/*Menu hide on click outside*/
Published
8. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
28. October 2021

Description

Nationalt Maritimt Operationscenter er et effektivt tjenestested, med en engageret og højt specialiseret besætning på 93.

Om os
Vi kan, som dit måske nye fremtidige tjenested bl.a. tilbyde dig følgende:
  • En arbejdsdag, dag eller nat med spændende og alsidige operative opgaver.
  • Stor indflydelse på din egen arbejdstidsplanlægning.
  • Højeste grad af frihed under ansvar.
  • En god blanding af unge og ældre kollegaer M/K.

Så kan du med udgangspunkt i ovenstående, se dig selv som en fremtidig kollega og kunne du tænke dig, sammen med den øvrige besætning, at være med til at videreudvikle på den ”måske bedste arbejdsplads” i forsvaret. Så er du måske vores nye kollega.

Nationalt Maritimt Operationscenter er organisatorisk en del af Søværnskommandoen og beliggende på Flyvestation Karup. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter.

Maritim suverænitetshævdelse, Redningscentral med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, Mari-tim Assistance Service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande, samt Lyngby Radio som har ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.
Om stillingen

Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvågning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af opera-tionscentrets opgaver.

Som konsoloperatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendige situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.

Stillingen er en vagtstilling i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året. Uanset baggrund kræver stillingens indhold, efterfølgende oplæring og efteruddannelse.

Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til operationscenterets opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.

Kvalifikationer:
Krav:
Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
Søværnets basisuddannelse.
Gode IT færdigheder.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Daglig VHL MAS, Jens Evald Pedersen, tlf. +45 24 46 31 71, e-mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260, e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Nationalt Maritimt Operationscenter er et effektivt tjenestested, med en engageret og højt specialiseret besætning på 93.

Om os
Vi kan, som dit måske nye fremtidige tjenested bl.a. tilbyde dig følgende:
  • En arbejdsdag, dag eller nat med spændende og alsidige operative opgaver.
  • Stor indflydelse på din egen arbejdstidsplanlægning.
  • Højeste grad af frihed under ansvar.
  • En god blanding af unge og ældre kollegaer M/K.

Så kan du med udgangspunkt i ovenstående, se dig selv som en fremtidig kollega og kunne du tænke dig, sammen med den øvrige besætning, at være med til at videreudvikle på den ”måske bedste arbejdsplads” i forsvaret. Så er du måske vores nye kollega.

Nationalt Maritimt Operationscenter er organisatorisk en del af Søværnskommandoen og beliggende på Flyvestation Karup. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter.

Maritim suverænitetshævdelse, Redningscentral med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, Mari-tim Assistance Service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande, samt Lyngby Radio som har ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.
Om stillingen

Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvågning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af opera-tionscentrets opgaver.

Som konsoloperatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendige situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.

Stillingen er en vagtstilling i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året. Uanset baggrund kræver stillingens indhold, efterfølgende oplæring og efteruddannelse.

Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til operationscenterets opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.

Kvalifikationer:
Krav:
Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ideelt har du følgende kvalifikationer:
Søværnets basisuddannelse.
Gode IT færdigheder.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Daglig VHL MAS, Jens Evald Pedersen, tlf. +45 24 46 31 71, e-mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260, e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

26. October 2021
26. October 2021
Front end developer   Norway new
26. October 2021
26. October 2021
26. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/