ansvaret for vedligeholdelse af dæksudrustning, våben m.v. Derudover er navigationsbefalingsmanden indsatsleder under havariruller og gruppeleder i forbindelse med TMG-skydninger. Navigationsbefalingsmanden indgår i skibets ledelse og har derfor indflydelse på beslutningerne samt en del af ansvaret for, at disse bliver udført.

Til søs indgår navigationsbefalingsmanden i tørnen som vagtchef på broen og har under skibets operationer en central rolle i udførelsen af disse. Navigationsbefalingsmanden er ansvarlig for skibets sejladsplanlægning, dæksbesætningens vagttjeneste og uddannelse/udvikling af dæksbesætningen.
Dæksbefalingsmanden indgår også i det administrative arbejde med at taste besætningens rejser, løn, bookning af kurser mm.
Du kommer til at blive en del af en sammentømret besætning med mange års erfaring, og du kommer til at have et fast sejl/vagt- mønster.
Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.

Kravene til dig som vores kommende kollega, tager afsæt i den forankringsproces som er beskrevet i ”Strategi for Sergentgruppen i Søværnet”, hvorfor der er en stor forventning til, at du påtager dig det ledelsesmæssige ansvar som tjenesten medfører.
Det forventes, at du som sergent eller oversergent og navigationsbefalingsmand er i stand til at kommunikere i et klart og sikkert sprog således, at foresatte og underlagt personel, altid er orienteret i de for tjenesten relevante emner. Endvidere, at du er en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den korpsånd, moral og disciplin som støtter op om Søværnets kultur og identitet, hvilket er alfa omega for et godt teamwork.
Du skal have gennemført en navigatorisk uddannelse som minimum kystskippergrad.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Senior NK Div. 31, SSG Brian Stausgaard på telefon 4130 9849. Alternativt SSG Betinna Juhl, SCA-BEM12, telefon 72 85 75 59.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 15. juni 2021. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 3. ESKADRE

3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!