/*Menu hide on click outside*/
Published
28. May 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund

Description

Overingeniør/senioringeniør
Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger, SjøfartsdirektoratetAvdeling Fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og rederier holder høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.
Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er en av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene (fiskefartøy og passasjerskip) kontrollerer underavdelingen dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av skip og flyttbare innretninger. I den sammenheng har underavdelingen mye kontakt med konsulenter, verft og redere. Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell design og prosjekter med ny teknologi. Avdelingen er også aktive i internasjonalt arbeid, spesielt IMO.
Fartøyavdelingene har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med de ulike typene fartøy. Inspeksjoner av skip blir utført av de lokale kontorene til direktoratet og delvis av anerkjente klasseselskap. Inspeksjoner av flyttbare innretninger utføres av underavdelingen.
Søknadsfrist:
10.06.2021
Arbeidsgiver:
Sjøfartsdirektoratet
Sted:
HAUGESUND
Stillingstittel:
Overingeniør/senioringeniør
Stillinger:
1
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4396138254Arbeidsoppgaver
kontroll av dokumentasjon på fartøy under bygging, ombygging og innflagging hovedsakelig innen stabilitet, lastelinje og tonnasje
førstelinje respons knyttet til innflagging/ombygging av fartøy
utvikling av regelverk på fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt
ulykkesoppfølging
yte service til næringen
bidra til å vurdere risiko og bestemme fokus i vårt kontrollarbeid
deltakelse i nasjonale og internasjonale forum ved behovKvalifikasjoner
ingeniørutdanning på masternivå innen relevant fagkrets - særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
erfaring fra offentlig sektor / klasseselskap er ønskelig
erfaring fra konsulentfirma/skipsdesign er ønskelig
kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringa og Sjøfartsdirektoratets funksjoner er ønskeligPersonlige egenskaper
evne til å sette seg inn i nye tekniske og operasjonelle utfordringer.
kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig.
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
personlig egnethet vektleggesVi tilbyr
Sjøfartsdirektoratet kan tilby et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.
Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: 1087 overingeniør, brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000 per år. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode: 1181 senioringeniør vurderes, brutto årslønn 541.000 - 691.000. Vi har fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse, og en rekke gode velferdstilbud.
Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert).
For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby, se under "Jobb hos oss" på våre nettsider.Smedasundet 50 A, 5528 HAUGESUND, Norge
Åpne veibeskrivelseKontaktinformasjon
Leiv Andreas Austreid
underdirektør
92086911
LAA@sdir.noSjøfartsdirektoratet er en statlig virksomhet med tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner.
Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er: Den foretrukne maritime administrasjonen.
Det er omtrent 350 ansatte i Sjøfartsdirektoratet. Hovedkontoret ligger i Haugesund og har ca. 230 ansatte. I tillegg har Sjøfartsdirektoratet 7 regioner med tilhørende tilsynskontor langs norskekysten. Skipsregistrene i Bergen er også en del av Sjøfartsdirektoratet.

Related Jobs

14. June 2021