/*Menu hide on click outside*/
Published
25. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Søværnskommandoens Efterretningssektion søger en oversergent eller en erfaren sergent. Stillingen kan søges uanset værnsmæssig baggrund, men er en søværnsstilling. Det betyder, at ansøgere skal være villige til at overgå til Søværnet.
Om os
Søværnskommandoens Efterretningssektion (SVK N2) har meget forskellige opgaver og har brug for flere forskellige kompetencer. Vi er involveret i mange af Søværnets operationer, og deltager jævnligt i missioner og øvelser. Dertil kommer en del rejseaktivitet til møder, uddannelse og konferencer.

Vi er kendetegnet ved en flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads til initiativ, selvstændighed og kreativitet. Opgaverne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af ansvarsområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden.
Vi er en socialt anlagt sektion, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.
Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.
Om stillingen
Vi søger en oversergent, eller erfaren sergent til tiltrædelse snarest muligt.

Du kommer hurtigt til at arbejde med analyse, sagsbehandling og formidling. Nogle arbejdsområder er givet på forhånd, mens andre blandt andet vil blive defineret af din baggrund, kompetencer og interesser.

Din daglige tjeneste vil være i Korsør, men du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, så der også kan arbejdes hjemmefra, når tjenesten tillader det. Derudover vil du deltage i sektionens øvrige aktiviteter, herunder øvelser, stabsarbejde, uddannelse og formentligt også missioner.
Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du er i høj grad med til selv at skabe stillingen og udvikle værktøjer og processer.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er uddannet oversergent, alternativt er du en erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du behøver ikke have en specifik baggrund. Det vigtigste er, at du har faglige kompetencer, som du kan bringe i spil i SVK N2. Det kan for eksempel være inden for kampinformation i Søværnet, efterretning i et andet værn, administration eller stabsarbejde. Vores arbejdsopgaver er brede, og uanset hvilken baggrund du har, vil du derfor skulle være klar til, at skulle lære dele af vores håndværk fra bunden. Det vigtigste er, at du har personlige og faglige kompetencer, som SVK N2 kan bruge. Du vil modtage sidemandsoplæring og blive sendt på uddannelse, for at klæde dig yderligere på. Gåpåmod, lyst til ny læring og evne til at arbejde selvstændigt er et must.

Du skal have gode kompetencer inden for engelsk i skrift og tale, samt IT. Du er egnet til INTOPS, skal kunne opnå blåt bevis og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Søværnets Efterretningssektion, orlogskaptajn Søren Spodsberg på telefon 7285 3030 eller e-mail fko-sv-CHN2@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 19. september 2021 og samtaler forventes afholdt uge 38 og 39. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Søværnskommandoens Efterretningssektion søger en oversergent eller en erfaren sergent. Stillingen kan søges uanset værnsmæssig baggrund, men er en søværnsstilling. Det betyder, at ansøgere skal være villige til at overgå til Søværnet.
Om os
Søværnskommandoens Efterretningssektion (SVK N2) har meget forskellige opgaver og har brug for flere forskellige kompetencer. Vi er involveret i mange af Søværnets operationer, og deltager jævnligt i missioner og øvelser. Dertil kommer en del rejseaktivitet til møder, uddannelse og konferencer.

Vi er kendetegnet ved en flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads til initiativ, selvstændighed og kreativitet. Opgaverne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af ansvarsområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden.
Vi er en socialt anlagt sektion, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.
Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.
Om stillingen
Vi søger en oversergent, eller erfaren sergent til tiltrædelse snarest muligt.

Du kommer hurtigt til at arbejde med analyse, sagsbehandling og formidling. Nogle arbejdsområder er givet på forhånd, mens andre blandt andet vil blive defineret af din baggrund, kompetencer og interesser.

Din daglige tjeneste vil være i Korsør, men du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, så der også kan arbejdes hjemmefra, når tjenesten tillader det. Derudover vil du deltage i sektionens øvrige aktiviteter, herunder øvelser, stabsarbejde, uddannelse og formentligt også missioner.
Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du er i høj grad med til selv at skabe stillingen og udvikle værktøjer og processer.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er uddannet oversergent, alternativt er du en erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du behøver ikke have en specifik baggrund. Det vigtigste er, at du har faglige kompetencer, som du kan bringe i spil i SVK N2. Det kan for eksempel være inden for kampinformation i Søværnet, efterretning i et andet værn, administration eller stabsarbejde. Vores arbejdsopgaver er brede, og uanset hvilken baggrund du har, vil du derfor skulle være klar til, at skulle lære dele af vores håndværk fra bunden. Det vigtigste er, at du har personlige og faglige kompetencer, som SVK N2 kan bruge. Du vil modtage sidemandsoplæring og blive sendt på uddannelse, for at klæde dig yderligere på. Gåpåmod, lyst til ny læring og evne til at arbejde selvstændigt er et must.

Du skal have gode kompetencer inden for engelsk i skrift og tale, samt IT. Du er egnet til INTOPS, skal kunne opnå blåt bevis og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Søværnets Efterretningssektion, orlogskaptajn Søren Spodsberg på telefon 7285 3030 eller e-mail fko-sv-CHN2@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 19. september 2021 og samtaler forventes afholdt uge 38 og 39. Stillingen er til besættelse 1. november 2021 eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Related Jobs

R&D Project Manager   Esbjerg, Denmark
3. June 2022
Sr Subsea Engineer   Sandnes, Norway
3. June 2022
Project Controller   Esbjerg, Denmark
3. June 2022